Innehåll taggat med Polisens förtroende

 • Polisens förtroende

  Kategori: Sakfråga

  Polisens förtroende sjunker enligt en ny Sifo-undersökning.

  Totalt sett uppger 47% att de har ett ganska eller mycket högt förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete. Motsvarande siffra i mars var 61%. Detta innebär en signifikant nedgång sedan i våras.

  Det går också att utläsa en signifikant ökning jämfört mot i våras av de som har ett ganska eller mycket litet förtroende för Polisens arbete, 25% nu i höst respektive 14% i vårens mätning.

  Kvinnor (56%) har ett högre förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete än vad männen har (39%).

  Endast 11% menar att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för på vilket sätt rikspolischefen Dan Eliasson sköter sitt arbete och hälften (50%) har ett ganska eller mycket litet förtroende.

  Frågan om Polisens förtroende är en uppföljning på Medieakademins fråga som ställdes i våras.