Innehåll taggat med Opinionsundersökning Sifo

 • Lågt förtrående för Miljöpartiets språkrör

  Kategori: Sakfråga

  Förtroendet för Åsa Romson och Gustav Fridolin är efter veckans händelser lågt. Det visar en ny Sifo-mätning gjord på uppdrag av SVT. 

  Andelen som har mycket stort eller stort förtroende för Åsa Romson är endast 7%, medan motsvarande andel för Gustav Fridolin är 20%. Senast Sifo mätte förtroendet för språkrören var i oktober 2015. Då uppgav 22% att de hade att mycket stort eller stort förtroende för Åsa Romson, och 37% att de hade ett mycket eller ganska stort förtroende för Gustav Fridolin. Fötroendetappet i procentenheter är därmed hela 15 respektive 18 procentenheter.

  Allmänheten tillfrågades även med anledning av de senaste dagarnas debatt kring Yasri Khan (Mp): Hur allvarligt tycker du det är att en svensk manlig politiker inte vill skaka hand med kvinnor? Totalt uppgav 91% att det var ganska eller mycket allvarligt.

  Mätningen genomfördes via TNS Sifos webbpanel 21-22 april 2016. 1138 personer ur den svenska allmänheten (äldre än 18 år) tillfrågades.

 • Väljarbarometern 24 januari 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Signifikanta förändringar;

  • S ned till 23,2% (- 2,8%)
  • M 25,6% (+3,5%)
  • Signifikant blockskillnad
  • Alliansen 42,71 % (+4,1%)
  • Rödgröna 37,2  %(-2,75)
  • Blockskillnaden 5,5 %

  S ligger nu på 23,2 procent, vilket är det lägsta värde vi någonsin uppmätt för Socialdemokraterna. Det är 1,4 procent lägre än det värde vi mätte upp under de mest turbulenta dagarna under Håkan Juholt.

  Under hösten såg vi små rörelser i opinionen och nu verkar det även som den turbulenta tiden fått effekt. Krisen i flyktingfrågan och dess lösning har inte gynnat regeringen. Den har trängt bort frågor där Socialdemokraterna normalt sett är starka. Välfärdsfrågorna verkar ha kommit bort.

  Socialdemokraterna förlorar väljare främst till Moderaterna. Men även SD och V är mottagare av socialdemokratiska väljare. Soffan tar också emot en tydlig ström väljare.
  I storstäderna ligger partiet mellan 17,5% och 20,2%.
  Socialdemokraterna har fortsatt mycket svårt att nå väljare under 50 år.
  I åldersgruppen under 50 får man endast stöd av 18,0 procent. Det svaga stödet under 50 är dock inget som skett nu utan är ett långsiktigt problem.
  Över 50+ år når man 29,2. Bäst går det bland kvinnor över 65 år där man når 35,6 procent. 

  Moderaterna går nu upp med 3,5 procent. De får främst sina väljare från Socialdemokraterna och från soffan. Partiet är starkare bland de under 50 år (29,3%) än de över 50 år (21%). Det verkar som politikens inriktning på flykting och integration har gynnat Moderaterna. De är också de frågor som nu ligger högt uppe på väljarnas agenda. Decemberöverenskommelsens upphörande har också minskat den interna kritiken mot partiet. Det kan ha fått en del soffliggare att återgå till partiet. Frågor som normalt sett gynnar Moderaterna har dock inte varit så vanligt förekommande, så frågan är vad det är som gynnar partiet. Är det Moderaterna som drar eller är det missnöjet med Socialdemokraterna som får väljarna att gå till M från S. Starkast är Moderaterna i Stockholmsområdet med 32,9 procent.

  I januaris väljarbarometer når Kristdemokraterna över spärren, (4,4%).

  Det kanske mest intressanta är att man nu når helt nya väljargrupper. Förr kunde man lite karikerat säga att partiet var bäst bland äldre kvinnor. Idag når man klart fler väljare under 50 år än över 50 år. Man når också fler män än kvinnor även om skillnaden inte är så stor mellan könen men tidigare gällde omvända. Bäst går partiet nu i storstäderna vilket är ytterligare ett tecken på nya väljargrupper. Rörelserna är inte jättestora med tanke på att 4,4 procent inte är så mycket men ändå tydliga. Den nya partiledaren har tydligt påverkat väljarsammansättning i partiet.

  Liberalerna når 6 procent. Här frågor vi både om Folkpartiet och Liberalerna i samma svarsalternativ.
  Centerpartiet får 6,8 procent.

  Alliansen når 42,7 procent. Skillnaden mellan blocken är nu hela 5,5 procent. Starkaste övervikten har allianspartierna i de aktiva åldersgrupperna mellan 30-49 år. Här har Alliansen 46,7 procent mot de rödgrönas 34,6 procent. Starkast är de rödgröna i åldrarna mellan 50-64 år där de har 39,5 procent mot alliansens 35,2 procent.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 19 april 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 2,2 procent.

  S 27,4 % lägsta sedan januari 2012

  Gapet mellan blocken fortsätter att minska.

  Socialdemokraterna ligger nu signifikant under sitt valresultat. Detta trots att man fått mycket uppmärksamhet i media genom olika budgetutspel. Samtidigt har man också fått en svekdebatt om Rot och Rut, och bensinskatt. Hittills har inte väljarna uppfattat att S har lyckts i jobbfrågan. Tvärtom har det blivit allt fler som säger att regeringens politik leder till färre jobb. Det drabbar uppenbarligen S men inte Mp. Partiet tappar framförallt kvinnor under den senaste månaden. Man har svårt att nå väljare under 50 år. I de åldersgrupperna når man runt 22 procent men över de 50 når man runt 33 procent bland männen och 36 procent bland kvinnorna. Övergångarna från de rödgröna till alliansen utgör drygt 2 procent av väljarna. Det är fler kvinnor än män som lämnar de rödgröna och går över till alliansen. Det är framförallt i åldersgrupperna mellan 30-49 år som vi finner de största övergångarna.

  Miljöpartiet går i april signifikant upp och når 8,9 procent. Här handlar det mest om en omfördelning inom de rödgröna samt väljare som inte röstat tidigare.

  Vänsterpartiet får ingen utdelning av sina framgångar i budgetförhandlingarna utan ligger kvar på förra månadens nivå.

  Sverigedemokraterna når 12,5 procent det är lägre än månaden innan men ingen signifikant nedgång. Partiet visar på stora skillnader mellan veckorna och det tycks som att väljarandelen minskade under de dagar som den interna konflikten inom SDU och SD var som störst i media. Så den här mätningen har kommit mitt i och det är i maj vi kommer att se hur den värkt ut. Annars fortsätter SD sin omvandling i väljarkåren. De är nu mycket starka bland äldre kvinnor. I den gruppen når man nu 16,4 % av väljarna. Bland männen i samma ålder stannar stödet på 15 procent. Svårast att nå för partiet verkar vara kvinnor mellan 18-50 år. Överhuvudtaget stärker man sin ställning bland äldre väljare. Missnöjet med decemberöverenskommelsen inom allaisansen har inte gett några effekter för SD. Här beror det förstås mycket på hur allianspartierna lyckas med sin egen politiska berättelse. Men det innebär också att de måste vara mycket tydliga i andra frågor än budgeten.  Försvarsöverenskommelsen var en förhandling där allianspartierna behövde framstå som de kraftfulla och visa att de lyckats inte minst när Folkpartiet lämnade förhandlingarna.

   Moderaterna ligger strax över sitt valresultat på 24,7 procent. Partiet når lika många kvinnor som män. Vilket innebär att man framförallt vunnit kvinnor under den senaste tiden.

   Centerpartiet ligger kvar på samma nivå som i mars. Folkpartiet gör det också.  Kristdemokraterna skall formellt byta partiledare i april men exponeringen av den nya partiledaren har inte gett någon effekt. Vi vet dock att effekter kommer om man byter politiskt profil. Kristdemokratiska väljare är de väljare som är mest kritiska till decemberöverenskommelsen. Partiet är därmed piskat att visa på särskilt kraftig oppositionspolitik. Även i försvarsfrågan är det Kd- väljare som ger det starkaste stödet för en ökning av försvarsanslagen.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna, eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

   

  Toivo Sjörén