Innehåll taggat med PR Research analys

 • Expressen vs Aftonbladet

  Kategori: PR Research analys

  Bakgrund till undersökning av Expressen och Aftonbladet

  Medierna i P1 bad oss undersöka hur Expressen och Aftonbladet i sina pappersutgåvor har gestaltat politiken under perioden 15 augusti – 11 september. Bakgrunden var att de båda mediernas chefredaktörer munhuggits i podden Mattsson/Helin om att de skulle vara respektive blocks ”vallokomotiv”.

  Vi undersökte därför de två största politiska nyheterna per dag i respektive tidning, ledarartiklar undantagna. Artiklar som puffades för på förstasidan läste vi i sin helhet inne i tidningen. Totalt sett gick vi igenom 65 artiklar där riksdagspartierna nämndes totalt 244 gånger.  Det är ett litet antal artiklar, men under en viktig period.

  Vår tes är efter att ha undersökt mediebilder i andra val och med stöd i forskning är att synlighet är viktigt för alla partier. Dessutom är det för de flesta partier viktigt att undvika negativ publicitet.

  Vi kom fram till följande:

  • Expressen är mer negativ i sin publicering av såväl S som SD än övriga partier.
  • Aftonbladet ger ungefär lika stort utrymme åt såväl allianspartierna som de rödgröna. Däremot ger AB större synlighet åt V och MP än vad Expressen gör.
  • Aftonbladet är något mer negativa i sin beskrivning av alliansens partier än av de rödgröna partierna.
  • Båda tidningarna ger Sverigedemokraterna relativt stort utrymme visavi andra partier. Och både Aftonbladet och Expressen har fler negativt vinklade artiklar än positiva vad gäller SD. Expressen är tydligast i detta.
  • Generellt är det dessutom tydligt hur lite sakfrågor är i fokus, vilket stämmer väl överens med andra undersökningar av medieutrymme i valrörelser. Att kommunicera sakfrågor i en valrörelse är svårt.


  Hur kan detta påverka väljare?

  Det går inte att enkelt besvara frågan om detta kan påverka väljare. Efter valet har vi för avsikt att studera flera mediers toppnyheter, totalt mediegenomslag, sociala medier och köpt utrymme. Vi hoppas att vi kan finna olika kommunikationskanalers effekt på väljarna i en sådan undersökning.

  Aftonbladets och Expressens printeditioner står för en liten del av den flod av politiska nyheter som flödar över svenskarna i valtider. Men icke desto mindre är det två viktiga medier. Värt att ha i åtanke är att dessa båda medier inte har ett public service-uppdrag. De behöver skriva för sina läsare. Och de behöver sälja lösnummer.

  Vi vet via vår Orvestoundersökning att Aftonbladets väljare i tydligt större utsträckning har bestämt sig för att rösta rödgrönt än på allianspartierna. Samma undersökning ger vid handen att Expressens läsekrets är ungefär jämbördig vad gäller definitiva alliansväljare vs rödgröna. Att Aftonbladet ur det perspektivet är något mer rödgrön i sin nyhetsvärdering är därför inte överraskande. Att Expressen väljer en motsatt position framstår ur det perspektivet som ganska naturligt.


  För mer information kontakta: 

  Jonathan Wennö - konsultchef TNS Sifo 

  jonathan.wenno@tns-sifo.se, 08-507 421 74, 070-983 95 74

 • Moderaterna i medial motvind - MP och FI i gräddfil inför riksdagsvalet

  Kategori: PR Research analys

  Mediebilden är mycket viktig inför allmänna val och därmed inför höstens riksdagsval. TNS Sifos analys visar ett tydligt samband mediebilden inför och resultatet efter EU-valet.

  Vi har analyserat politiska toppnyheter i sex av de mest tongivande svenska medierna. Det finns ett tydligt samband mellan publicitet och valresultat. Vår granskning visar dessutom följande:

  • Medielogiken söker vinnare och förlorare, vilket skapar positiva och negativa publicitetsspiraler för partierna som är svåra att ta sig ur. Mediebilden är därmed avgörande för valresultatet, vilket även forskningen visat. 
  • För de flesta partier är det viktigare att synas ofta än att nödvändigtvis undvika negativt vinklad publicitet. 
  • Moderaterna är ett undantag: De når ut i störst omfattning men framställs i avsevärt mer negativ dager än övriga partier. I deras fall tycks mediebilden för tillfället vara en belastning. 
  • Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ speglas mer positivt än övriga partier.
  • Politiska sakfrågor knuffas ner på nyhetsagendan i valrörelsens sista månad och ersätts med spekulationer om valresultat, politiska samarbeten och politiska skandaler. Det är samma period då många väljare sannolikt törstar efter tydlighet i sakfrågor för att kunna ta ställning.

  En försmak av hur den mediala rapporteringen kring de politiska partierna sett ut finns än så länge i form av ett okommenterat grafunderlag

  Analysen och mer detaljerat underlag presenteras på måndag den 30 juni i Almedalen klockan 13. Vi diskuterar orsak och verkan, mediernas ansvar och påverkan på allmänheten, med forskare och chefredaktörer. Varmt välkommen att delta! 

  De bilder vi presenterar i Almedalen publiceras efter seminariet på www.opinion.se, inklusive analys och kommentarer.

  Om analysen

  På eget initiativ har TNS Sifo dagligen analyserat de två högst nyhetsvärderade politiska nyheterna i sex agendasättande redaktionella medier: SVT Rapport, SR Ekot, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Under perioden 13 januari – 18 juni 2014 har 900 artiklar och inslag analyserats. Gemensamt för samtliga är att de nämner ett eller flera politiska partier vid namn och publiceras på tidningens förstasida eller i löpet (Ekot, Rapport). Hela artikeln eller inslaget har bedömts när vi har registrerat positivt eller negativt laddade värdeord som används i kontexten för respektive parti. 

  För mer information kontakta 

  Jonathan Wennö, konsultchef TNS Sifo, jonathan.wenno@tns-sifo.se, 08-507 421 74, 070-983 95 74

 • Mediebildens betydelse för valet

  Kategori: Kategori Almedalen

  Vilken kommunikation påverkar väljarna? Vem styr mediebilden? Bilden av partierna i toppnyheterna? Dessa frågor besvaras i ett av TNS Sifo:s seminarier i Almedalen 2014.

  På seminariet presenteras en färsk undersökning och diskussion kring ovanstående frågor. Med oss på seminariet har vi kommentatorer från forskning och medier.

  Dag: Måndag 30/6

  Tid: 13:00-14:30

  Plats: Wisby Strand Congress & Event, "Viklau", Donnersgatan 2.

  Medverkande:

  Hanna Stjärne, VD och chefredaktör, Upsala Nya Tidning.

  Lena Lid Falkman, Ekon. dr., Handelshögskolan Stockholm.

  Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet.

  Jonathan Wennö, Konsultchef, TNS Sifo.

  Toivo Sjörén, Opinionschef TNS Sifo.

  Vill du ha en försmak i ämnet? Läs Jonathan Wennös analys!

  Vi ses!

 • Ukraina dominerar i politiska toppnyheter om EU

  Kategori: PR Research analys

  EU i politiska toppnyheter – Ukraina dominerar

  Den politiskt intresserade har möjlighet att uppfatta EU i var femte politiska toppnyhet under perioden 13 jan – 6 maj. Andelen av totalen har växt med Ukraina-krisen och intresset för valet till Europaparlamentet. På grund av Ukraina har EU troligen också varit mer påtagligt än vanligt för många svenska mediekonsumenter.

  Knappt hälften handlar om Ukraina (45%). Ungefär 30% handlar endera om praktikaliteter inför EU-valet eller det som skulle kunna kallas politiskt spel, en blandning av information om hur EU fungerar, vem som ställer upp i EU-valet och annan publicitet inför EU-valet.

  Återstår gör en fjärdedel av publiciteten som lyfter fram övriga sakfrågor.

  De övriga sakfrågor som i någon mån sticker ut från mängden under perioden är frågor om försvars- och säkerhetspolitik, som förvisso också härrör från Ukraina-krisen, samt frågor om integration och flyktingar. Såväl EUs yttre gräns som utmaningen med fattiga romer hamnar inom ramen för den kategorin. Det är dock viktigt att betona att inte heller dessa frågor har haft ett särdeles högt tryck i mediebilden.

  Under den här korta perioden väljer således medierna att lyfta fram den utrikespolitiska aspekten av EU och hur EU-demokratin fungerar. Frågan är om Ukraina har trängt undan annan EU-publicitet eller om EU annars i ännu mindre utsträckning varit i fokus? Oavsett, den utrikespolitiska aspekten av EU är under perioden tydlig. Den som önskar en mer nära koppling till andra politiska sakfrågor får under den här perioden leta på andra ställen än bland toppnyheter.

  Jonathan Wennö - Konsultschef PR Research, TNS Sifo.

   

  Undersökningen är en del av ett större projekt där TNS Sifo under valåret 2014 kommer följa politiken i mediebilder, sociala medier och reklamssatsningar i avsikt att undersöka hur olika kommunikationsinitiativ påverkar opinionen och i slutändan valresultatet (riksdagsvalet). I medieundersökningen ingår endast toppnyheter med politisk bäring i sex nyhetsledande medier, DN, Svd, GP, Aftonbladet, SR Ekot (16:45) och Rapport (19:30). Totalt har TNS Sifo analyserat 643 toppnyheter under perioden 13 januari - 6 maj. 133 av dessa nämner EU. Med toppnyheter menar vi nyheter som nämner politiska partier på förstasidan i print och som puffas för i etersändningarna. EU-nyheter som är medtagna i studien har på ett eller annat sätt nämnt EU i inslaget/artikeln. EU som sådant, eller dess ansvarsområden behöver inte ha varit i fokus.