Innehåll taggat med Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 18 oktober 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent + 2,9 %

  Rödgröna 39,0 procent minus -2,5

  Blockskillnaden 2,1 procent

  S lägsta siffra sedan Juholt.

  Nominellt skiftar nu majoriteten till alliansens fördel även om skillnaden mellan blocken inte är signifikant. Rörelserna för partierna kan i oktober synas små, men i de underliggande mönstren hittar vi stora utmaningar för partierna. Moderaterna som nu ligger mycket nära sitt valresultat både vinner och förlorar väljare. De största förlusterna går till Sverigedemokraterna och till Centern, men man förlorar även väljare till Folkparteit och Kd. Det som kompenserar dessa förluster är vinster från socialdemokraterna 2 procentenheter samt personer som inte röstade 2014. Det finns också smärre strömmar från Folkpartet och Centern. Bland män över 50 år är Sd betydligt större (26,3%) än Moderaterna (21,5%). Frågan är vad i Moderata politiken som kan fortsatt locka S väljare och vad är det som gör att väljare går till C och SD från moderaterna. De som kommer från S är främst väljare mellan 30-49 år. Strömmen består både av män och kvinnor, även om det är något fler män som går över. Skattefrågorna och ekonomi är sannolikt det viktigaste för dessa grupper och inte sysselsättningsfrågorna. Dessa grupper har jobb och är inte oroade att förlora det heller.

  Folkpartiet får 5,5 procent och är jämt spridd i alla åldersgrupper.

  Centerpartiet med sin populära partiledare får 8,0 procent i denna mätning, vilket är det högsta värdet sedan valet även om man tidigare nått 7,9 %. Uppgången är signifikant jämfört med augusti 2015 om än ej från september. Partiet går bra i alla åldersgrupper även om man går bäst bland kvinnor i åldern över 50 år. Den största överströmningen har man dock fått bland män mellan 30-49 år och bland kvinnor mellan 50 och 64 år.

  Kristdemokraterna som utlöste DÖ s död når 3,7 procent. Vår mätning är gjord till hälften före beslutet och till hälften efter beslutet. Tittar vi på de enskilda veckorna finner vi att partiet ligger på 4,6 procent efter beslutet och 2,9 % före. Om detta är en varaktig effekt eller något som Kd-ledningen förmår att utnyttja för att få fram sin politik återstår att se. Partiet kan ju inte leva på att upplöst överenskommelsen utan måste också fylla på med en politisk plattform som framförallt skall nå moderatväljarna där man verkar hitta det största potentiella stödet. Här gäller det som alltid att hitta en profil som inte genast tas upp av de andra. Det blev ju en mycket kort tid som Kd stod ensamma om att lämna Decemberöverenskommelsen. Annorlunda men inte så långt bort att man inte kan ingå i alliansen.

  Miljöpartiet når 7,1 procent och ligger fortsatt nära sitt valresultat. Regeringsinnehavet verkar inte negativt på partiet utan man behåller sitt stöd. De negativa effekterna av regeringsinnehavet drabbar däremot Socialdemokraterna.

  Socialdemokraterna får nu sin lägsta siffra (24,6 %). Endast en gång tidigare tangerat under Juholas tid. Partiet går klart bättre bland kvinnor (27,1%) än bland män (22,3%). Under 50 år når man bara 21,7 procent av väljarna. Förlusterna är störst i grupperna under 50 år och i områden där man tidigare varit starkast, det vill säga utanför storstäderna. De allra största förlusterna hittar man i LO-kollektivet där hela var åttonde LO-medlem har lämnat partiet. LO-medlemmarna går både till M och till Sd. S förlorar en procentenhet till V från vänsterflygeln inom S. Partiet har en tydlig ström till M om 2,1 procent av alla väljare samt en till SD om 2,1 procent.

  Vänsterpartiet fortsätter att dra nytta av det nuvarande politiska läget. De har inflytande på budgeten och drar nytta av de delar som upplevs positivt men slipper det negativa som drabbar S. Detta beroende på att S och V riktar sig till olika väljargrupper.

  Sverigedemokraterna ligger still i denna barometer. Det kan tyckas underligt att de trots den tydliga fokusen på invandring och integration under den sedanste tiden. Partiet gynnas inte av att man talar om hur man ska lösa omhändertagandet. De gynnas tydligen främst av när debatten handlar om invandringens storlek eller negativa effekter, inte akut omhändertagande. Frågan är om detta ändras om debatten åter skulle ändra karaktär. Partiet är största parti i Sydsverige om man undantar Malmö. SD har små förluster och då främst till M.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 september 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ett år efter valet har de rödgröna tappat 1,7 procent och alliansen 1,2 procent. Sd har ökat med 4,8 procent. Alliansen har med andra ord inte kunnat dra fördel av sin oppositionsroll.

  I takt med att invandring och integrationsfrågorna har blivit viktigare har också SD ökat från sina 12,9 i valet till dagens 17,7 procent. Deras tillströmning kommer främst från män som tidigare röstat på M eller S. Moderaterna får i stället en ström från S som gör att de ligger nära sitt valresultat.

  Kd brukar tappa lite i mellanvalsperioderna och ligger nu strax under spärrgränsen. Folkpartiet når 5 procent vilket också är nära valets siffror. Centerpartiet ligger strax över.

  SD har i denna mätning fortsatt upp bland männen och är nu det största partiet bland män och får där 25,5 procent. Det näst största partiet bland män är M med 22,8 procent och S med 22,4 procent. Bland kvinnor är SD tredje störst med 9,7 procent. På första plats ligger S med 31,7 procent och på andra plats M med 22,8 procent. Av de män som går över till SD är den största andelen över 50 år men bland kvinnorna finns det ingen tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper.

  Vänsterpartiet som delvis har en oppositionsroll ligger över sitt valresultat. Hälften av de nya väljarna kommer från S. Men S förlorar betydligt fler till SD och M än till V.

  Socialdemokraterna har minskat med 4 procentenheter sedan valet. De förlusterna har gått till soffan, M och SD. Till soffan går fler kvinnor än män och det omvända gäller strömmen till SD och M. S fortsätter med sina kraftiga ålderskillander i partistöd. Under 50 år är stödet 20,4 procent men över 50 år är stödet 34 procent.

  Miljöpartiet når 7,2 procent och ligger därmed nära sitt valresultat. Man har därmed inte tappat stöd på grund av sitt regeringsinnehav.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 17 maj

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 1,1 procent.

  S 25,9 % lägsta sedan januari 2012

  SD på ny toppnotering (14,7%.)

  Gapet mellan blocken forsätter att minska. Den lilla blockskillnaden på 1,1 procent innebär att det inte är någon skillnad mellan blocken statistiskt sett. Alliansen har nu en klar övervikt bland de mellan 30-40 år och det väger jämt i gruppen 65 plus. 

  Socialdemokraterna forsätter att i maj tappa röster och ligger nu hela 5,1 procent under sitt valresultat. En så låg siffra har man inte haft sedan januari 2012 då man fick 24,6 procent. Partiet verkar inte ha vunnit på att presentera sin tilläggsbudget.  Diskussionerna om Rut och Rot, bensinkatter och jobbfrågan har varit negativa för partiet. Just jobbfrågan är ett område som vi ser att S fortsätter att tappa i. Partiet tappar framförallt väljare i åldrarna mellan 30-49 år. Man tappar fler kvinnliga väljare än män. Väljarna går nu för första gången på länge över blockgränsen och då främst till Folkpartiet och Moderaterna. Att dessa partier inte ökar beror på att de i sin tur tappar väljare. M väljare går både till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är nu ett parti som får starkast stöd från väljare över 50 år (35 %) men under 50 är man nere på siffror strax under 19 procent.  I åldergruppen mellan 30-49 år har alliansen en klar övervikt (45,3 % mot 37 %.) Vi ser också att stödet för S blivit svagare både inom TCO och SACO.  Bäst går det bland pensionärerna där man når 36,3 procent.

  Maj månads vinnare är Sverigedemokraterna som når sitt högsta värde någonsin i SIFOs väljarbarometer. 14,7 procent. I april såg vi en nedgång precis då uteslutningarna diskuterades, men efter det har vi både sett en återgång och en ökning. Maj månads ökning är signifikant. Partiet har som tidigare ett starkt stöd bland män (20,4) stödet bland kvinnor stannar på 8,8 procent. Det beror främst på att man har svårt att nå kvinnor under 50 år.

  Vänsterpartiet når 7,5 procent vilket är signifikant över valresultatet ifrån 2014.

  Centerpartiet når 7,2 procent. Vi ser att det nu finns ökade strömmar mellan M och C. 

  Folkpartiet ligger kvar på tidigare nivåer. Man har framförallt svårt att nå männen.

  Kristdemokraterna har trots partiledarbyte inte fått någon effekt på Kd:s siffror. Partiledaren missade förstås den senaste partiledardebatten, så vi får nog vänta till längre fram i höst för att se effekterna av partiledarbytet. Om ett partiledarbyte skall få effekt måste det också paras med politiska förändringar. Partiet har lättast att ta väljare från Moderaterna.

  Miljöpartiets Åsa Romson har utsatts för mycket kritik i samband med partiledardebatten. Våra intervjuer är bara till hälften gjorda efter den debatten. Vi ser dock inga omedelbara effekter av debatten eller efterspelet av den ännu. Om det får några långsiktiga effekter får vi se senare i sommar.

  Partiledardebattens effekter skall inte heller överdrivas. Har någon varit en stor överraskning skulle den kunnat starta en positiv spiral. Nu blev snarare efterspelet kring miljöpartiet som blev fokus. De andra partierna kan mycket väl ha förlorat på det eftersom inget ljus föll på dem i efterspelet.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 19 april 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 2,2 procent.

  S 27,4 % lägsta sedan januari 2012

  Gapet mellan blocken fortsätter att minska.

  Socialdemokraterna ligger nu signifikant under sitt valresultat. Detta trots att man fått mycket uppmärksamhet i media genom olika budgetutspel. Samtidigt har man också fått en svekdebatt om Rot och Rut, och bensinskatt. Hittills har inte väljarna uppfattat att S har lyckts i jobbfrågan. Tvärtom har det blivit allt fler som säger att regeringens politik leder till färre jobb. Det drabbar uppenbarligen S men inte Mp. Partiet tappar framförallt kvinnor under den senaste månaden. Man har svårt att nå väljare under 50 år. I de åldersgrupperna når man runt 22 procent men över de 50 når man runt 33 procent bland männen och 36 procent bland kvinnorna. Övergångarna från de rödgröna till alliansen utgör drygt 2 procent av väljarna. Det är fler kvinnor än män som lämnar de rödgröna och går över till alliansen. Det är framförallt i åldersgrupperna mellan 30-49 år som vi finner de största övergångarna.

  Miljöpartiet går i april signifikant upp och når 8,9 procent. Här handlar det mest om en omfördelning inom de rödgröna samt väljare som inte röstat tidigare.

  Vänsterpartiet får ingen utdelning av sina framgångar i budgetförhandlingarna utan ligger kvar på förra månadens nivå.

  Sverigedemokraterna når 12,5 procent det är lägre än månaden innan men ingen signifikant nedgång. Partiet visar på stora skillnader mellan veckorna och det tycks som att väljarandelen minskade under de dagar som den interna konflikten inom SDU och SD var som störst i media. Så den här mätningen har kommit mitt i och det är i maj vi kommer att se hur den värkt ut. Annars fortsätter SD sin omvandling i väljarkåren. De är nu mycket starka bland äldre kvinnor. I den gruppen når man nu 16,4 % av väljarna. Bland männen i samma ålder stannar stödet på 15 procent. Svårast att nå för partiet verkar vara kvinnor mellan 18-50 år. Överhuvudtaget stärker man sin ställning bland äldre väljare. Missnöjet med decemberöverenskommelsen inom allaisansen har inte gett några effekter för SD. Här beror det förstås mycket på hur allianspartierna lyckas med sin egen politiska berättelse. Men det innebär också att de måste vara mycket tydliga i andra frågor än budgeten.  Försvarsöverenskommelsen var en förhandling där allianspartierna behövde framstå som de kraftfulla och visa att de lyckats inte minst när Folkpartiet lämnade förhandlingarna.

   Moderaterna ligger strax över sitt valresultat på 24,7 procent. Partiet når lika många kvinnor som män. Vilket innebär att man framförallt vunnit kvinnor under den senaste tiden.

   Centerpartiet ligger kvar på samma nivå som i mars. Folkpartiet gör det också.  Kristdemokraterna skall formellt byta partiledare i april men exponeringen av den nya partiledaren har inte gett någon effekt. Vi vet dock att effekter kommer om man byter politiskt profil. Kristdemokratiska väljare är de väljare som är mest kritiska till decemberöverenskommelsen. Partiet är därmed piskat att visa på särskilt kraftig oppositionspolitik. Även i försvarsfrågan är det Kd- väljare som ger det starkaste stödet för en ökning av försvarsanslagen.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna, eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

   

  Toivo Sjörén

 • Opinionsläget: Blockskillnaden består

  Kategori: Analys

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,8.
  • S, Mp och V har 49,3 procent
  • Alliansen når 38,5 procent 

  Blockskillnaden är 10,8 procentenheter. Den stora blockskillnaden består även i augustis andra mätning. De rödgrönas 49,3 procent innebär att de i praktiken får egen majoritet även om vi tror att C och Kd kommer över spärren. Sverigedemokraterna blir därmed inte vågmästare.

  S kvar på sin valsiffra från 2010

  Socialdemokraterna ligger kvar på sin valsiffra från valet 2010 och får 30,3 i veckans väljarbarometer. Partiet utgör nu 60 procent av de rödgrönas samlade styrka. Partiets valsiffror skiljer sig kraftig över landet. I storstäderna når man bara 23 procent av väljarna.  Bäst går det i norr där man når 43 procent och sämst i Stockholms län (22,9). Partiet har svårt att nå unga väljare. I gruppen under 30 år stannar stödet på runt 16 procent. Bäst går de bland de äldre över 65 år där partiet når nästan 39 procent. 

  V når nu 7,9 procent

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sina siffror från valet 2010 och når nu 7,9 procent. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet där man får stöd från 12 procent av väljarna, men storstäder i allmänhet är starka områden för partiet (10 %). Partiet får sina nya väljare främst från S och MP. Partiet når 10 procent inom TCO. Man går lika bra bland tjänstemän som arbetare. Man är svaga bland de privatanställda (5,8 %) men får 10,3% bland de offentlighetsanställda. 

  Mp får starkt stöd från kvinnorna

  Miljöpartiet når 11,1 procent och har en mycket tydligt kvinnlig prägel med stöd från 15,9 procent av kvinnorna men bland männen stannar stödet på 6,4 procent. Partiet går mycket bra i Stockholms län där stödet ligger på 15,2 procent. Partiet hämtar sina nya väljare från hela den politiska skalan från moderaterna till vänsterpartiet (Sverigedemokraterna undantaget).

  Signifikant uppgång för M

  Moderaterna når nu 24,6 procent och det är en signifikant uppgång sedan juni. Partiets bästa områden är de tre storstäderna. Bäst går det i Stockholmsområdet där man når 32,3%. Partiet når klart fler män (28,4%) än kvinnor (20,7%). Sedan 2010 har partiet tappat 7 procent av sina väljare till S och drygt 3 procent till MP.

  Fp tappar

  Folkpartiet som får 6,7 procent har tappat över 20 procent av sina väljare över blockgränsen. 13 procent har gått till S och 9 procent till MP.

  C och Kd ligger just under spärrgränsen

  Centerpartiet ligger just under spärrgränsen och behöver nu verkligen valrörelsen för att få uppmärksamhet. Centerpartiet går bäst i Småland där man får 10 procent. Kristdemokraterna ligger även de under spärren och behöver utfrågningarna och debatterna för att slå igenom. Deras bästa område är Göteborgsområdet där man når dryga 7 procent.

  Sd når 10,1 procent

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,1 procent. Man har framförallt lyckats skaffa nya kvinnliga väljare. Partiet har nu 12 procent män och 8 procent kvinnor. De har under valåret lyckats nå klart fler kvinnor. Partiet har ett starkt stöd inom LO där man når dryga 16 procent. Var femte manlig LO medlem och var åttonde kvinnlig stöder SD. Inom TCO stannar stödet på dryga 8 procent och inom SACO på 3 procent. Partiet har starkast stöd bland privatanställda (11,7%). Partiet har fortsatt starkt stöd i Skåne (16 %) men har sedan 2010 breddat sig till att omfatta hela landet. Svagast är man i norr (5 %) och i Stockholm (4,1 %). 

  Signifikant nedgång för Fi

  Fi minskar nu för tredje mätningen i rad och det är en signifikant nedgång sedan i juni då man fick 3,4 procent jämfört med veckans 2 procent.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 16 augusti 2014.

 • Vem vinner och vem försvinner?

  Kategori: Kategori Almedalen

  Under tisdagen den 1 juli i Almedalen höll TNS SIFO:s opinionschef Toivo Sjörén och professor Sören Holmberg ett seminarium om läget inför riksdagsvalet i september. Hela presentationen hittar du här.