Innehåll taggat med Försvaret opinionsundersökning

  • Försvaret

    Kategori: Sakfråga

    Tre av fem anser att anslaget till Försvaret ska öka medan 19 procent menar att det ska vara som det är. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att anslaget till Försvaret ska öka jämfört med kvinnor.

    Undersökningen genomfördes 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1102 intervjuer.