Innehåll taggat med Väljarbarometern

 • Väljarbarometern 13 mars 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  M största kvinnopartiet (29,2%)

  Alliansen 41.5 (-0.5%)
  Rödgröna 39,6  
  %(+0.4)
  Blockskillnaden 1,9 %

   

  Ytligt sätt händer nu mycket lite i väljaropinionen. Men tittar vi närmare på siffrorna ser vi att M nu seglar upp som det största kvinnopartiet och får 29.2 procent. Partiet får därmed klart fler kvinnliga väljare än manliga (24,6 %)
  Näst störst bland kvinnor är S med 24,6 procent.
  Tre
   
  partier har nu tydlig kvinnlig övervikt och det är M, Coch Mp
  Det är framförallt yngre kvinnor som lockats till Moderaterna. Bland kvinnor under 50 år får partiet 31,8 procent.  Tittar vi vidare i undergrupper ser vi att M framförallt är starkt bland TCO:s kvinnliga medlemmar (31%). Partiet är också störst bland såväl kvinnor i offentlig tjänst (28,7%) som privat tjänst (32%).

  Socialdemokraterna når 26,2 procent och det innebär att man haft en signifikant uppgång sedan sin bottennotering i januari på 23,1 procent.
  dramatiken ökar dock för partiet med stora variationer mellan olika grupper  Bland kvinnor under 50 år stannar stödet på 16,2 procent men över 50 är stödet  34,6 procent. S starkaste fäste är pensionärerna med 36.5 procent.

  Vänsterpartiet når 7,4 procent och har sitt starkast fäste bland anställda i offentlig tjänst. Partiet går också bra i Göteborgsområdet där man når hela 11,7 procent.

  Miljöpartiet ligger kvar kring 6 procent men får 8,4 procent bland kvinnor.

  Centerpartiet med sina 6,1 procent hamnar precis på sitt valresultat och verkar ha svårt att nå ut till väljarna.
  Bäst går det bland kvinnor (7,2%).

  Kristdemokraterna fortsätter under spärren och har trots nya partiledaren inte förmått att ta sig över de 4 procenten. De måste nog snart göra något.
  partiledaren måste synas med en tydlig ny politik. Nu verkar det snarast som man bara ibland förmår komma med utspel och nya positioner.

  Liberalerna  verkar också lida av samma brist på förmåga att profilera sig som övriga små allianspartier. 5 procent av väljarna är partiet inte haft sedan maj 2002 då man dippade ner till 4,3 procent.  Bäst går det inom SACO med dryga procent.

  Sverigedemokraterna ligger på 17 prcoent och den tidigare nedgången verkar ha stoppats upp.

  Fi ligger väldigt nära till att försvinna med sina 1,1 procent. Ett litet parti kan dock uppvisa förhållandevis stora hopp.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 14 februari 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

   

  Alliansen 42,1% (-0,6%)
  Rödgröna 39,2 % (+2%)
  Blockskillnaden 2,9 %

   

  Den politiska debatten har varit hårt präglad av invandring och flyktingpolitiken under den senaste tiden. Den har också präglats av att S och M bytt politik i flykting- och invandringsfrågor. Man skall dock komma ihåg att de andra frågorna inte försvinner från väljarnas sinnen. Så när S och M ändrar sin flyktingpolitik får andra frågor som de är starka i åter större vikt. Vi kan se en sådan tendens i dagens mätning där SD inte fortsätter sin resa upp utan tappar.

  SD får 16,6 procent och det är en signifikant nedgång sedan december 2015 då man nådde 19 procent. Det är troligen en effekt av Socialdemokraternas och Moderaternas ändrade politik i invandrings och flyktingfrågor.
  Det handlar dock inte huvudsakligen om väljare som lämnade S och M vid valet 2014 utan om väljare som under 2015 valde att lämna S och M.
  En liten ström av 2014 års förluster har dock Moderaterna lyckats återvinna från SD.
  SD har framförallt svårt att nå kvinnor mellan 18-29 år. Där man endast når dryga 7,9 procent i gruppen. Hade SD lyckats nå kvinnor i samma utsträckning som män skulle man ha varit ett betydligt större parti.
  Man är inte längre störst bland LO-medlemmarna med 27,3 procent utan slås Av S med 30,7 procent. Skillnaden är dock inte signifikant.

  SD visar fortsatt på mycket stora regional skillnader. I Skåne utom Malmö får man 31 procent men i Stockholm är stödet dryga 10,3 procent.

  Blockskillnaden minskar i denna mätning utan är nu endast 2,9 procent.

  Socialdemokraternas tapp i januari verkar vara en bottennotering även om dagens uppgång inte är signifikant så kan man ändå säga att nedgången stoppats upp. S grundläggande problem i väljarkåren ligger dock kvar.

  Moderaterna får 25,4 procent och fortsätter därmed på samma nivå som i januari.
  Centerpartiet når 7,1 procent och profilerar sig nu starkt i olika frågor kring integration och ingångslöner. Det återstår att se om detta kommer att ge frukt framöver. Hittills har utslaget i opinionen varit svagt.
  Liberalerna fortsätter just under sitt valresultat och når 6 procent.

  Kristdemokraterna verkar inte få till det i opinionen de ligger runt 4 och halkar i denna mätning ner till 3,5 procent.
  Den nya partiledaren gör insatser för att förnya profileringen men verkar inte nå ut med en ny politik.  Frågan är om hon syns tillräcklig i media.

  Miljöpartiet når 6,5 procent och verkar ha ett stabilt stöd strax under sitt valresultat.

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sitt valresultat och når 7,5 procent. Partiet är ett storstadsparti med sitt starkaste stöd i Göteborgsområdet (10,3%).  Starkast stöd har man bland kvinnor mellan 50-64 år (13%).

  Fi fortsätter att ligga under 2 procent. Det starkaste stödet finns hos kvinnor i åldern 18-29 (4,3%)

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 24 januari 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Signifikanta förändringar;

  • S ned till 23,2% (- 2,8%)
  • M 25,6% (+3,5%)
  • Signifikant blockskillnad
  • Alliansen 42,71 % (+4,1%)
  • Rödgröna 37,2  %(-2,75)
  • Blockskillnaden 5,5 %

  S ligger nu på 23,2 procent, vilket är det lägsta värde vi någonsin uppmätt för Socialdemokraterna. Det är 1,4 procent lägre än det värde vi mätte upp under de mest turbulenta dagarna under Håkan Juholt.

  Under hösten såg vi små rörelser i opinionen och nu verkar det även som den turbulenta tiden fått effekt. Krisen i flyktingfrågan och dess lösning har inte gynnat regeringen. Den har trängt bort frågor där Socialdemokraterna normalt sett är starka. Välfärdsfrågorna verkar ha kommit bort.

  Socialdemokraterna förlorar väljare främst till Moderaterna. Men även SD och V är mottagare av socialdemokratiska väljare. Soffan tar också emot en tydlig ström väljare.
  I storstäderna ligger partiet mellan 17,5% och 20,2%.
  Socialdemokraterna har fortsatt mycket svårt att nå väljare under 50 år.
  I åldersgruppen under 50 får man endast stöd av 18,0 procent. Det svaga stödet under 50 är dock inget som skett nu utan är ett långsiktigt problem.
  Över 50+ år når man 29,2. Bäst går det bland kvinnor över 65 år där man når 35,6 procent. 

  Moderaterna går nu upp med 3,5 procent. De får främst sina väljare från Socialdemokraterna och från soffan. Partiet är starkare bland de under 50 år (29,3%) än de över 50 år (21%). Det verkar som politikens inriktning på flykting och integration har gynnat Moderaterna. De är också de frågor som nu ligger högt uppe på väljarnas agenda. Decemberöverenskommelsens upphörande har också minskat den interna kritiken mot partiet. Det kan ha fått en del soffliggare att återgå till partiet. Frågor som normalt sett gynnar Moderaterna har dock inte varit så vanligt förekommande, så frågan är vad det är som gynnar partiet. Är det Moderaterna som drar eller är det missnöjet med Socialdemokraterna som får väljarna att gå till M från S. Starkast är Moderaterna i Stockholmsområdet med 32,9 procent.

  I januaris väljarbarometer når Kristdemokraterna över spärren, (4,4%).

  Det kanske mest intressanta är att man nu når helt nya väljargrupper. Förr kunde man lite karikerat säga att partiet var bäst bland äldre kvinnor. Idag når man klart fler väljare under 50 år än över 50 år. Man når också fler män än kvinnor även om skillnaden inte är så stor mellan könen men tidigare gällde omvända. Bäst går partiet nu i storstäderna vilket är ytterligare ett tecken på nya väljargrupper. Rörelserna är inte jättestora med tanke på att 4,4 procent inte är så mycket men ändå tydliga. Den nya partiledaren har tydligt påverkat väljarsammansättning i partiet.

  Liberalerna når 6 procent. Här frågor vi både om Folkpartiet och Liberalerna i samma svarsalternativ.
  Centerpartiet får 6,8 procent.

  Alliansen når 42,7 procent. Skillnaden mellan blocken är nu hela 5,5 procent. Starkaste övervikten har allianspartierna i de aktiva åldersgrupperna mellan 30-49 år. Här har Alliansen 46,7 procent mot de rödgrönas 34,6 procent. Starkast är de rödgröna i åldrarna mellan 50-64 år där de har 39,5 procent mot alliansens 35,2 procent.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 december 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 38,6 %

  Rödgröna 39,9  %

  Blockskillnaden 1,3 %

  Sd på högsta (19%) notering någonsin i SIFO

  S tappar 35000 väljare genom dödsfall varje år

  Trots väldigt turbulenta tider är rörelserna i politiken inte så stora
  under november/december. Tittar man på det gånga året ser vi förstås helt andra rörelser där det framförallt är försvagningen av S som kan få stora konsekvenser på längre sikt. Uppgången för Sd är också dramatisk. Både när det gäller totalen men också genom att det förändrar stödet för S inom LO på ett än mer dramatiskt sätt.  Att S inte är största parti inom LO kanske är årets största förändring inom opinionen.

  Sverigedemokraterna når nu sin högsta siffra i vår väljarbarometer.
  Nästan var fjärde man (24,5% röstar på partiet.) Det gör det till det största partiet bland män även om marginalen till S (24%) och M (23,9%) är marginell. Även bland kvinnor stärks nu partiet och når 13,2 procent bland kvinnorna. Speciellt bra går det för SD inom LO där var fjärde kvinna (26,6%) röstar på SD. Bland männen stöder 34,6 procent SD. Åldersmässigt går det nu bäst i åldern 50-64 år (24,2%) men även i åldern 65 plus går det bra (22,3%).  

  Stödet för S är 28,9 bland LO-medlemmarna. Det är en mycket stor förändring sedan årsskiftet då S hade stöd från 45,9 % av LO-medlemmarna. Det är sällan vi ser så stora förändringar i undergrupper.
  26 procent stöder nu socialdemokraterna. Partiet fortsätter därmed att ligga 5 procent under sitt valresultat på 31 procent. Det betyder att man tappat 300 000 väljare sedan valet 2014.  Regeringsmakten och dess påfrestningar är en förklaring men samtidigt ser vi långsiktiga strukturella förändringar som kvarstår och förstärks. I de äldre åldersgrupperna över 75 år har man stöd från 37,2 procent men i de nya väljargrupperna stannar stödet på runt 20 procent. Det innebär att varje år så förlorar S genom dödsfall 35000 röstande (över en fyraårs mandatperiod innebär det 140 000 väljare) och antalet nytillkomna är betydligt lägre. Lite beroende på årskullarnas storlek.

  Moderaterna ligger på 22,1 procent av väljarna. Bäst går det i åldergruppen mellan 30-49 år. Och då speciellt bland männen (30,9%).

  I denna mätning är det första gången vi använder Liberalerna som namn. Vi kompletterar visserligen med att det rör sig om fd. Folkpartiet.  Partiet får
  6,6 procent och når fler kvinnor (7,6%) än män (5,6%). Bäst går Liberaleran bland 65 plus där man når 9,4 procent. Speciellt bra går det bland kvinnorna i denna ålder (12,2%)

  Centerpartiet når 6,4 procent och är också ett parti som lockar fler kvinnor (7,4%) än män (5,5%).

  Kristdemokraterna ligger fortsatt under spärren och den nya partiledaren har ännu inte tagit någon stor plats i den politiska agendan.

  Miljöpartiet har trots påfrestningarna med flyktingpolitiken inte tappat några röster utan ligger på 6,1 procent. Dess profil är fortsatt kvinnlig med ett stöd bland kvinnor på 7,7 procent (män 5,2%).

  Vänsterpartiet når 7,8 procent.  Även detta parti har fler kvinnliga röstande (9,8%) än män (5,1%).

  Fi märks inte så mycket och får 1,6 procent av väljarna. De är företrädesvis under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 22 november 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent
  Rödgröna 39,2 procent minus
  Blockskillnaden 1,9 procent (2,1)

  Rekordlågt stöd för S inom LO.

  De rödgröna stärks efter terrordåden. I veckan före terrordåden har allianspartierna en klar övervikt över de rödgröna med 5,3 procent. I veckan efter har man ett underläge med 1,5 procent. Det innebär att man alliansen gått från att ha ett signifikant övertag över de rödgröna till att man inte längre kan se någon signifikant skillnad mellan blocken. Tittar man på enskilda partier finner man att S ökar från 24,9 första veckan, till 28,6 procent den andra veckan i mätperioden. Den skillnaden är dock inte signifikant men med tanke på att blockskillnaden utjämnas ser man ändå att regeringen tydligt har stärkts av den senaste veckans händelser. Om detta kommer att vara varaktigt eller en effekt av det omedelbara terrorläget i Sverige och i omvärlden går inte att veta nu

  Det är framförallt kvinnor och personer över 50 år som ökat sitt stöd för S, och de 
  är nu ett parti som har en stark övervikt av kvinnor med 31,1 procent jämfört med männens 22,3 procent. Starkast är man bland kvinnor mellan 50 och pensionen där man når 40,6 procent.

  SD är nu nominellt det största partiet inom LO med 29,4 procent. S får 28,4 procent. Skillnaden är för liten för att vara signifikant men tidigare har S varit klart större inom LO än SD. Bland män är SD klart större än S inom LO. Inom LO kommer de nya väljarna främst från S. 

  Vänsterpartiet får 6,6 procent(-0,7). Miljöpartiet får 5,8 % (minus 1,3). Det är Miljöpartiets lägsta notering sedan augusti 2008.
  Moderaterna ligger stilla på 24,6 procent.
  Folkpartiet når 5,8 procent (+0,2).
  Centerpartiet får 6,8 procent (-1,3).
  Kristdemokraterna fortsätter nedanför fyraprocentsgränsen och får 3,9 procent (+0,2).

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 18 oktober 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent + 2,9 %

  Rödgröna 39,0 procent minus -2,5

  Blockskillnaden 2,1 procent

  S lägsta siffra sedan Juholt.

  Nominellt skiftar nu majoriteten till alliansens fördel även om skillnaden mellan blocken inte är signifikant. Rörelserna för partierna kan i oktober synas små, men i de underliggande mönstren hittar vi stora utmaningar för partierna. Moderaterna som nu ligger mycket nära sitt valresultat både vinner och förlorar väljare. De största förlusterna går till Sverigedemokraterna och till Centern, men man förlorar även väljare till Folkparteit och Kd. Det som kompenserar dessa förluster är vinster från socialdemokraterna 2 procentenheter samt personer som inte röstade 2014. Det finns också smärre strömmar från Folkpartet och Centern. Bland män över 50 år är Sd betydligt större (26,3%) än Moderaterna (21,5%). Frågan är vad i Moderata politiken som kan fortsatt locka S väljare och vad är det som gör att väljare går till C och SD från moderaterna. De som kommer från S är främst väljare mellan 30-49 år. Strömmen består både av män och kvinnor, även om det är något fler män som går över. Skattefrågorna och ekonomi är sannolikt det viktigaste för dessa grupper och inte sysselsättningsfrågorna. Dessa grupper har jobb och är inte oroade att förlora det heller.

  Folkpartiet får 5,5 procent och är jämt spridd i alla åldersgrupper.

  Centerpartiet med sin populära partiledare får 8,0 procent i denna mätning, vilket är det högsta värdet sedan valet även om man tidigare nått 7,9 %. Uppgången är signifikant jämfört med augusti 2015 om än ej från september. Partiet går bra i alla åldersgrupper även om man går bäst bland kvinnor i åldern över 50 år. Den största överströmningen har man dock fått bland män mellan 30-49 år och bland kvinnor mellan 50 och 64 år.

  Kristdemokraterna som utlöste DÖ s död når 3,7 procent. Vår mätning är gjord till hälften före beslutet och till hälften efter beslutet. Tittar vi på de enskilda veckorna finner vi att partiet ligger på 4,6 procent efter beslutet och 2,9 % före. Om detta är en varaktig effekt eller något som Kd-ledningen förmår att utnyttja för att få fram sin politik återstår att se. Partiet kan ju inte leva på att upplöst överenskommelsen utan måste också fylla på med en politisk plattform som framförallt skall nå moderatväljarna där man verkar hitta det största potentiella stödet. Här gäller det som alltid att hitta en profil som inte genast tas upp av de andra. Det blev ju en mycket kort tid som Kd stod ensamma om att lämna Decemberöverenskommelsen. Annorlunda men inte så långt bort att man inte kan ingå i alliansen.

  Miljöpartiet når 7,1 procent och ligger fortsatt nära sitt valresultat. Regeringsinnehavet verkar inte negativt på partiet utan man behåller sitt stöd. De negativa effekterna av regeringsinnehavet drabbar däremot Socialdemokraterna.

  Socialdemokraterna får nu sin lägsta siffra (24,6 %). Endast en gång tidigare tangerat under Juholas tid. Partiet går klart bättre bland kvinnor (27,1%) än bland män (22,3%). Under 50 år når man bara 21,7 procent av väljarna. Förlusterna är störst i grupperna under 50 år och i områden där man tidigare varit starkast, det vill säga utanför storstäderna. De allra största förlusterna hittar man i LO-kollektivet där hela var åttonde LO-medlem har lämnat partiet. LO-medlemmarna går både till M och till Sd. S förlorar en procentenhet till V från vänsterflygeln inom S. Partiet har en tydlig ström till M om 2,1 procent av alla väljare samt en till SD om 2,1 procent.

  Vänsterpartiet fortsätter att dra nytta av det nuvarande politiska läget. De har inflytande på budgeten och drar nytta av de delar som upplevs positivt men slipper det negativa som drabbar S. Detta beroende på att S och V riktar sig till olika väljargrupper.

  Sverigedemokraterna ligger still i denna barometer. Det kan tyckas underligt att de trots den tydliga fokusen på invandring och integration under den sedanste tiden. Partiet gynnas inte av att man talar om hur man ska lösa omhändertagandet. De gynnas tydligen främst av när debatten handlar om invandringens storlek eller negativa effekter, inte akut omhändertagande. Frågan är om detta ändras om debatten åter skulle ändra karaktär. Partiet är största parti i Sydsverige om man undantar Malmö. SD har små förluster och då främst till M.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 17 maj

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 1,1 procent.

  S 25,9 % lägsta sedan januari 2012

  SD på ny toppnotering (14,7%.)

  Gapet mellan blocken forsätter att minska. Den lilla blockskillnaden på 1,1 procent innebär att det inte är någon skillnad mellan blocken statistiskt sett. Alliansen har nu en klar övervikt bland de mellan 30-40 år och det väger jämt i gruppen 65 plus. 

  Socialdemokraterna forsätter att i maj tappa röster och ligger nu hela 5,1 procent under sitt valresultat. En så låg siffra har man inte haft sedan januari 2012 då man fick 24,6 procent. Partiet verkar inte ha vunnit på att presentera sin tilläggsbudget.  Diskussionerna om Rut och Rot, bensinkatter och jobbfrågan har varit negativa för partiet. Just jobbfrågan är ett område som vi ser att S fortsätter att tappa i. Partiet tappar framförallt väljare i åldrarna mellan 30-49 år. Man tappar fler kvinnliga väljare än män. Väljarna går nu för första gången på länge över blockgränsen och då främst till Folkpartiet och Moderaterna. Att dessa partier inte ökar beror på att de i sin tur tappar väljare. M väljare går både till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är nu ett parti som får starkast stöd från väljare över 50 år (35 %) men under 50 är man nere på siffror strax under 19 procent.  I åldergruppen mellan 30-49 år har alliansen en klar övervikt (45,3 % mot 37 %.) Vi ser också att stödet för S blivit svagare både inom TCO och SACO.  Bäst går det bland pensionärerna där man når 36,3 procent.

  Maj månads vinnare är Sverigedemokraterna som når sitt högsta värde någonsin i SIFOs väljarbarometer. 14,7 procent. I april såg vi en nedgång precis då uteslutningarna diskuterades, men efter det har vi både sett en återgång och en ökning. Maj månads ökning är signifikant. Partiet har som tidigare ett starkt stöd bland män (20,4) stödet bland kvinnor stannar på 8,8 procent. Det beror främst på att man har svårt att nå kvinnor under 50 år.

  Vänsterpartiet når 7,5 procent vilket är signifikant över valresultatet ifrån 2014.

  Centerpartiet når 7,2 procent. Vi ser att det nu finns ökade strömmar mellan M och C. 

  Folkpartiet ligger kvar på tidigare nivåer. Man har framförallt svårt att nå männen.

  Kristdemokraterna har trots partiledarbyte inte fått någon effekt på Kd:s siffror. Partiledaren missade förstås den senaste partiledardebatten, så vi får nog vänta till längre fram i höst för att se effekterna av partiledarbytet. Om ett partiledarbyte skall få effekt måste det också paras med politiska förändringar. Partiet har lättast att ta väljare från Moderaterna.

  Miljöpartiets Åsa Romson har utsatts för mycket kritik i samband med partiledardebatten. Våra intervjuer är bara till hälften gjorda efter den debatten. Vi ser dock inga omedelbara effekter av debatten eller efterspelet av den ännu. Om det får några långsiktiga effekter får vi se senare i sommar.

  Partiledardebattens effekter skall inte heller överdrivas. Har någon varit en stor överraskning skulle den kunnat starta en positiv spiral. Nu blev snarare efterspelet kring miljöpartiet som blev fokus. De andra partierna kan mycket väl ha förlorat på det eftersom inget ljus föll på dem i efterspelet.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 mars

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  SD högsta värde i Sifo-mätning 13,9 procent

  MP (6,6 %) lägsta sedan mars 2009 (6,6 %)

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 3,3 procent (5,0 %)

  De rödgröna har en klar ledning bland kvinnor och alliansen en svag ledning bland männen. Vilket leder till de rödgrönas övertag med 3,3 procent.

  Miljöpartiet lägger sig i närheten av valresultatet.  Inte sedan mars 2009 har man nått denna nivå då man fick 6,6 procent. Hur partiet påverkas långsiktigt av dagens Saudiaffär går däremot inte att säga än eftersom vi mätt mitt i turbulensen kring avtalet och Arabförbundets agerande.
  Sverigedemokraterna får nu 13,9 procent vilket är deras högsta siffra i en SIFO-undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Var femte man och var tolfte kvinna stöder idag partiet.
  Bland arbetare är det 19,5 procent som stöder partiet och inom LO når stödet nu upp till 23 procent. Partiet är därmed det näst största partiet i både gruppen arbetare som bland LO medlemmar. Partiet är nu tydligt etablerat i landets storstäder där man når över 10 procent i de tre städerna. Denna etablering på en ny högre nivå har huvudsakligen skett efter valet 2014.
  Därmed är partiet större än Miljöpartiet i alla tre storstäderna, så utvecklingen utanför storstäderna har trängt in även där.
  Partiet har ett fäste inom både TCO och SACO där cirka 6 procent stöder partiet.
  Kd verkar inte nu fått någon skjuts av det kommande partiledarvalet utan ligger på 4,0 procent. Däremot kan partiet skaffa sig en tydligare profil med en ny partiledare. Det finns tydligt tomma väljarområden som partiet kan öka i. Vi kan nu se att i den nu diskuterade nya försvarspoltiken så är detta en mycket viktig fråga för Kd-väljarna, försvar kan därmed vara något som adderar till KD-profilen.
  Centerpartiet når 6,6 procent och når betydligt fler väljare under 50 år än över de 50.  Det har inte alltid varit bilden under senare år.

  Folkpartiet får 5,1 procent i mars och ligger därmed kvar på samma låga nivå som tidigare i år.

  Moderaterna ligger nästan exakt på sitt valresultat med sina 23,9 procent. Ett parti som numera drar nästan lika många kvinnor som män. I gruppen män över 50 år är partiet bara nominellt större än Sd

  Socialdemokraterna får 29,8 procent och har fortsatt svårare att nå män (25,8%) än kvinnor (33,9%) men ligger kvar nära valresultatet.

  Vänsterpartiet fortsätter strax över sitt valresultat.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 februari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 5,0 procent (5,4 %).

  Läget är fortsatt lugnt, det är förhållandevis få politiska utspel. Det är nog först i och med att olika förslag ur tilläggspropositionen som man kan förvänta större påverkan. Då kommer också decemberöverenskommelsen att prövas. Och Alliansledarna kommer då att åter behöva förklara fördelarna med överenskommelsen. I våra mätningar från januari ser man att de hittills inte lyckats med detta. För moderaternas del är försvarsöverenskommelsen också viktig eftersom den bidrog till M valförluster till Sd. Här kommer man att behöva distansera sig från sin gamla politik på ett trovärdigt sätt.

  Kristdemokraterna har fått ökad uppmärksamhet genom diskussionerna om vem som skall bli ny partiledare. Partiet är nu starkast bland unga män och äldre kvinnor. Den politiska inriktning som partiet kommer att få med en ny partiledare är det viktigaste för de framtida siffrorna. Partiet är nu i stort behov av en tydlig profil. Något som nötts ner under åren i regeringsställning. Integrationsfrågorna kan vara ett sådant område men det återstår att se om det får några varaktiga effekter. Nu står dock partiledarvalet i fokus men det är viktigt att påpeka att ett partiledarbyte i sig inte har så stora effekter utan det är politikens innehåll som avgör framgången. Vem som blir en bra partitledare är också svårt att säga i förväg. Det är först när människor är i rollen som det går att avgöra hur väl de når ut. Vi kommer snart att ha två nya partiledare som skall finna sina roller och skapa sina profiler.

  Moderaterna når i denna mätning 22,1 procent. Det är i närheten av valresultatet men klart lägre än i höstas då man nådde drygt 25 procent. Vid valet hade man 27,7 i Stockholms stad och 32,7 i länet. Nu får man 27 procent i både länet och staden tillsammans. Centern fortsätter att vara det största av de mindre allianspartierna och får 7 procent av väljarnas stöd. Starkast är man på landbygden med 13,3 procent. Majoriteten av väljarna finns dock i medelstora städer och tätorter även om andelen där ligger på 6,4 procent. På landbygden slås centerpartiet av Sd som får 21 procent på lansbyggden. Sd är därmed det näst största partiet på i mindre tätorter och på landsbygden. Moderaterna ligger på tredje plats med 17,7 procent.

  Folkpartiet når endast 5,2 procent och består av tjänstemän och går bäst i storstäderna där man når 7,9 procent. Socialdemokraternas vinster efter decemberöverenskommelsen är nu borta och partiet når 28,9 procent. Partiet har betydligt fler kvinnliga väljare (33,6) jämfört med män (24,7%). Bäst går man bland kvinnor över 50 år där man når runt 40 procent av väljarna.

  Miljöpartiet ligger strax över sitt valresultat och får 7,9 procent och tycks inte få någon större utdelning av sin regeringsmedverkan. Partiet går inte alls så bra i storstadsområdena som man brukade göra. I Stockholmsområdet når man endast 9 procent.  I sina starkaste stunder innan valet hotade man socialdemokraterna i storstäderna. Sammantaget får man nu i landets storstäder endast 9,2 procent.
  Vänsterpartiet når 7,2 procent och är ett tydligt storstadsparti (10,4%).

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 25 januari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  S får i denna mätning en signifikant nedgång jämfört med extramätningen just efter decemberuppgörelsen. Man är nu nere strax över den nivå som man hade i november 2014 (28,4). En del av S nedgången går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partiet har klart svårare att nå män (27,3 %) än kvinnor (32,8%)
  I övrigt råder det ett ganska lugnt läge i politiken. Läget har mer handlat om överenskommelsen. När skapa politiska förslag dyker upp kan det säkert förändra läget.
  Alliansen ligger klart under 40 procent och väljarnas stöd för Decemberuppgörelsen sjunker. Nu är det 44 procent som stöder decemberöverenskommelsen jämfört med 56 procent direkt efter uppgörelsen.

  Inom allianspartierna är det 42 procent som tycker att uppgörelsen är rätt och 30 procent fel. Inom S tycker 73 procent att den är rätt.
  Det kommer nu att bli väldigt viktigt hur allianspartierna hanterar uppgörelsen.
  Lika viktigt är förstås vad regeringen lägger in i budgeten.
  I bakgrunden ligger också alliansväljarnas positiva inställning till att samarbeta med SD i frågor där man tycker lika (56%). Alliansen kan få problem med att förklara varför man lägger sig i frågor där man skulle kunna få majoritet. Speciellt om det kommer att bli frågor som går emot vad alliansväljarna tycker är extra viktigt.

  Man kan notera stor könskillander i politiken. Bland män är det 40,5 som är för alliansen och 38,3 som är för de rödgröna men bland kvinnor är det 50,1 som är för de rödgröna och endast 36,4 som svarar alliansen.

  FI ökar signifikant i denna mätning och hamnar nivå med sitt valresultat.
  SD ligger på 13,3. Var sjätte man och knappt var tionde kvinna röstar på partiet. Här sker dock stora underliggande förändringar. Partiet går för första gången starkt framåt i Stockholmsområdet. Det har tidigare varit SD svagaste område men nu gör man en kraftig inbrytning i detta storstadområde.
  I december hade partiet 6,5 procent i Stockholmsområdet och nu når man 11,3 procent. Denna uppgång tas i stort sett från moderaterna som nu får 27,7 i Stockholms län jämfört med32, 9 procent i december 2014.

  Överhudtaget går partiet fram i storstäderna från 7,5 i december 2014 till 13,3 i januari 2015. Det innebär att man går bakåt i några tidigare starka områden. Växlingen gör att partiet nu blir än större hot mot moderaterna.

  Toivo Sjörén

          

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4