Innehåll taggat med Väljarbarometern

 • Väljarbarometern söndag 21 december 2014

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Lugnt inför julhelgen

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 4,3 procent

  Skillnaden mellan blocken är nu 4,3 procent det innebär att just nu fortsätter vi med samma läge som vid valet i september.
  Socialdemokraterna ligger nu på sitt valresultat och får 31 procent. Både V och MP ligger också nära sitt valresultat.
  Socialdemokraterna har framförallt vunnit väljare i storstäderna efter höstens bottennotering på 26,6 procent i oktober. För miljöparteit går det inte alls så bra som det gjort tidigare i storstäderna. Siffran stannar på 7,6 procent i landets storstadsområden. I Stockholmsomårdet mäter Miljöpartiet bara 7,2 procent och i Göteborg 7,8 procent.
  I stockholmsomårdet går väljarna istället till Socialdemokraterna.
  S får nu i Stockholmsområdet samma siffror som i landet i övrigt. Skulle denna ökning stå sig så har S åstadkommit något som de inte uppnått på många år.  Även Vänsterpartiet går dåligt i Stockholm och får knappa 5 procent. I göterborgsområdet når man däremot hela 13 procent och S stannar på 24 procent.

  Moderaterna får 24,5 procent. Här befinner vi oss i ett vänteläge. Vad händer när den nya partiledaren väljs och vilket politiskt budskap kommer de nya ledarna och talesmännen att betona.

  Folkpartiet ligger stilla på 5,7 procent. Det är en nivå där varje samarbete med S skulle kunna vara en stor risk om de inte erbjuds något mycket rejält i utbyte.
  Centerpartiet ligger kvar på 6,1 procent. Det vill säga samma som valresultatet och samma resultat som varje månad under hösten

  Kristdemokraterna når endast 3,7 procent. Talen är före deras utspel om förändrade regler för integration och invandring.
  Vilken effekt det utspelet har får vi veta i januari. Det kommer säkert att ändra debatten. Tar moderaterna upp förslaget kommer kanske inte Kd ha så stor nytta av det. Kan de med förslaget skapa sig en ny profil så kan det vara det de behöver för att lägga till något till deras i dag ganska utsuddade profil.

  Vänsterpartiet har svårt att nå fram till väljarna. De ligger kvar på sitt valresultat. De regionala skillnaderna är dock mycket stora, då det går väldigt bra i Göteborgs område (13,2%) men betydligt sämre i storstadsområdet Stockholm (4,7 %).

  Sverigedemokraterna når sitt valresultat på 12,9 procent. Tittar vi bara på sista veckan kan vi se att diskussionen om Björn Söder inte haft några negativa effekter på nuvarande väljare, snarare hamnar de på över 13 procent sista veckan och lägre under föregående vecka.

  Det går mycket bra för partiet bland LO medlemma. Nu röstar var fjärde LO medlem på Sverigedemokraterna.

  På svensk landsbygd är det var femte som röstar SD.  Man är nästan dubbelt så stora som Centerpartiet på landsbygden. Bara S är större med 30 procent av väljarna bakom sig. I Skåne och Blekinge är det 22 procent som säger SD när vi frågar om partisympati.

  Fi fortsätter att ligga kvar klart under 4 procentsspärren och når 2,4 procent.

  Det är nu drygt tre månade kvar till valet, mycket kommer att kunna hända i opinionen fram till dess. Redan nu har 16 procent av väljarna bytt parti sedan valet. Ytterligare 4 procent har gått från ett parti till soffan. Så rörligheten är stor. Även om det mesta sker inom blocken

  Toivo Sjörén

 • Om kvinnorna får bestämma skulle det bli en rödgrön regering, om männen får bestämma skulle det bli en alliansregering

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Kampen om valet intensifieras ju närmare valdagen kommer. Om kvinnorna enbart fick rösta skulle en rödgrön regering vinna valet och om männen enbart skulle få rösta skulle det bli en alliansvinst. 

  • Blockskillnaden, 5,7 % men endast 4 procent i torsdags kväll
  • S, Mp och V har 45,7 procent
  • Alliansen når 40 procent
  • Signifikant upp för FI, SD
  • Signifikant ner för MP

  Vi ser nu flera intressanta rörelser under sista veckan. Här finns både vinnare och förlorare om vi tittar på hur valkampen går.
  Alliansen har under valrörelsen vunnit männen. Så hade bara män fått rösta skulle det bli en alliansvinst med 43,8 mot de rödgrönas 38,7. Hade kvinnorna fått bestämma hade det blivit en förkrossande seger för de rödgröna med siffrorna 52,5 mot 36,6 procent.
  Alliansen har klarat av att vinna valrörelsen bland de äldre där man nu åter har övertaget om än ganska knappt. Den mest rödgröna åldersgruppen är de mellan 50-64 år. Där har de rödgröna en klar majoritet med 52,5 procent.
  Tittar vi närmare på blockskillnaden varierar den dag för dag. Så i de sista 1250 intervjuerna under gårdagen går skillnaden ner till 4 procent.
  I dessa sista dagar pågår nu en intensiv kamp mellan V, S och MP. Vi ser nu att det finns klara flöden mellan dessa partier och på marginalen är det många väljare som bestämmer sig sent. 

  MP kan bli valets förlorare
  Miljöpartiet ser ut att bli valrörelsens verkliga förlorare de ligger nu bara någon procent över sitt valresultat från 2010. Det som verkar ha hänt är att de Moderater som gick över blockgränsen på grund av miljöfrågor nu tvekar när partiet också talar om andra frågor.
  Miljöpartiet går dock mycket bra bland kvinnor 12,2 procent men inte lika bra som tidigare. Partiet tappar stort i Stockholmsområdet där man inte längre hotar Socialdemokraterna på samma sätt som man gjort innan de sista
  veckorna i valrörelsen. De har nu 11,5 procent i Stockholmsområdet.

  Socialdemokraterna tar sig nu upp över 22 procent i landets storstäder. 
  Det sker på bekostnad av V och MP. Socialdemokraterna går nu mycket bra bland kvinnor 34,7 procent men bland männen stannar siffran på 27,5 procent.    

  Vänsterpartiet ligger nu strax över sitt valresultat och når 6,3 procent. Partiet har sitt starkaste fäste i åldersgruppen 50-64 år där man når 8,4 procent. De har sina väljare främst bland de offentlighetsanställda där man når nästan 10 procent.  Överhuvud finns det en klar rödgrön majoritet bland offentlighetsanställda. Det omvända gäller också bland de privatanställda där det är en klar majoritet för Alliansen.

  Var tolfte moderat har gått över blockgränsen
  Moderaterna har nu tappat nästan 9 procent av sina väljare från 2010. 8 procent eller var tolfte moderat har gått över blockgränsen till främst socialdemokraterna. Ett lika stort problem för moderaterna är att många väljare lagt sig i soffan och inte tänker rösta alls. Att ha en stor andel som lägger sig i soffan tyder på att många av deras väljare är missnöjda med partiet utan att tycka att något annat parti är bättre. Frågan är vad dessa väljare är mest missnöjda med. Det är framförallt män som gått till soffan:
  Är det utebliva skattesänkningar eller försvarsfrågan där det funnits ett stor missnöje över partiets bristande satsningar på försvaret. 


  Vi vet från olika undersökningar att ekonomi är partiets starkaste sida bland väljarna ändå är det märkligt att de ägnar så lite tid åt att tala om ekonomi. 
  De väljer att i istället tala om sysselsättning. De mest lättrörliga väljarna över blockgränsen är mer intresserade av ekonomi och personlig ekonomi. Moderaterna tappar också förhållandevis många väljare till SD. En hel del av dessa kom i förra valet från S och vandrar nu vidare till SD.

  Folkpartiet stannar nu på 6,3 procent. Det ryck i opinionen som de fick när försvar och Nato diskuterades verkar nu ha ebbat ut när fokus riktat in sig på andra frågor. Vi ser att det är lättrörliga män som lämnat partiet. Från föregående vecka.

  Centerpartiet har gjort en bra valrörelse och ligger nu i nivå med valresultatet. Partiet har lockat en hel del män över 65 år. I den gruppen når man nu över 9 procent. Partiets omprofilering av politiken verkar också ge resultat på landbygden där antalet väljare går upp till 17 procent. 

  Kristdemokraterna når 5,5 procent och verkar vara ett parti som mår bra av att bli exponerat i en valrörelse men däremellan glöms lite bort. Partiet har främst lyckats fånga fler män än tidigare.

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,3 procent. Exponeringen i pressen verkar inte ha påverkat deras siffror negativt, de går nu signifikant upp i denna mätning. Partiet har som tidigare betydlig fler män (13,9%) än kvinnor (6,7 %) men har tämligen väl lyckats öka andelen kvinnor under valåret. Bästa åldersgrupp är män mellan 30-49 år där man når dryga 18 procent. Partiet går också mycket bra i LO grupper (15,6%). I det tidigare svaga Stockholms län ökar man och når 6,7 procent. Bäst går man i Skåne och Västsverige där man når knappa 15 procent.

  Fi får i denna mätning 3 procent och verkar vara en aning svårfångat i våra mätningar. Uppgången är signifikant från förra mätningen. Partiet har en mycket ung profil och når 8,6 procent i gruppen under 30 år: Vi vet från tidigare mätningar att denna grupp har mycket sena valbeslut och ännu inte bestämt sig för hur man slutgiltigt kommer att rösta.


  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 13 september 2014.

 • Agendan i valrörelsen spelar en mycket stor roll

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Nu med några få dagar kvar till valdagen spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Stora demografiska skillnader går att se gällande hur valkampanjen går.

  • Blockskillnaden 6,2%
  • S, Mp och V har 47,5%
  • Alliansen når 41,3%
  • S signifikant upp till 30,4%
  • Jämt bland männen och pensionärerna

  Socialdemokraterna starkare utanför storstäderna
  Vi ser ett fortsatt tydligt gap mellan blocken, som nu ligger på 6,2 procent. Vi ser stora skillnader hur valrörelsen går i olika delar av landet. S uppgång kommer från väljare utanför storstäderna. I Göteborgsområdet och Stockholms län hamnar man nu under 20 procent. I Stockholms län har alliansen nu ett övertag på nästan 10 procentenheter.
  Socialdemokraterna ligger nu på samma siffra som man hade inledningsvis i valrörelsen.

  Mer balanserad bild för de unga väljarna
  Det är också stora demografiska skillnader i hur valkampanjen går. Tittar vi på olika åldersgrupper ser vi att Alliansens bästa åldersgrupper är 30-49 år och äldre väljare över 65 där man under valrörelsen vunnit väljare. Man har också hämtat upp det extrema underläget bland de unga väljarna till en mer balanserad bild som liknar väljarkåren i övrigt.

  Vi ser nu stora rörelser bland de mindre allianspartierna. Denna vecka får Centerpartiet en signifikant uppgång. Annie Lööf var ju sist ut bland partiledarintervjuerna i SVT. De som framförallt lockats till partiet är män under 50 år. Folkpartiets uppgång fortsätter inte denna vecka utan de stannar på 7,2 procent. Det är framförallt lättrörliga män som både kommit till partiet och också lämnat det. Här spelar de sista dagarnas valrörelse stor roll.

  Moderaterna får 22,6 procent, 8 procent under sitt valresultat.

  Kristdemokraterna stannar på 4,5 procent i valveckan och kanske därmed behöver stödröster för att vara säkra på att komma in i riksdagen. Vänsterpartiet får 6,8 procent och går allra bäst i Norra Sverige där man når 14 procent och i Göteborgsområdet där man når 12 procent. Miljöpartiet når 10,3 procent och tävlar med Socialdemokraterna i inte minst Stockholmsområdet. Partiet når främst kvinnor, partiet lockar nu klart färre väljare från Moderaterna än vad man gjort tidigare. Det kan vara en effekt av att man breddat sig och försöker skaffa sig en profil i andra frågor än miljö.

  Feministiskt initiativ under riksdagsspärren
  FI når 1,6 procent och ligger därmed långt från riksdagsspärren. FIs problem kommer från att de varit så hårt koncentrerade till Stockholmområdet och till unga väljare där. Vilket gör att basen att gå vidare från EU-valets framgång blev för liten. För att bli stor bör man ha bättre geografisk spridning.

  Nu med några få dagar spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Kommer frågor upp som partierna är duktiga på så kan de utnyttja det, blir det fel områden förlorar de på det. Här handlar det inte om vad alla väljare tycker utan hur de påverkar lättrörliga eller de som gått till soffan. Några få procent kan man också ta på frågor som annars inte är så betydelsefulla. Försvarsfrågan är ett sådant exempel. Den kan både dra väljare på marginalen men också skrämma väljare att inte rösta på ett parti om man tycker frågan är viktig. Även om den inte är avgörande för alla väljare men mellan FP, KD och M kan den ha betydelse. Den kan också hindra övergång till S om man tror att MP och V får inflytande på dessa frågor. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 10 september 2014.

 • Opinionsläget: Nu sker en signifikant skillnad mellan blocken

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Endast 135 000 väljares röster skiljer blocken åt. Det går nu att se en signifikant skillnad gällande minskningen emellan blocken.

  Skillnaden emelllan blocken är nu endast 4,5 %
  S, MP och V har 45 %
  Alliansen når 40,5 %

  Signifikant minskning av blockskillnaden, nu endast 4,5 %

  Vi ser nu en signifikant minskning av gapet mellan blocken till dagens 4,5 procent. Det är nu 135 000 väljares skillnad mellan alliansen och de rödgröna.
  Vi ser nu att en del väljare går tillbaka till alliansen.
  Alliansen lyckas nu väl i gruppen mellan 30-49 år där leder man med siffrorna 46,1 mot 40,6.

  Alliansen vinner åldergruppen 30-49 år (alliansen 46,1 de rödgröna 40,6)

  Moderaterna får 22,1 procent, 8 procent under sitt valresultat. De går bäst i åldergrupperna mellan 30-49 år (28,1%).

  Alliansen når 40,5 procent

  Folkpartiet verkar dock ha gjort en bra valrörelse och når nu upp över sitt valresultat från 2010 och ligger nu på 8,4 procent. De lyckas nu väl bland manliga väljare. Där de når 9,6 procent.  samtidigt får Folkpartiet nya kvinnor som främst kommer från socialdemokraterna. Övrigt är det främst Moderaterna som får släppa väljare till Folkpartiet. Frågan är om deras tydliga hållning i försvaret och Nato drar nya väljargrupper till partiet. Vi vet att numera just i försvarsfrågan kan vi se en mycket stark omsvängning bland Fp väljarna. Från drygt fyra av tio som ville stärka försvaret till åtta av tio. Folkpartiet har också varit tydligt när det gäller feminism. Centerpartiet svajar i mätningarna. Centerledaren är sist ut i partiledarutfrågningarna, det kan visa sig vara en fördel att få extra uppmärksamhet i slutet av valrörelsen.
  Kristdemokraterna når 5,3 procent och går dubbelt så bra bland kvinnor än bland män.
  Moderaterna ligger kvar på dryga 22 procent. Mätningen är gjord huvudsakligen före FOI rapporteringen. Så vi vet inte om det har haft någon effekt på de moderata siffrorna.
  Miljöpartiet ligger mellan 10-11 procent. När det gäller miljöpartiet skall man komma ihåg att Miljöpartiet brukar ha mest väljare som bestämmer sig först på valdagen, så de är extremt beroende på innehållet i valrörelsen de sista dagarna. Framgången är starkast i Stockholms län där man når 14,9 procent.

  S, Mp och V har 45 procent

  Socialdemokraterna får i denna mätning en extremt låg siffra på 27 procent. De förlorar nu väljare i gruppen 30-49 år, kvinnor och väljare i storstäderna.

  Väljarna går främst till V, SD och Mp men det finns också en ny ström till Folkpartiet bland tidigare S kvinnor.  Partiet har fortsatt svårt med väljare under 50 år och storstadsväljare.

  Vänsterpartiet går bättre än vid valet 2010 då man hade 6,6 procent. Nu får man 7,5 procent. Verkar ha lättare att nå kvinnor (8.5%) än män (6,5 %)

  Jämt bland männen

   S
  verigedemokraterna verkar gå mot ett val där man får uppåt 10,4 procent av rösterna. Den sista veckan har man lyckats öka andelen kvinnliga väljare där man nu når 7,2 procent. Visserligen lägre än männens 13,9 men klart högre än i tidigare mätningar.

  Fi når 1,8 procent med starkast stöd i Göteborg och Stockholm.
  Deras väljare består av nya väljare som inte röstat tidigare samt MP och V-väljare. Det är också bland Mp och V som potentialen finns. Väljargruppen finns främst bland de under 30 år.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 6 september 2014.

   

 • Opinionsläget: "Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare"

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Just nu sker inga förändringar mellan blocken. Det är hårfint om SD blir vågmästare även om det tycks väga över på egen majoritet för de rödgröna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,7%.
  • S, Mp och V har 48,7 procent
  • Alliansen når 38,0 procent 

  Hårfint om SD blir vågmästare

  Det sker nu inga förändringar mellan blocken, den senaste veckans utspel verkar inte ha påverkat väljaropinionen. Effekten av Reinfeldts framträdande i utfrågningen i TV kan inte mätas i denna omgång. Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare mellan blocken. Hårstrået väger dock över på egen majoritet för de rödgröna men nu talar vi om några promilles skillnad i antalet röster. Denna lilla skillnaden är inte mätbar. Det kan bli så att det är först på valdagen som denna fråga klarnar.

  Mp:s framgång ebbar ut

  Miljöpartiets framgång efter EU-valet verkar delvis ha ebbat ut. De får nu 10,3 procent av väljarna. De har tappat nästan 40 procent av sina väljare utanför storstäderna samtidigt som man vinner några procent i landets tre stora städer. Man tappar bland väljare under 50 år och då speciellt kvinnor mellan 30-49 år. När det gäller miljöpartiet måste man ställa frågan hur deras försök att bredda sig till andra frågor än miljö påverkar väljarna. Många som gått från M och Fp till Mp har gjort det på grund av miljön och inte andra frågor. Breddning av partiet till fler frågor kan vara ett vågspel. Å andra sidan kan man säga om man inte breddar sig kan man på längre sikt inte växa över sin nuvarande nivå. Det är ju också så att om man bara har någon enstaka stark fråga så blir man mer beroende av agendan i valrörelsen. När det gäller partiets valsiffror ser man att partiet är mycket starkt. Framförallt är det i Stockholms och Malmöområdena som man förändrar maktbalansen med framförallt socialdemokraterna. 

  Stora regionala skillnader för V

  Vänsterpartiet visar på mycket stora regionala skillnader. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet. I Göteborgs A region får man över 13 procent. Partiet är dessutom sannolikt starkare i själva Göteborgs kommun. Totalt sett får partiet 7,5 procent vilket är klart över valresultatet på 5,6 procent. Sammantaget kan både Miljöpartiet och Vänsterpartiet skapa stora förändringar i maktbalansen i landets storstäder.  I varje fall om rikssiffrorna skulle slå igenom till kommunvalen. Vi får en situation där S kan ha mindre än hälften av rösterna bland de rödgröna.  I Stockholm är det Miljöpartiet som är den stora vinnaren. I Göteborg är det Vänsterpartiet.

  C och KD över spärren

  Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger nu över fyraprocentspärren. Folkpartiet har svårt att slå igenom och verkar inte kunna ta tillbaka de väljare som man förlorat till S. Folkpartiet går fortsatt bättre i Göteborg och Stockholm där man når 9 procent av väljarna. Både Centerpartiet och Folkpartiet har dock TV: s utfrågningar framför sig. Det gynnar dem säkert om de utnyttjar detta till att förtydliga sin profil. Centerpartiet ligger nu på samma nivå som man fick direkt efter EU-valet (5,5 %) 

  11 procent av M:s väljare har gått över blockgränsen sedan 2010

  Moderaterna når nu 22,2 procent. och verkar inte ha gynnats av veckans utspel men det återstår att se vilken effekt Reinfeldts utfrågning kommer att ha på partisiffrorna. 11 procent av deras väljare har gått över blockgränsen sedan valet 2010. De har framförallt gått till S. De dryga 6 procent som gått till SD är förmodligen svårare att få tillbaka med det upplägg som M valt under veckan.

  SD kvar på 10 procent

  SD når fortsatt 10,1 procent. Partiet verkar varken ha påverkats positivt eller negativt av statsminsterns diskussion om invandringens kostnader. I varje fall inte direkt.

  Fi behöver mer uppmärksamhet

  Fi stannar på 2,3 procent och behöver sannolikt mer uppmärksamhet i sin huvudfråga för att förändra sina siffror. De har potential att ta väljare från Mp och V. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 23 augusti 2014.

 • Opinionsläget: Blockskillnaden består

  Kategori: Analys

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,8.
  • S, Mp och V har 49,3 procent
  • Alliansen når 38,5 procent 

  Blockskillnaden är 10,8 procentenheter. Den stora blockskillnaden består även i augustis andra mätning. De rödgrönas 49,3 procent innebär att de i praktiken får egen majoritet även om vi tror att C och Kd kommer över spärren. Sverigedemokraterna blir därmed inte vågmästare.

  S kvar på sin valsiffra från 2010

  Socialdemokraterna ligger kvar på sin valsiffra från valet 2010 och får 30,3 i veckans väljarbarometer. Partiet utgör nu 60 procent av de rödgrönas samlade styrka. Partiets valsiffror skiljer sig kraftig över landet. I storstäderna når man bara 23 procent av väljarna.  Bäst går det i norr där man når 43 procent och sämst i Stockholms län (22,9). Partiet har svårt att nå unga väljare. I gruppen under 30 år stannar stödet på runt 16 procent. Bäst går de bland de äldre över 65 år där partiet når nästan 39 procent. 

  V når nu 7,9 procent

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sina siffror från valet 2010 och når nu 7,9 procent. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet där man får stöd från 12 procent av väljarna, men storstäder i allmänhet är starka områden för partiet (10 %). Partiet får sina nya väljare främst från S och MP. Partiet når 10 procent inom TCO. Man går lika bra bland tjänstemän som arbetare. Man är svaga bland de privatanställda (5,8 %) men får 10,3% bland de offentlighetsanställda. 

  Mp får starkt stöd från kvinnorna

  Miljöpartiet når 11,1 procent och har en mycket tydligt kvinnlig prägel med stöd från 15,9 procent av kvinnorna men bland männen stannar stödet på 6,4 procent. Partiet går mycket bra i Stockholms län där stödet ligger på 15,2 procent. Partiet hämtar sina nya väljare från hela den politiska skalan från moderaterna till vänsterpartiet (Sverigedemokraterna undantaget).

  Signifikant uppgång för M

  Moderaterna når nu 24,6 procent och det är en signifikant uppgång sedan juni. Partiets bästa områden är de tre storstäderna. Bäst går det i Stockholmsområdet där man når 32,3%. Partiet når klart fler män (28,4%) än kvinnor (20,7%). Sedan 2010 har partiet tappat 7 procent av sina väljare till S och drygt 3 procent till MP.

  Fp tappar

  Folkpartiet som får 6,7 procent har tappat över 20 procent av sina väljare över blockgränsen. 13 procent har gått till S och 9 procent till MP.

  C och Kd ligger just under spärrgränsen

  Centerpartiet ligger just under spärrgränsen och behöver nu verkligen valrörelsen för att få uppmärksamhet. Centerpartiet går bäst i Småland där man får 10 procent. Kristdemokraterna ligger även de under spärren och behöver utfrågningarna och debatterna för att slå igenom. Deras bästa område är Göteborgsområdet där man når dryga 7 procent.

  Sd når 10,1 procent

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,1 procent. Man har framförallt lyckats skaffa nya kvinnliga väljare. Partiet har nu 12 procent män och 8 procent kvinnor. De har under valåret lyckats nå klart fler kvinnor. Partiet har ett starkt stöd inom LO där man når dryga 16 procent. Var femte manlig LO medlem och var åttonde kvinnlig stöder SD. Inom TCO stannar stödet på dryga 8 procent och inom SACO på 3 procent. Partiet har starkast stöd bland privatanställda (11,7%). Partiet har fortsatt starkt stöd i Skåne (16 %) men har sedan 2010 breddat sig till att omfatta hela landet. Svagast är man i norr (5 %) och i Stockholm (4,1 %). 

  Signifikant nedgång för Fi

  Fi minskar nu för tredje mätningen i rad och det är en signifikant nedgång sedan i juni då man fick 3,4 procent jämfört med veckans 2 procent.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 16 augusti 2014.

 • Väljaropinion och val 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redovisas de första mätningarna i augusti under valåren 2002, 2006 och 2010, tillsammans med respektive års valresultat. Mätningarna utgörs av Sifos Väljarbarometer som sedan 1968 har publicerats regelbundet. Vill du veta mer om Väljarbarometern så hittar du det här.

 • Opinionsläget: Svaga siffror för M och S

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  S, Mp och V har 48,8 procent (48,5). Med Fi 52,2 procent.

  Alliansen når 37 procent (38,7 procent).

  FI får 3,4 procent (2,9 % i maj).

  "Det behövs ganska små rörelser för att åstadkomma väldigt olika parlamentariska lägen"

  Blockskillnaden är nu fyra månader före valet 11,8 procent eller med FI medräknat 15,2 procent. För att det skulle bli helt jämt behöver 7,6 procent av väljarna gå över från de rödgröna till alliansen. Det innebär cirka 450 000 väljare. Om Sd skall bli vågmästare behöver däremot bara 3 procent av väljarkåren gå över till alliansen eller till Sd. Det är 180 000 väljare. Skulle FI inte komma in men Kd samtidigt komma in ändras också förutsättningarna till att det behövs ganska små rörelser för att åstadkomma väldigt olika parlamentariska lägen.  Det finns med andra ord ganska mycket av spänning kvar fram till valdagen. Tittar man på olika åldersgrupper finner man att det väger ganska jämt bland landets pensionärer. 

  Svaga siffror för M och S

  Moderaterna är nu kraftigt försvagade och når i juni endast 21,2 procent. Socialdemokraterna lyckas heller inte så väl i opinionen och ligger på eller strax under valresultatet från 2010. Trots alliansens stora tapp lyckas man inte vinna dessa väljare. Medräknat FI utgör S nu bara 55 procent av oppositionen. Detta innebär att det parlamentariska läget påverkas och det blir en helt ny situation för S att regera under om dagens siffror också skulle bli valets.  Moderaterna har tappat 9 procent av väljarna sedan valet 2010. Av de som röstade moderat har 11 procent gått över blockgränsen och då främst till S. 5,6 procent har gått till Sd. De utgörs främst av medlemmar inom LO som i förra valet gick från S till M. Moderaterna har svårt att nå kvinnor, endast 17,5 procent av kvinnorna stöder M. Bland männen röstar nästan 25 procent på M. M står starkast i de tre storstäderna där man når 28 procent. Storstäderna är överhuvudtaget alliansens bästa områden där det i stort sett är jämt mellan alliansen och de rödgröna. I Malmöområdet är det en kraftig övervikt för alliansen men i de övriga städerna är det mer jämnt.

  Fp och C når lägre siffror än 2010

  Folkpartiet når 6,7 procent vilket är strax under 2010 år valresultat. Partiet är starkast i storstäderna (9 %). Centerpartiet ligger nu klart över de fyra procenten med sina 5,5 procent men fortfarande under valresultatet från 2010 på 6,6 procent. Kristdemokraterna ligger på 3,5 procent,vilket innebär att man endast marginellt ligger över FI:s 3,4 procent. Partiet fick 5,6 procent i valet. Vid samma tid före valet 2010 låg man på 4,5 procent, så kan man åstadkomma samma ökning som 2010 kommer man in även i år.

  Mp mycket starka bland kvinnor och förstagångsväljare

  Miljöpartiet som gick starkt i EU valet når nu 13 procent. De är mycket starka bland kvinnor där man får 16,4 procent. Inom SACO säger 30 procent att de stöder Miljöpartiet. De hämtar främst sina nya väljare bland kvinnor. Väljarna kommer främst från S, men också M och Fp lämnar ifrån sig väljare till Mp. Förstagångväljare är en annan viktig källa till Mp:s uppgång.

  S har starkare stöd bland pensionärerna

  Socialdemokraterna har svagt stöd i storstäderna (21 %) procent medan man i övriga delar ligger över 30 procent. Bäst går det bland pensionärerna där man når 36 procent. Partiet har ett svagare stöd bland män (26,5 procent) än bland kvinnorna (32,4 procent). 

  V tappar väljare till FI

  Vänsterpartiet når 6,4 procent vilket är över valresultatet men klart lägre än vad man hade under våren då man nådde över 8 procent. De väljarna går i stor utsträckning till FI.

  Stödet för Sd växer inom LO

  Sverigedemokraterna får 9 procent. Här kan vi se mycket stora skillnader i landet. I Skåne får man över 16 procent men i norra Sverige stannar siffran på 5,5 procent. Partiet får stöd från 11,9 procent av männen och 6 procent av kvinnorna. Inom LO stiger nu åter stödet för Sd och når i juni 16,5 procent. Det vill säga var sjätte LO medlem stöder Sd. Det är klart fler än vad Moderaterna når (9,4%). Det innebär att partiet är det näst största partiet inom LO.  

  Feministiska frågor i valrörelsen ökar FI:s chanser

  FI når 3,4 procent. De hämtar sina väljare från de under 50 år. Storstadsprägeln är tydlig (6,2 procent). 4,4 procent av kvinnor stödjer partiet. Bland männen stannar siffran på 2,3 procent. Avgörande för partiet är vilken agendan kommer att vara. Om det i valrörelsen talas mycket om feminsistiska frågor ökar deras chanser men handlar valröresen om annat minskar den.

  Toivo Sjörén - Opinionschef Sifo

 • Toivo Sjörén: Minskad blockskillnad och snabb uppgång för FI

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Med 5 månader kvar till valet minskar gapet till 9,8 procentenheters skillnad. FI ökar och får 2,9 procent i senaste mätningen.

  Blockskillnaden minskar

  Vi ser nu att blockskillnaden minskar något efter att ha varit väldigt stor. S, MP och V har 48,5 procent. Alliansen når 38,7 procent. Det är inte en förstärkning av alliansen utan en försvagning av de rödgröna som är förklaringen till minskningen. Det beror till en del på FI men inte enbart.

  Snabb uppgång för FI

  Feministiskt initiativ når 2,9 procent i maj månads väljarbarometer. I april hade man 1,3 procent. Det har varit en snabb uppgång från att ligga under en halv procent i januari. Partiet har en tydlig, ung profil.  6 procent av de under 30 är beredda att rösta på partiet. I åldern 30-49 år är det 3 procent. Partiet når 4 procent av kvinnorna men bara 1,8 procent av männen. Väljarna finns framförallt i de tre storstäderna.

  S nära sitt valresultat från 2010

  Socialdemokraterna ligger nu nära sitt valresultat från 2010 och får 30,9 procent. Partiet har uppenbarligen haft svårt att dra nytta av Alliansen försvagning utan det är istället Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som dragit nytta av alliansen tapp. Partiet tappar män (27,5 %) och har betydligt fler kvinnor (34,4%) som röstar på dem. Partiet har svårt att nå unga under 30 år där man bara når 24 procent men når hela 38 procent bland de över 65 år.

  V och Mp-väljare går till FI

  Vänsterpartiet når 7,3 procent. Partiet har ett tydligt flöde till FI. Vänsterpartiet har sitt starkaste fäste i Västra Sverige där man når drygt 11 procent av väljarna. Miljöpartiet har också ett än tydligare flöde till FI än vad Vänsterpartiet har. Här märks det dock ingen nedgång vilket innebär att partiet hämtar nya väljare från andra håll. Profilen på partiets väljare är tydligt en kvinna under 50 år. Boende i en storstad. Inom SACO är det så många som 20 procent som röstar på Mp. På landsbygden är det enbart 6 procent som väljer Mp.

  Sd stärks bland äldre väljare

  Sverigedemokraterna når 8,8 procent. Partiet vinner åter LO-medlemmar efter en nedgång under några månader under våren. Partiet stärks bland de äldre väljarna. Partiet har sannolikt gynnats av protesterna vid deras möten runt om i Landet. Det flyttar fokus till partiet något som de annars inte skulle ha fått vid ett vanligt torgmöte. 

  Moderaterna  under sitt valresultat från 2010

  Moderaterna ligger nu 7 procent under sitt valresultat från 2010. Partiet samlar lika många män som kvinnor. Partiet är starkas t i Stockholm men även där ligger man nu under 30 procent. I Stockholmsområdet är det dock nu helt jämt mellan alliansen och de rödgröna partierna. Partiet har en relativt jämn åldersfördelning med små skillnader mellan olika åldrar. Partiet förlorar män mellan 30-49 år. 

  Fp störst stöd i Stockholm

  Folkpartiet når 7 procent. Deras bästa område är Stockholms län där stödet är nästan 11 procent, även i övriga storstäder är stödet större än på andra håll. Partiet har nu en mer manlig profil och får 8,2 procent av männen jämfört med 5,7 procent av kvinnorna. Partiet når fler unga än tidigare.

  Centern får 5 procent. De har vunnit män under 50 år, ofta medlemmar i LO.

  Kristdemokraterna ligger nu under fyraprocentsspärren.

  Toivo Sjörén - Opinionschef Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i GP och SvD 17 maj 2014.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4