Innehåll taggat med eu-val

 • EU-valets preliminära valresultat

  Kategori: Europaparlamentsval

  Nära nog alla röster är räknade. Valresultatet för 2014 års Europaparlamentsval visar att MP, FI och SD är de stora vinnarna medan Moderaterna har haft ett tufft val. Valdeltagandet har ökat sedan 2009.

  Nedan ser du de preliminära valresultaten med siffror från Valmyndigheten. Du kan läsa mer om EU-valet i Toivo Sjöréns analys.

 • Toivo Sjörén: Ett spännande EU-val med stora förändringar

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Sena valbeslut och stora skillnader i valdeltagande mellan olika grupper är trender som präglar årets EU-val. 

  EU-valet blev mycket spännande på slutet med stora förändringar. 

  Vi kan se två generella trender när det gäller väljarnas beteende. Den ena är att valbeslutet blir mycket sena. Många beslut fattas efter det vi slutat mäta opinionen på onsdagen. Många bestämde sig dessutom på själva valdagen för vilket parti man skulle rösta på.

  Den andra är att skillnaden i valdetagande mellan olika grupper är mycket stora. Det som kanske också förvånar är att Moderaterna haft svårast att få ut sina vanliga väljare att rösta, inte bara på Moderaterna utan också överhuvudtaget. Vänsterpartiet har jämte Folkpartiet varit det parti som haft den största röstviljan. Även Miljöpartiets väljare har en högre röstvilja än genomsnittsväljaren.

  Mobilisering oerhört viktigt i ett val där endast hälften röstar

  En förvånande resa är också att Sverigedemokraterna lyckats så väl med sin mobilisering . I början av EU-valkampanjen var det deras väljare som visade lägst röstvilja. Mobilisering är med andra ord oerhört viktigt i ett val där endast hälften av väljarna röstar. Väljarna skall inte bara välja parti utan och välja om de skall rösta överhuvudtaget. Själva röstbeslutet behöver dock inte ha med att göra om man är slö eller inte, utan det kan också var ett medvetet beslut. Det kan vara ett sätt att protestera mot det parti man brukar rösta på. Man kan tycka att partiet inte driver frågor på det sätt som man själv tycker är bra. Samtidigt tycker man inte bättre om något annat parti och då avstår man från att rösta. I EU-valet handlar det också om att många väljare har svårt att se någon skillnad på partierna och därför inte tycker att det är lönt att gå till valbåset. Att många inte ser skillnaderna mellan partierna gynnar de som driver få frågor. På så sätt kan man tränga igen och bli tydlig.

  Man kan också lägga till en sak. Det värsta man kan råka ut för är att inte bli uppmärksammad alls. Piratpartiet fick väldigt lite uppmärksamhet  och det gick heller inte så bra.

  MP mest intressant i rörelser mellan partier

  Tittar man på rörelser mellan partierna tror jag den mest intressanta är den roll som Miljöpartiet spelar. De tar både väljare från Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi har sedan tidigare i våra årliga mätningar sett att just Miljöpartiet har haft stor potential att ta väljare från S men även från M. Det kanske inte syns direkt i EU-valets resultat eftersom S bevarade sina siffror från förra valet men väl i jämförelse med sina vanliga riksdagsvalssiffror. Moderaterna har också en tydlig ström till MP samtidigt som FI kan ta väljarna från MP.

  Den stora strömmen på slutet har dock inte gått från ett alliansparti till MP utan från Moderaterna till ett annat alliansparti. Störst påverkan för Moderaterna har dock M-väljarnas dåliga röstvilja haft. 

  Det preliminära valresultatet hittar du här.

  Toivo Sjörén - Opinionschef

 • EU-valet: röstviljan fortsätter att öka

  Kategori: Europaparlamentsval

  Den senaste mätningen som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen visar att röstviljan fortsätter att öka.

  Mer än hälften tänker absolut rösta eller har redan röstat

  Med bara några dagar kvar till Europaparlamentsvalet visar sig röstbenägenhet fortsätta öka bland den svenska befolkningen. Mer än hälften säger att de absolut säkert ska rösta, eller redan har förtidsröstat. Var fjärde uppger att de troligen ska rösta.

  V och FP-sympatisörer mest röstvilliga

  Vänsterpartiets och Folkpartiets sympatisörer är överrepresenterade bland de som uppger att de absolut säkert tänker rösta eller redan har röstat. Moderaternas sympatisörer är fortfarande underrepresenterade bland de som uppger att de tänker rösta. Likväl syns en skillnad i yrkesgrupper då tjänstemän i större utsträckning än arbetare uppger att de tänker rösta i EU-valet. Äldre är enligt mätningen också något mer röstbenägna än de yngre åldersgrupperna. 

  Mätningen gjordes mellan den 19-21 maj. Totalt har 1497 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon.

 • EU-valet: Röstviljan ökar

  Kategori: Europaparlamentsval

  Med en dryg vecka kvar till Europaparlamentsvalet ökar röstviljan. 52 procent av svenskarna uppger att de säkert ska, eller redan har röstat visar en färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen.

   Markant ökning av röstvilja

  De som uppgett att de helt säkert ska rösta, eller redan har röstat, har sedan senaste mätningen för en månad sedan ökat från 35 till 52 procent. De som svarat att de troligen ska rösta har samtidigt minskat från 32 till 22 procent. Med andra ord tycks fler har tagit beslutet att ta sig till vallokalerna och rösta i EU-valet, om de inte redan gjort det. I mätningen som gjordes den 4 februari uppgav 50 procent att de troligen eller säkert tänkt rösta i det kommande EU-valet. I den senaste mätningen är samma andel 74 procent. Då är även de som har förtidsröstat inräknade. 

  Tveksamheten minskar

  De som uppgett att de är tveksamma eller inte vet om de tänker rösta utgör 2 procent i den senaste mätningen. En förändring som tyder på att tveksamheten minskar. I den senaste mätningen i april var andelen tveksamma 3 procent och den 27 februari visade resultatet att 7 procent svarade tveksam/vet ej.

  Var fjärde tänker inte rösta

  Andelen som uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta i EU-valet den 25 maj är 24 procent. Från förra mätningen har andelen som svarat att de inte tänker rösta minskat med 3 procentenheter. De som svarat att de antagligen inte ska rösta har minskat med 5 procentenheter.

  Undersökningen har genomförts per telefon. Totalt har 1320 väljare över 18 år slumpmässigt valts ut oh fått svara på "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".