Innehåll taggat med anseende

 • Förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen men ökar för Polisen

  Kategori: Sakfråga

  Årets anseendemätning av svenska myndigheter visar att allmänhetens förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen. Däremot ökar förtroendet för Polisen. Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende.

  Högre snitt än föregående år

  TNS Sifo mäter årligen anseendet bland svenska myndigheter. Anseendet mäts med hjälp av TRI*M-skalan som går från -65 till +135. I årets mätning ingår 26 myndigheter och snittindex för dessa hamnar i år på 25 i anseendeindex. Det är ett högre snitt än föregående år.

  Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende

  Konsumentverket toppar tillsammans med Lantmäteriet årets anseendemätning. De har båda ett index på 49, vilket är långt över snittet.

  Förtroende för Polisen ökar

  Polisen når den största förändringen från föregående år. Allmänhetens förtroende för Polisen har ökat vilket visar sig genom ett index på 37 jämfört med förra årets index på 28. Undersökningen visar att det är ett ökat förtroende som bidragit till Polisens positiva förändring. 

  Arbetsförmedlingen sjunker ytterligare

  Redan i 2013 års mätning visades ett sjunkande förtroende för Arbetsförmedlingen. Årets mätning visar att förtroendet sjunker ytterligare. Arbetsförmedlingen gör det största tappet då de sjunker från -27 i förra årets mätning till -32 i den senaste mätningen. Precis som i Polisens förändring så är det specifikt förtroendet för myndigheten som bidragit till Arbetsförmedlingens nedåtgående förändring.


  Undersökningen genomfördes mellan den 16 april och 15 maj 2014. Ett riksrepresentativt urval om 5657 personer har slumpmässigt valts ut och intervjuats. Respondenterna har på en femgradig skala fått bedöma 26 myndigheter avseende övergripande rykte, personligt intryck, förtroende, framgång och kvalitet i myndighetsutövning/tjänster.


  Hela rapporten hittar du här och på SlideShare.