Innehåll taggat med Socialdemokraterna

 • Socialdemokraterna tappar sympati hos de egna väljarna när det gäller jobben, skolan och ekonomin

  Kategori: Sakfråga

  Sifo frågade allmänheten vilket parti som har den bästa politiken angående Arbetsmarknad/Jobb, Skola/Utbildning och Ekonomi. Samma mätning gjordes även i september 2014. Sett till både det totala resultatet och resultatet nedbrutet på partitillhörighet så har det varit kostsamt för S att bära regeringsmakten. Partiet har tappat stora andelar i samtliga av dessa frågor, medan andelen som är tveksamma eller inte kan svara har ökat. Även Moderaterna har till viss del gått framåt i dessa politiska frågor. Fördelningen illustreras i diagrammen nedan. 

  Samma mönster syns även när vi endast tittar på frågorna bland röd-gröna väljare. Socialdemokraterna har då backat från 59 till 45 % i Skola/Utbildning, från 67 till 56 % i Arbetsmarknad/Jobb och från 58 till 49 % i Ekonomi

      

    

  Undersökningarna har genomförts den 8 september 2014 respektive 28-30 april 2015. Urvalen bestod av 1000 slumpmässigt valda personer ur Sifos webbpanel.  

 • 62 procent vill se partisamarbete mellan S och MP om det blir en S-ledd regering

  Kategori: Sakfråga

  Vilket eller vilka partier ska socialdemokraterna samarbeta med och vilka partier ska erbjudas ministerposter om det blir en S-ledd regering i höst? Dessa frågor ställde Sifo till allmänheten på uppdrag av Sveriges Radio.

  Miljöpartiet och Vänsterpartiet står högst upp på listan över de partier som svenskarna tycker att S ska samarbeta med om det blir en S-ledd regering i höst. 62 procent uppger Mp och 43 procent uppger V. Bland de som uppger V är det signifikant fler män än kvinnor. Kvinnorna är däremot överrepresenterade bland de 8 procent som anser att FI bör ingå i samarbetet om det blir en S-ledd regering.

  Om Socialdemokraterna ska bilda regering i höst så anser 50 procent att Miljöpartiet ska erbjudas ministerposter. 36 procent tycker att Vänsterpartiet ska erbjudas ministerposter. Näsatan lika många, 34 procent, är tveksamma eller vet inte vilket eller vilka partier som de tycker ska erbjudas ministerposter om det blir en S-ledd regering.

  Undersökningen genomfördes mellan 26 maj och 25 juni 2014. 1014 personer har slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon.

 • Socialdemokraterna vinner över Folkpartiet i skolfrågan

  Kategori: Sakfråga

  I en mätning som gjorts på uppdrag av Westander ställdes frågan vilket av de politiska partierna man känner mest förtroende för inom området skola och utbildning. Undersökningen genomfördes vid samma tidpunkt som den omdebatterade Pisamätningen presenterades.

  32 % uppger att de har störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller skola och utbildning. Förtroendet är störst i åldersgruppen mellan 50-64 år. Högutbildade är underrepresenterade bland de som har sitt förtroende hos Socialdemokraterna i skolfrågan. Folkpartiet, vars stöd i skolfrågan uppgår till 17 %, vinner förtroendet bland de högutbildade och i synnerhet bland män. Resultatet från undersökningen, i samband med Pisarapporten, antyder att Folkpartiet tappar förtroende i skolfrågan till förmån för Socialdemokraterna. Dock så visas i en annan undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Westander, att förtroendet för Björklund som skolminister inte tycks ha påverkats i samma utsträckning. För även om Socialdemokraterna som parti vinner väljarnas förtroende i frågan så har Ibrahim Baylan bara 16% av väljarnas förtroende som kommande skolminister. Detta är en bottenplacering långt efter Jan Björklund och Miljöpartiets Gustav Fridolin som ligger i topp på listan. 

  Undersökningen om förtroende för politiskt parti i skolpolitik genomfördes mellan 16-19 december 2013. Frågan som ställdes var: ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det kommer till skola och utbildning?”

  Förtroende för specifika politiker genomfördes mellan 17-20 februari 2014. Då ställdes frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?”
  Båda dessa undersökningar har gjorts av Sifo på uppdrag av Westander. Vid båda undersökningarna har 1000 personer slumpmässigt valts ut och telefonintervjuats.

 • Opinionsläget: Socialdemokraterna rekryterar från soffan

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Opinionsläget i januari 2014 visar på fortsatt majoritet för de rödgröna. Socialdemokraterna har lyckats bäst med att rekrytera nya väljare. Miljöpartiet står sig mycket starkt och Vänsterparitet går starkt framåt sedan föregående år. I synnerhet i Stockholms län. Inom allianspartierna har Centern och Kristdemokraterna har ett tufft läge. Sverigedemokraterna däremot är betydligt starkare än tidigare. Trots likhet i siffrorna, i jämförelse med valåret 2010, är det idag annan politik och andra frågor som formar debatten.

  Vänsterpartiet når i denna mätning 8,3 procent och har under det senaste året gått starkt framåt från de 4,6 man hade i januari 2013. Partiet har främst vunnit väljare bland LO-medlemmar, män, unga under 30 år.  De har också gått starkt framåt på landsbygden.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet (50,6). Tittar vi tillbaka till valåret 2010 inledde de rödgröna med att nå hela 51,8 procents stöd från väljarna. Socialdemokraterna själva hade stöd från 36,9 procent jämfört med dagens 32,9 procent. Vänsterpartiet hade då en svagare ställning med 5,5 procents väljarstöd.

  De rödgröna verkar nu ha en majoritet i Stockholms län med cirka 3 procentenheter. Miljöpartiet framstår som mycket starkt och når hela 16 procent i Stockholms län. I Göteborgsområdet är läget mer jämnt. Där väger alliansen och de rödgröna jämnt.

  Allianspartierna nådde 41,5 procent i januari 2010. Skillnaden mot då är att Sverigedemokraterna är betydlig starkare än i januari 2010 då man endast nådde 5,0 procent.
  Då såg de rödgröna ut att nå en självklar seger i valet.
  Läget idag är dock knappast detsamma trots likheten i siffrorna. Partierna går till val på i många frågor en annan politik. Socialdemokraterna har bytt politik i skolfrågan och angriper nu regeringen i kunskapsfrågan den som tidigare var alliansens fråga. I den ekonomiska politiken har man lagt sig nära Moderaterna. I Skattefrågorna är debatten helt annorlunda. När Moderaterna har börjat tala om höjda skatter framstår det tydligt att spelplanen flyttats och förändrats.
  Det som fällde de rödgröna 2010 var framförallt ett antal misstag i valrörelsen, som gjorde att opinionen svängde i maj 2010.
  Så även om siffrorna är desamma är läget annorlunda. Vad som är lika är förstås att partier kan begå misstag som påverkar valrörelsen.

  Inom alliansen fortsätter både Centerpartiet och Kristdemokraterna att visa på mycket svaga siffror. Detaljstuderar vi Centerpartiet finner vi att de på landsbygden endast når 8,4 procent. Det innebär att Centerpartiet är mindre än både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på landsbygden. Går vi tillbaka till valåret 2010 hade man 11,4 procent och vid valåret 2006 hade man 14,6 procent bland lansbygdens väljare. Både kristdemokraterna och Centerpartiet låg 2010 på eller just över de fyra procenten. Idag ligger bägge under.

  Sedan valet 2010 har 39 procent av väljare bytt position i politiken. Drygt hälften har bytt från ett parti till ett annat. De andra har antingen gått från soffan (eller är förstagångväljare) till ett parti eller från ett parti till soffan.

  Det är dock bara knappt 7,5 procent av alla väljare som gått över blockgränsen sedan valet 2010.
  Socialdemokraterna har varit bäst på att rekrytera från soffan, 3 procent av deras nuvarande väljare kommer från soffan. Det är framförallt bland de kvinnliga soffliggarna som man lyckats väl (4,4%).
  Det är mindre än 8 månader till riksdagsvalet 2014.

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 26 januari i SvD och GP.