Innehåll taggat med förtroendebarometern

 • Förtroendebarometern: Regeringen sjunker men EU-kommissionen ökar

  Kategori: Sakfråga

  Årets förtroendebarometer som gjorts på uppdrag av MedieAkademin visar att allmänhetens förtroende sjunker för regeringen som samhällsinstitution. Däremot ökar förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. Sett till de enskilda partierna tappar Moderaterna markant i förtroende medan Socialdemokraterna ökar och därmed intar första plats med högst förtroende av riksdagspartierna.

  Förtroendebarometern görs årligen sedan 1997, på uppdrag av MedieAkademin. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. Årets mätning genomfördes 7-20 februari och avser 1200 webbintervjuer med personer som är 15 år och äldre. 

  Regering och sjukvård sjunker

  De samhällsinstitutioner som enligt undersökningen sjunker i förtroende är regeringen, sjukvården och Riksbanken. Andelen som svarat att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för regeringen har sjunkit från 50 % år 2013 till 41 % i årets mätning. Sjukvården har sjunkit än mer i förtroende med 11 procentenheter sedan föregående mätning. 2013 uppgav 57 % att de hade ganska eller mycket stort förtroende för sjukvården. Årets siffra motsvarar 46 %.

  Förtroendet för Riksbanken har inte sjunkit lika markant men visar ändå på en nedåtgående förändring, från 52 % till 49 %. Förtroendet för riksdagen som samhällsinstitution visar på en nedåtgående trend om tre procentenheter. Från 45 % 2013 till 42 % i årets mätning.

  EU-kommissionen ökar

  Både EU-kommissionen och politiska partier, som mellan 2012 till 2013 hade ganska markanta förtroenderas, visar i årets mätning på ökat förtroende bland allmänheten. 2013 var andelen personer som uppgett ett ganska eller mycket stort förtroende för EU-kommissionen 16 %. I årets mätning når EU-kommissionen 20 %. De politiska partierna visar på en marginell ökning i förtroende sedan föregående år, från 15 %  till 16 %  Även facket, bankerna och storföretagen ökar i förtroende hos den svenska allmänheten.

  Högst förtroende för S

  Ser man till förändringen i förtroende för respektive riksdagspartier däremot är förändringarna mer markanta. Moderaterna har förlorat i förtroende medan Socialdemokraterna vunnit och därmed byter de båda plats i rankingen. I 2013 års placering hamnade Moderaterna i topp med 42 % och Socialdemokraterna på andra plats med 34 %. I årets mätning innehar Socialdemokraterna förstaplatsen med 36 % och får därmed högst förtroende av riksdagspartierna. Moderaterna hamnar på 33 % viket alltså är en anmärkningsvärd förändring till Moderaternas nackdel sedan fjolårets mätning. Trots en ökning från föregående år hamnar Sveridedemokraterna lägst i förtroenderankingen. 11 % uppger att de har förtroende för Sverigedemokraterna medan 73 %  uppger att de har mycket eller ganska litet förtroende.

  Väljarsympati avgör

  Förtroendet för olika samhällsinstitutioner skiljer sig beroende på väljarsympatier. Regeringen, riksdagen och Riksbanken men även störföretag och bankes ges förhållandevis stort förtroende bland Alliansens väljare. Facket är däremot en samhällsinstitution som har större förtroende bland rödgröna väljare.