Innehåll taggat med Löfven

 • Reinfeldt vs. Löfven

  Kategori: Partiledare

  Foto: Peter Knutsson

  Sedan september 2013 har svenskarnas förtroende på statsministerposten visat sig var väldigt jämnt fördelad mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Senaste undersökningen tyder dock på att Reinfeldt återvunnit en del av förtroendet och gapet återigen ökar. 

  Sifo har på uppdrag av pr-byrån Westander genom upprepade undersökningar ställt frågan om vem man känner störst förtroende för som statsminister. Undersökningarna har gjorts på kvartalsbasis och vid varje tillfälle har frågan ställts till 1000 slumpmässigt utvalda personer via telefonintervju. Sedan första mätningen som genomfördes i maj 2012 uppvisar trenden att de som ställer sig tveksamma till, eller inte vet vem de känner störst förtroende för som statsminister, ligger stadigvarande runt ca 20 %. Var femte svensk kan alltså sägas vara osäker på vem av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven som de har störst förtroende för som statsminister.

  Däremot visar trenden att förtroendet för Reinfeldt har varit större och haft ett ökande övertag med en peak under våren 2013 då gapet mellan Reinfeldt och Löfven var som störst. Fördelningen var då 52 % av befolkningen som sade sig ha störst förtroende för Reinfeldt, jämfört med 28 % för Löfven. Därefter minskade gapet som i september 2013 uppvisade ett resultat där Löfvens position var stärkt och förtroendenivåerna jämnare än någonsin. På ett halvår hade förtroendet för Löfven ökat från 28 % till 34 %. Samtidigt som förtroendet för Reinfeldt minskat, från 52 % till 47 %.

  Senaste mätningen som gjordes i januari i år tyder dock på att gapet återigen ökar. Andelen tveksamma i frågan ligger oförändrad men Reinfeldt tycks ha vunnit tillbaka en del av svenska befolkningens förtroende.