Innehåll taggat med Toivo Sjörén analys

 • Väljarbarometern söndag 15 mars

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  SD högsta värde i Sifo-mätning 13,9 procent

  MP (6,6 %) lägsta sedan mars 2009 (6,6 %)

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 3,3 procent (5,0 %)

  De rödgröna har en klar ledning bland kvinnor och alliansen en svag ledning bland männen. Vilket leder till de rödgrönas övertag med 3,3 procent.

  Miljöpartiet lägger sig i närheten av valresultatet.  Inte sedan mars 2009 har man nått denna nivå då man fick 6,6 procent. Hur partiet påverkas långsiktigt av dagens Saudiaffär går däremot inte att säga än eftersom vi mätt mitt i turbulensen kring avtalet och Arabförbundets agerande.
  Sverigedemokraterna får nu 13,9 procent vilket är deras högsta siffra i en SIFO-undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Var femte man och var tolfte kvinna stöder idag partiet.
  Bland arbetare är det 19,5 procent som stöder partiet och inom LO når stödet nu upp till 23 procent. Partiet är därmed det näst största partiet i både gruppen arbetare som bland LO medlemmar. Partiet är nu tydligt etablerat i landets storstäder där man når över 10 procent i de tre städerna. Denna etablering på en ny högre nivå har huvudsakligen skett efter valet 2014.
  Därmed är partiet större än Miljöpartiet i alla tre storstäderna, så utvecklingen utanför storstäderna har trängt in även där.
  Partiet har ett fäste inom både TCO och SACO där cirka 6 procent stöder partiet.
  Kd verkar inte nu fått någon skjuts av det kommande partiledarvalet utan ligger på 4,0 procent. Däremot kan partiet skaffa sig en tydligare profil med en ny partiledare. Det finns tydligt tomma väljarområden som partiet kan öka i. Vi kan nu se att i den nu diskuterade nya försvarspoltiken så är detta en mycket viktig fråga för Kd-väljarna, försvar kan därmed vara något som adderar till KD-profilen.
  Centerpartiet når 6,6 procent och når betydligt fler väljare under 50 år än över de 50.  Det har inte alltid varit bilden under senare år.

  Folkpartiet får 5,1 procent i mars och ligger därmed kvar på samma låga nivå som tidigare i år.

  Moderaterna ligger nästan exakt på sitt valresultat med sina 23,9 procent. Ett parti som numera drar nästan lika många kvinnor som män. I gruppen män över 50 år är partiet bara nominellt större än Sd

  Socialdemokraterna får 29,8 procent och har fortsatt svårare att nå män (25,8%) än kvinnor (33,9%) men ligger kvar nära valresultatet.

  Vänsterpartiet fortsätter strax över sitt valresultat.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 februari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 5,0 procent (5,4 %).

  Läget är fortsatt lugnt, det är förhållandevis få politiska utspel. Det är nog först i och med att olika förslag ur tilläggspropositionen som man kan förvänta större påverkan. Då kommer också decemberöverenskommelsen att prövas. Och Alliansledarna kommer då att åter behöva förklara fördelarna med överenskommelsen. I våra mätningar från januari ser man att de hittills inte lyckats med detta. För moderaternas del är försvarsöverenskommelsen också viktig eftersom den bidrog till M valförluster till Sd. Här kommer man att behöva distansera sig från sin gamla politik på ett trovärdigt sätt.

  Kristdemokraterna har fått ökad uppmärksamhet genom diskussionerna om vem som skall bli ny partiledare. Partiet är nu starkast bland unga män och äldre kvinnor. Den politiska inriktning som partiet kommer att få med en ny partiledare är det viktigaste för de framtida siffrorna. Partiet är nu i stort behov av en tydlig profil. Något som nötts ner under åren i regeringsställning. Integrationsfrågorna kan vara ett sådant område men det återstår att se om det får några varaktiga effekter. Nu står dock partiledarvalet i fokus men det är viktigt att påpeka att ett partiledarbyte i sig inte har så stora effekter utan det är politikens innehåll som avgör framgången. Vem som blir en bra partitledare är också svårt att säga i förväg. Det är först när människor är i rollen som det går att avgöra hur väl de når ut. Vi kommer snart att ha två nya partiledare som skall finna sina roller och skapa sina profiler.

  Moderaterna når i denna mätning 22,1 procent. Det är i närheten av valresultatet men klart lägre än i höstas då man nådde drygt 25 procent. Vid valet hade man 27,7 i Stockholms stad och 32,7 i länet. Nu får man 27 procent i både länet och staden tillsammans. Centern fortsätter att vara det största av de mindre allianspartierna och får 7 procent av väljarnas stöd. Starkast är man på landbygden med 13,3 procent. Majoriteten av väljarna finns dock i medelstora städer och tätorter även om andelen där ligger på 6,4 procent. På landbygden slås centerpartiet av Sd som får 21 procent på lansbyggden. Sd är därmed det näst största partiet på i mindre tätorter och på landsbygden. Moderaterna ligger på tredje plats med 17,7 procent.

  Folkpartiet når endast 5,2 procent och består av tjänstemän och går bäst i storstäderna där man når 7,9 procent. Socialdemokraternas vinster efter decemberöverenskommelsen är nu borta och partiet når 28,9 procent. Partiet har betydligt fler kvinnliga väljare (33,6) jämfört med män (24,7%). Bäst går man bland kvinnor över 50 år där man når runt 40 procent av väljarna.

  Miljöpartiet ligger strax över sitt valresultat och får 7,9 procent och tycks inte få någon större utdelning av sin regeringsmedverkan. Partiet går inte alls så bra i storstadsområdena som man brukade göra. I Stockholmsområdet når man endast 9 procent.  I sina starkaste stunder innan valet hotade man socialdemokraterna i storstäderna. Sammantaget får man nu i landets storstäder endast 9,2 procent.
  Vänsterpartiet når 7,2 procent och är ett tydligt storstadsparti (10,4%).

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 25 januari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  S får i denna mätning en signifikant nedgång jämfört med extramätningen just efter decemberuppgörelsen. Man är nu nere strax över den nivå som man hade i november 2014 (28,4). En del av S nedgången går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partiet har klart svårare att nå män (27,3 %) än kvinnor (32,8%)
  I övrigt råder det ett ganska lugnt läge i politiken. Läget har mer handlat om överenskommelsen. När skapa politiska förslag dyker upp kan det säkert förändra läget.
  Alliansen ligger klart under 40 procent och väljarnas stöd för Decemberuppgörelsen sjunker. Nu är det 44 procent som stöder decemberöverenskommelsen jämfört med 56 procent direkt efter uppgörelsen.

  Inom allianspartierna är det 42 procent som tycker att uppgörelsen är rätt och 30 procent fel. Inom S tycker 73 procent att den är rätt.
  Det kommer nu att bli väldigt viktigt hur allianspartierna hanterar uppgörelsen.
  Lika viktigt är förstås vad regeringen lägger in i budgeten.
  I bakgrunden ligger också alliansväljarnas positiva inställning till att samarbeta med SD i frågor där man tycker lika (56%). Alliansen kan få problem med att förklara varför man lägger sig i frågor där man skulle kunna få majoritet. Speciellt om det kommer att bli frågor som går emot vad alliansväljarna tycker är extra viktigt.

  Man kan notera stor könskillander i politiken. Bland män är det 40,5 som är för alliansen och 38,3 som är för de rödgröna men bland kvinnor är det 50,1 som är för de rödgröna och endast 36,4 som svarar alliansen.

  FI ökar signifikant i denna mätning och hamnar nivå med sitt valresultat.
  SD ligger på 13,3. Var sjätte man och knappt var tionde kvinna röstar på partiet. Här sker dock stora underliggande förändringar. Partiet går för första gången starkt framåt i Stockholmsområdet. Det har tidigare varit SD svagaste område men nu gör man en kraftig inbrytning i detta storstadområde.
  I december hade partiet 6,5 procent i Stockholmsområdet och nu når man 11,3 procent. Denna uppgång tas i stort sett från moderaterna som nu får 27,7 i Stockholms län jämfört med32, 9 procent i december 2014.

  Överhudtaget går partiet fram i storstäderna från 7,5 i december 2014 till 13,3 i januari 2015. Det innebär att man går bakåt i några tidigare starka områden. Växlingen gör att partiet nu blir än större hot mot moderaterna.

  Toivo Sjörén

          

 • Väljarbarometern söndag 21 december 2014

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Lugnt inför julhelgen

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 4,3 procent

  Skillnaden mellan blocken är nu 4,3 procent det innebär att just nu fortsätter vi med samma läge som vid valet i september.
  Socialdemokraterna ligger nu på sitt valresultat och får 31 procent. Både V och MP ligger också nära sitt valresultat.
  Socialdemokraterna har framförallt vunnit väljare i storstäderna efter höstens bottennotering på 26,6 procent i oktober. För miljöparteit går det inte alls så bra som det gjort tidigare i storstäderna. Siffran stannar på 7,6 procent i landets storstadsområden. I Stockholmsomårdet mäter Miljöpartiet bara 7,2 procent och i Göteborg 7,8 procent.
  I stockholmsomårdet går väljarna istället till Socialdemokraterna.
  S får nu i Stockholmsområdet samma siffror som i landet i övrigt. Skulle denna ökning stå sig så har S åstadkommit något som de inte uppnått på många år.  Även Vänsterpartiet går dåligt i Stockholm och får knappa 5 procent. I göterborgsområdet når man däremot hela 13 procent och S stannar på 24 procent.

  Moderaterna får 24,5 procent. Här befinner vi oss i ett vänteläge. Vad händer när den nya partiledaren väljs och vilket politiskt budskap kommer de nya ledarna och talesmännen att betona.

  Folkpartiet ligger stilla på 5,7 procent. Det är en nivå där varje samarbete med S skulle kunna vara en stor risk om de inte erbjuds något mycket rejält i utbyte.
  Centerpartiet ligger kvar på 6,1 procent. Det vill säga samma som valresultatet och samma resultat som varje månad under hösten

  Kristdemokraterna når endast 3,7 procent. Talen är före deras utspel om förändrade regler för integration och invandring.
  Vilken effekt det utspelet har får vi veta i januari. Det kommer säkert att ändra debatten. Tar moderaterna upp förslaget kommer kanske inte Kd ha så stor nytta av det. Kan de med förslaget skapa sig en ny profil så kan det vara det de behöver för att lägga till något till deras i dag ganska utsuddade profil.

  Vänsterpartiet har svårt att nå fram till väljarna. De ligger kvar på sitt valresultat. De regionala skillnaderna är dock mycket stora, då det går väldigt bra i Göteborgs område (13,2%) men betydligt sämre i storstadsområdet Stockholm (4,7 %).

  Sverigedemokraterna når sitt valresultat på 12,9 procent. Tittar vi bara på sista veckan kan vi se att diskussionen om Björn Söder inte haft några negativa effekter på nuvarande väljare, snarare hamnar de på över 13 procent sista veckan och lägre under föregående vecka.

  Det går mycket bra för partiet bland LO medlemma. Nu röstar var fjärde LO medlem på Sverigedemokraterna.

  På svensk landsbygd är det var femte som röstar SD.  Man är nästan dubbelt så stora som Centerpartiet på landsbygden. Bara S är större med 30 procent av väljarna bakom sig. I Skåne och Blekinge är det 22 procent som säger SD när vi frågar om partisympati.

  Fi fortsätter att ligga kvar klart under 4 procentsspärren och når 2,4 procent.

  Det är nu drygt tre månade kvar till valet, mycket kommer att kunna hända i opinionen fram till dess. Redan nu har 16 procent av väljarna bytt parti sedan valet. Ytterligare 4 procent har gått från ett parti till soffan. Så rörligheten är stor. Även om det mesta sker inom blocken

  Toivo Sjörén

 • Lika viktigt att behålla de gamla som att attrahera de nya

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Många partier vinner väljare utan att gå framåt i opinionen.

  Tittar vi på det senaste valet var det Moderaterna som lyckades sämst med att attrahera nya väljare. Endast 10 procent av väljare utgjordes av nya väljare. Folkpartiet som minskade sitt röstetal från valet 2010 men lyckades ändå rekryterade många nya väljare. Nästan hälften av dagens FP väljare hade inte röstat på partiet i föregående val. Detsamma gäller för Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Vänstern fick cirka 40 procent nya väljare utan några väljarframgångar. Socialdemokraterna rekryterade 27 procent nya.

  Siffrorna visar att förmågan att hålla kvar väljare är minst lika viktig som att attrahera nya. I kampen om de nya får man inte glömma de gamla för då försvinner de ganska lätt.

  Tittar vi exempelvis på de moderata förlusterna till SD så ser vi att de visserligen tyckte SD hade bättre invandringspolitik men att de ekonomiska frågorna och den egna ekonomin var mycket viktiga för dessa väljare. Det var ju något som Moderaterna i princip inte pratade om i valrörelsen utan i stället talade de om jobben som inte alls var lika viktiga för de väljare som lämnade till SD.
  Att partier som går kraftigt framåt som SD och FI får många nya väljare är ju däremot självklart.     

  Nedan presenteras diagram över hur många procent de etablerade väljare respektive de nya väljarna består av för riksdagspartierna och Feministiskt initiativ. 


  Resultaten utgörs av 1747 intervjuer för en mätning gjord den 19 - 28 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts på webben med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågan som har ställts är: Röstade du på samma parti i årets riksdagsval som i valet 2010?

 • Om kvinnorna får bestämma skulle det bli en rödgrön regering, om männen får bestämma skulle det bli en alliansregering

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Kampen om valet intensifieras ju närmare valdagen kommer. Om kvinnorna enbart fick rösta skulle en rödgrön regering vinna valet och om männen enbart skulle få rösta skulle det bli en alliansvinst. 

  • Blockskillnaden, 5,7 % men endast 4 procent i torsdags kväll
  • S, Mp och V har 45,7 procent
  • Alliansen når 40 procent
  • Signifikant upp för FI, SD
  • Signifikant ner för MP

  Vi ser nu flera intressanta rörelser under sista veckan. Här finns både vinnare och förlorare om vi tittar på hur valkampen går.
  Alliansen har under valrörelsen vunnit männen. Så hade bara män fått rösta skulle det bli en alliansvinst med 43,8 mot de rödgrönas 38,7. Hade kvinnorna fått bestämma hade det blivit en förkrossande seger för de rödgröna med siffrorna 52,5 mot 36,6 procent.
  Alliansen har klarat av att vinna valrörelsen bland de äldre där man nu åter har övertaget om än ganska knappt. Den mest rödgröna åldersgruppen är de mellan 50-64 år. Där har de rödgröna en klar majoritet med 52,5 procent.
  Tittar vi närmare på blockskillnaden varierar den dag för dag. Så i de sista 1250 intervjuerna under gårdagen går skillnaden ner till 4 procent.
  I dessa sista dagar pågår nu en intensiv kamp mellan V, S och MP. Vi ser nu att det finns klara flöden mellan dessa partier och på marginalen är det många väljare som bestämmer sig sent. 

  MP kan bli valets förlorare
  Miljöpartiet ser ut att bli valrörelsens verkliga förlorare de ligger nu bara någon procent över sitt valresultat från 2010. Det som verkar ha hänt är att de Moderater som gick över blockgränsen på grund av miljöfrågor nu tvekar när partiet också talar om andra frågor.
  Miljöpartiet går dock mycket bra bland kvinnor 12,2 procent men inte lika bra som tidigare. Partiet tappar stort i Stockholmsområdet där man inte längre hotar Socialdemokraterna på samma sätt som man gjort innan de sista
  veckorna i valrörelsen. De har nu 11,5 procent i Stockholmsområdet.

  Socialdemokraterna tar sig nu upp över 22 procent i landets storstäder. 
  Det sker på bekostnad av V och MP. Socialdemokraterna går nu mycket bra bland kvinnor 34,7 procent men bland männen stannar siffran på 27,5 procent.    

  Vänsterpartiet ligger nu strax över sitt valresultat och når 6,3 procent. Partiet har sitt starkaste fäste i åldersgruppen 50-64 år där man når 8,4 procent. De har sina väljare främst bland de offentlighetsanställda där man når nästan 10 procent.  Överhuvud finns det en klar rödgrön majoritet bland offentlighetsanställda. Det omvända gäller också bland de privatanställda där det är en klar majoritet för Alliansen.

  Var tolfte moderat har gått över blockgränsen
  Moderaterna har nu tappat nästan 9 procent av sina väljare från 2010. 8 procent eller var tolfte moderat har gått över blockgränsen till främst socialdemokraterna. Ett lika stort problem för moderaterna är att många väljare lagt sig i soffan och inte tänker rösta alls. Att ha en stor andel som lägger sig i soffan tyder på att många av deras väljare är missnöjda med partiet utan att tycka att något annat parti är bättre. Frågan är vad dessa väljare är mest missnöjda med. Det är framförallt män som gått till soffan:
  Är det utebliva skattesänkningar eller försvarsfrågan där det funnits ett stor missnöje över partiets bristande satsningar på försvaret. 


  Vi vet från olika undersökningar att ekonomi är partiets starkaste sida bland väljarna ändå är det märkligt att de ägnar så lite tid åt att tala om ekonomi. 
  De väljer att i istället tala om sysselsättning. De mest lättrörliga väljarna över blockgränsen är mer intresserade av ekonomi och personlig ekonomi. Moderaterna tappar också förhållandevis många väljare till SD. En hel del av dessa kom i förra valet från S och vandrar nu vidare till SD.

  Folkpartiet stannar nu på 6,3 procent. Det ryck i opinionen som de fick när försvar och Nato diskuterades verkar nu ha ebbat ut när fokus riktat in sig på andra frågor. Vi ser att det är lättrörliga män som lämnat partiet. Från föregående vecka.

  Centerpartiet har gjort en bra valrörelse och ligger nu i nivå med valresultatet. Partiet har lockat en hel del män över 65 år. I den gruppen når man nu över 9 procent. Partiets omprofilering av politiken verkar också ge resultat på landbygden där antalet väljare går upp till 17 procent. 

  Kristdemokraterna når 5,5 procent och verkar vara ett parti som mår bra av att bli exponerat i en valrörelse men däremellan glöms lite bort. Partiet har främst lyckats fånga fler män än tidigare.

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,3 procent. Exponeringen i pressen verkar inte ha påverkat deras siffror negativt, de går nu signifikant upp i denna mätning. Partiet har som tidigare betydlig fler män (13,9%) än kvinnor (6,7 %) men har tämligen väl lyckats öka andelen kvinnor under valåret. Bästa åldersgrupp är män mellan 30-49 år där man når dryga 18 procent. Partiet går också mycket bra i LO grupper (15,6%). I det tidigare svaga Stockholms län ökar man och når 6,7 procent. Bäst går man i Skåne och Västsverige där man når knappa 15 procent.

  Fi får i denna mätning 3 procent och verkar vara en aning svårfångat i våra mätningar. Uppgången är signifikant från förra mätningen. Partiet har en mycket ung profil och når 8,6 procent i gruppen under 30 år: Vi vet från tidigare mätningar att denna grupp har mycket sena valbeslut och ännu inte bestämt sig för hur man slutgiltigt kommer att rösta.


  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 13 september 2014.

 • Agendan i valrörelsen spelar en mycket stor roll

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Nu med några få dagar kvar till valdagen spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Stora demografiska skillnader går att se gällande hur valkampanjen går.

  • Blockskillnaden 6,2%
  • S, Mp och V har 47,5%
  • Alliansen når 41,3%
  • S signifikant upp till 30,4%
  • Jämt bland männen och pensionärerna

  Socialdemokraterna starkare utanför storstäderna
  Vi ser ett fortsatt tydligt gap mellan blocken, som nu ligger på 6,2 procent. Vi ser stora skillnader hur valrörelsen går i olika delar av landet. S uppgång kommer från väljare utanför storstäderna. I Göteborgsområdet och Stockholms län hamnar man nu under 20 procent. I Stockholms län har alliansen nu ett övertag på nästan 10 procentenheter.
  Socialdemokraterna ligger nu på samma siffra som man hade inledningsvis i valrörelsen.

  Mer balanserad bild för de unga väljarna
  Det är också stora demografiska skillnader i hur valkampanjen går. Tittar vi på olika åldersgrupper ser vi att Alliansens bästa åldersgrupper är 30-49 år och äldre väljare över 65 där man under valrörelsen vunnit väljare. Man har också hämtat upp det extrema underläget bland de unga väljarna till en mer balanserad bild som liknar väljarkåren i övrigt.

  Vi ser nu stora rörelser bland de mindre allianspartierna. Denna vecka får Centerpartiet en signifikant uppgång. Annie Lööf var ju sist ut bland partiledarintervjuerna i SVT. De som framförallt lockats till partiet är män under 50 år. Folkpartiets uppgång fortsätter inte denna vecka utan de stannar på 7,2 procent. Det är framförallt lättrörliga män som både kommit till partiet och också lämnat det. Här spelar de sista dagarnas valrörelse stor roll.

  Moderaterna får 22,6 procent, 8 procent under sitt valresultat.

  Kristdemokraterna stannar på 4,5 procent i valveckan och kanske därmed behöver stödröster för att vara säkra på att komma in i riksdagen. Vänsterpartiet får 6,8 procent och går allra bäst i Norra Sverige där man når 14 procent och i Göteborgsområdet där man når 12 procent. Miljöpartiet når 10,3 procent och tävlar med Socialdemokraterna i inte minst Stockholmsområdet. Partiet når främst kvinnor, partiet lockar nu klart färre väljare från Moderaterna än vad man gjort tidigare. Det kan vara en effekt av att man breddat sig och försöker skaffa sig en profil i andra frågor än miljö.

  Feministiskt initiativ under riksdagsspärren
  FI når 1,6 procent och ligger därmed långt från riksdagsspärren. FIs problem kommer från att de varit så hårt koncentrerade till Stockholmområdet och till unga väljare där. Vilket gör att basen att gå vidare från EU-valets framgång blev för liten. För att bli stor bör man ha bättre geografisk spridning.

  Nu med några få dagar spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Kommer frågor upp som partierna är duktiga på så kan de utnyttja det, blir det fel områden förlorar de på det. Här handlar det inte om vad alla väljare tycker utan hur de påverkar lättrörliga eller de som gått till soffan. Några få procent kan man också ta på frågor som annars inte är så betydelsefulla. Försvarsfrågan är ett sådant exempel. Den kan både dra väljare på marginalen men också skrämma väljare att inte rösta på ett parti om man tycker frågan är viktig. Även om den inte är avgörande för alla väljare men mellan FP, KD och M kan den ha betydelse. Den kan också hindra övergång till S om man tror att MP och V får inflytande på dessa frågor. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 10 september 2014.

 • Opinionsläget: Nu sker en signifikant skillnad mellan blocken

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Endast 135 000 väljares röster skiljer blocken åt. Det går nu att se en signifikant skillnad gällande minskningen emellan blocken.

  Skillnaden emelllan blocken är nu endast 4,5 %
  S, MP och V har 45 %
  Alliansen når 40,5 %

  Signifikant minskning av blockskillnaden, nu endast 4,5 %

  Vi ser nu en signifikant minskning av gapet mellan blocken till dagens 4,5 procent. Det är nu 135 000 väljares skillnad mellan alliansen och de rödgröna.
  Vi ser nu att en del väljare går tillbaka till alliansen.
  Alliansen lyckas nu väl i gruppen mellan 30-49 år där leder man med siffrorna 46,1 mot 40,6.

  Alliansen vinner åldergruppen 30-49 år (alliansen 46,1 de rödgröna 40,6)

  Moderaterna får 22,1 procent, 8 procent under sitt valresultat. De går bäst i åldergrupperna mellan 30-49 år (28,1%).

  Alliansen når 40,5 procent

  Folkpartiet verkar dock ha gjort en bra valrörelse och når nu upp över sitt valresultat från 2010 och ligger nu på 8,4 procent. De lyckas nu väl bland manliga väljare. Där de når 9,6 procent.  samtidigt får Folkpartiet nya kvinnor som främst kommer från socialdemokraterna. Övrigt är det främst Moderaterna som får släppa väljare till Folkpartiet. Frågan är om deras tydliga hållning i försvaret och Nato drar nya väljargrupper till partiet. Vi vet att numera just i försvarsfrågan kan vi se en mycket stark omsvängning bland Fp väljarna. Från drygt fyra av tio som ville stärka försvaret till åtta av tio. Folkpartiet har också varit tydligt när det gäller feminism. Centerpartiet svajar i mätningarna. Centerledaren är sist ut i partiledarutfrågningarna, det kan visa sig vara en fördel att få extra uppmärksamhet i slutet av valrörelsen.
  Kristdemokraterna når 5,3 procent och går dubbelt så bra bland kvinnor än bland män.
  Moderaterna ligger kvar på dryga 22 procent. Mätningen är gjord huvudsakligen före FOI rapporteringen. Så vi vet inte om det har haft någon effekt på de moderata siffrorna.
  Miljöpartiet ligger mellan 10-11 procent. När det gäller miljöpartiet skall man komma ihåg att Miljöpartiet brukar ha mest väljare som bestämmer sig först på valdagen, så de är extremt beroende på innehållet i valrörelsen de sista dagarna. Framgången är starkast i Stockholms län där man når 14,9 procent.

  S, Mp och V har 45 procent

  Socialdemokraterna får i denna mätning en extremt låg siffra på 27 procent. De förlorar nu väljare i gruppen 30-49 år, kvinnor och väljare i storstäderna.

  Väljarna går främst till V, SD och Mp men det finns också en ny ström till Folkpartiet bland tidigare S kvinnor.  Partiet har fortsatt svårt med väljare under 50 år och storstadsväljare.

  Vänsterpartiet går bättre än vid valet 2010 då man hade 6,6 procent. Nu får man 7,5 procent. Verkar ha lättare att nå kvinnor (8.5%) än män (6,5 %)

  Jämt bland männen

   S
  verigedemokraterna verkar gå mot ett val där man får uppåt 10,4 procent av rösterna. Den sista veckan har man lyckats öka andelen kvinnliga väljare där man nu når 7,2 procent. Visserligen lägre än männens 13,9 men klart högre än i tidigare mätningar.

  Fi når 1,8 procent med starkast stöd i Göteborg och Stockholm.
  Deras väljare består av nya väljare som inte röstat tidigare samt MP och V-väljare. Det är också bland Mp och V som potentialen finns. Väljargruppen finns främst bland de under 30 år.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 6 september 2014.

   

 • Opinionsläget: "Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare"

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Just nu sker inga förändringar mellan blocken. Det är hårfint om SD blir vågmästare även om det tycks väga över på egen majoritet för de rödgröna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,7%.
  • S, Mp och V har 48,7 procent
  • Alliansen når 38,0 procent 

  Hårfint om SD blir vågmästare

  Det sker nu inga förändringar mellan blocken, den senaste veckans utspel verkar inte ha påverkat väljaropinionen. Effekten av Reinfeldts framträdande i utfrågningen i TV kan inte mätas i denna omgång. Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare mellan blocken. Hårstrået väger dock över på egen majoritet för de rödgröna men nu talar vi om några promilles skillnad i antalet röster. Denna lilla skillnaden är inte mätbar. Det kan bli så att det är först på valdagen som denna fråga klarnar.

  Mp:s framgång ebbar ut

  Miljöpartiets framgång efter EU-valet verkar delvis ha ebbat ut. De får nu 10,3 procent av väljarna. De har tappat nästan 40 procent av sina väljare utanför storstäderna samtidigt som man vinner några procent i landets tre stora städer. Man tappar bland väljare under 50 år och då speciellt kvinnor mellan 30-49 år. När det gäller miljöpartiet måste man ställa frågan hur deras försök att bredda sig till andra frågor än miljö påverkar väljarna. Många som gått från M och Fp till Mp har gjort det på grund av miljön och inte andra frågor. Breddning av partiet till fler frågor kan vara ett vågspel. Å andra sidan kan man säga om man inte breddar sig kan man på längre sikt inte växa över sin nuvarande nivå. Det är ju också så att om man bara har någon enstaka stark fråga så blir man mer beroende av agendan i valrörelsen. När det gäller partiets valsiffror ser man att partiet är mycket starkt. Framförallt är det i Stockholms och Malmöområdena som man förändrar maktbalansen med framförallt socialdemokraterna. 

  Stora regionala skillnader för V

  Vänsterpartiet visar på mycket stora regionala skillnader. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet. I Göteborgs A region får man över 13 procent. Partiet är dessutom sannolikt starkare i själva Göteborgs kommun. Totalt sett får partiet 7,5 procent vilket är klart över valresultatet på 5,6 procent. Sammantaget kan både Miljöpartiet och Vänsterpartiet skapa stora förändringar i maktbalansen i landets storstäder.  I varje fall om rikssiffrorna skulle slå igenom till kommunvalen. Vi får en situation där S kan ha mindre än hälften av rösterna bland de rödgröna.  I Stockholm är det Miljöpartiet som är den stora vinnaren. I Göteborg är det Vänsterpartiet.

  C och KD över spärren

  Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger nu över fyraprocentspärren. Folkpartiet har svårt att slå igenom och verkar inte kunna ta tillbaka de väljare som man förlorat till S. Folkpartiet går fortsatt bättre i Göteborg och Stockholm där man når 9 procent av väljarna. Både Centerpartiet och Folkpartiet har dock TV: s utfrågningar framför sig. Det gynnar dem säkert om de utnyttjar detta till att förtydliga sin profil. Centerpartiet ligger nu på samma nivå som man fick direkt efter EU-valet (5,5 %) 

  11 procent av M:s väljare har gått över blockgränsen sedan 2010

  Moderaterna når nu 22,2 procent. och verkar inte ha gynnats av veckans utspel men det återstår att se vilken effekt Reinfeldts utfrågning kommer att ha på partisiffrorna. 11 procent av deras väljare har gått över blockgränsen sedan valet 2010. De har framförallt gått till S. De dryga 6 procent som gått till SD är förmodligen svårare att få tillbaka med det upplägg som M valt under veckan.

  SD kvar på 10 procent

  SD når fortsatt 10,1 procent. Partiet verkar varken ha påverkats positivt eller negativt av statsminsterns diskussion om invandringens kostnader. I varje fall inte direkt.

  Fi behöver mer uppmärksamhet

  Fi stannar på 2,3 procent och behöver sannolikt mer uppmärksamhet i sin huvudfråga för att förändra sina siffror. De har potential att ta väljare från Mp och V. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 23 augusti 2014.

 • Opinionsläget: Rödgröna skulle få egen majoritet om det vore val idag

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Senaste opinionsmätningen visar att de rödgröna hade fått egen majoritet om det vore val idag. Samtidigt behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD ska bli vågmästare i politiken. Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet så återstår mycket dramatik för de enskilda partierna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 9,8 procentenheter
  • S, Mp och V har 48,7 procent (juni 48,5 procent) 
  • Alliansen når 38,9 procent ( juni 38,7 procent)
  • FI får 2,6 procent (juni 3,4 procent)

  Blockskillnaden är 9,8 procentenheter 

  Blockskillnaden är 9,8 procent. För att det skulle bli helt jämt behöver 4,9 procent av väljarna gå över från de rödgröna till alliansen. Det innebär att omkring 300 000 väljare måste gå från de rödgröna till alliansen. Tittar vi på tidigare erfarenheter brukar förändringar på blocknivå mellan augustis början och valdagen bli ganska små. För enskilda partier kan dock förändringen bli ganska stor. Idag får de rödgröna en egen majoritet men det behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD skall bli vågmästare i politiken. Här räcker det med att 30 000 väljare går från de rödgröna till alliansen för att SD skall bli vågmästare. Det är siffror som ligger helt inom felmarginalerna för dagens resultat i väljarbarometern. 

   De rödgröna har tydlig majoritet bland kvinnorna 

  De rödgröna har idag en tydlig majoritet bland kvinnorna. Det är hela 54 procent av kvinnorna som ger de rödgröna sitt stöd men bara 34 procent ger alliansen sitt stöd. Bland männen är det i stort sett jämnt mellan alliansen och de rödgröna. Inom de rödgröna finns det nu mycket stora skillnader i olika demografiska grupper. Tittar vi på kvinnor under 50 år är nu Miljöpartiet och Socialdemokraterna lika stora (S 22,8 och Mp 22). Bland männen stöder 7,4 % MP men bland kvinnor är det 15,3 %. Regionalt är S svagast i Stockholm med 22,8 procent av väljarna. Vänsterpartiet har en mycket stark ställning i norra Sverige med stöd på nästan 14 procent.

  Stora regionala skillnader även inom alliansen

  Inom alliansen hittar vi också stora regionala skillnader. Starkast står moderaterna i Stockholmsområdet med drygt 31 procent av väljarna. Svagast är man i norr där bara 13 procent stöder partiet. Folkpartiet har en mer jämn fördelning över landet även om tonvikten ligger på storstadsområdena. Centerpartiet har 10 procent av lansbygdens väljare men eftersom få bor där hämtar man fler väljare från väljare i mindre städer och tätorter. Kristdemokraterna når i denna mätning just över 4 procentsspärren: Även om förändringarna är små verkar man ha skaffat sig en åldersmässigt bredare bas och därmed föryngrat väljarna något.

  SD har som lägst stöd i norr

  Sverigedemokraterna når 9 procent och har som lägst stöd i norr med 4,1 procent och starkast i Skåne med 18 procent. Åldermässigt är man starkast bland de under 30 år och de över 50 år. Inom LO stöder drygt var sjätte medlem SD.

  FI når lika många väljare som i EU-valet

  Fi får i denna mätning 2,6 procent av väljarna vilket i absoluta tal är ungefär lika många väljare som man fick i EU-valet. Skillnaden är bara att det är så många fler som röstar i ett riksdagsval jämfört med ett EU-val. Fi är starkast bland kvinnor under 30 år, där man når 6,4 procent.

  Mycket dramatik återstår för de enskilda partierna

  Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet, återstår mycket dramatik för de enskilda partierna. Kampen mellan Miljöpartiet och S kommer i vissa områden att bli mycket hård och kommer att påverka lokala maktförhållanden. Vi vet att det finns en stor benägenhet för många kvinnor att vandra mellan S och MP. Här kommer valrörelsens agenda att vara mycket viktig, ju mer miljö desto bättre går det för Mp. Ju mer sociala frågor desto bättre för S. På allianssidan finns det fortfarande utrymme för profilering för de enskilda partierna. Inte minst olika utfråganingar och debatter ger möjlighet till profilering. Den stora skillnaden mellan blocken ger förmodligen de mindre allianspartierna större utrymme och kanske också vilja att tydliggöra sin profil. Det finns exempel på enskilda raketer bland partierna. Avslöjanden kan också sänka enskilda partier.

  S, 30,7

  V, 6,6

  MP,11,4

  M, 23,9

  C, 4,6

  FP, 6,1

  KD, 4,3

  SD, 9

  FI, 2,6

  Övriga, 0,8

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 9 augusti 2014.

 • 1
 • 2