Innehåll taggat med flyktingpolitik

  • Majoriteten är osäkra i frågan om vilket parti som har bäst invandringspolitik

    Kategori: Sakfråga

    Tidigare undersökningar som Sifo gjort visar att 49 % anser att Sverige i för stor utsträckning tar emot invandrare . Något som återspeglas i en stor tveksamhet inför vilket parti som bäst för frågor rörande invandrings- och flyktingpolitik. Samt i ett framträdande stöd för Sverigedemokraterna.

    I oktober 2013 ställde Sifo frågor till allmänheten rörande vilket parti som anses ha den bästa invandrings- respektive flyktingpolitiken. Majoriteten uppgav att de inte visste eller var tveksamma gällande vilket parti som de tycker har bäst invandrings- och flyktingpolitik. Nära hälften svarar att de är osäkra.

    Utav partierna fick Sverigedemokraterna störst stöd i frågan, följt av Socialdemokraterna. 18 % uppger att de tycker Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken och 15 % tycker att de har den bästa flyktingpolitiken. Vad gäller Socialdemokraterna så tycker 11 % att de är bästa parti i frågan om invandringspolitiken och 10 % väljer Socialdemokraterna när det gäller flyktingpolitik.