Innehåll taggat med Centern

 • Partiledarförtroende december - tufft läge för Lööf

  Kategori: Partiledare

  Foto: Per Pettersson

  Centerns siffor ser fortsatt dystra ut. Den senaste förtroendemätningen som Sifo gjort på uppdrag av Aftonbladet visar att svenska folkets förtroende för Centerpartiets ledare Annie Lööf är bottenlågt.

  I december genomfördes en förtroendemätning som visar väljarnas förtroende för var och en av riksdagspartiernas partiledare. I en jämförelse partiledarna emellan visar resultatet att Reinfeldt och Löfven ligger i topp med endast två procentenheter som skiljer dem åt. Därefter hamnar ena halvan av Miljöpartiets språkrörsduo, Gustav Fridolin på en stadig tredjeplats.  Andra parten, Åsa Romson kommer därnäst med innehavande av lika andel förtroende som Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Bottenplatserna innehas av Centerns Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

  Centerpartiet har i sin helhet ett tufft läge. Den senaste opinionsmätningen för Väljarbarometern visade rekordlågt stöd för Centerpartiet som hamnade på 2,8 %. I jämförelse med tidigare mätning av förtroende för partiledare så visar sig dock en svag uppgång för Lööf från resultatet i mars 2013 till december 2013. Dock är denna förändring inte tillräcklig för att säkerställa statistiskt. 

  Undersökningen genomfördes utav Sifo på uppdrag av Aftonbladet. Totalt har 973 personer som slumpmässigt valts ut, tillfrågats i samband med telefonintervjuer mellan 13- 16 december 2013