Innehåll taggat med invandring

 • Allmänhetens inställning till invandring

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av SVT har Sifo undersökt allmänhetens inställning till invandring. 46 procent anser att Sverige tagit emot lagom många eller borde ta emot fler invandrare. 44 procent anser att Sverige tagit emot invandrare i för stor omfattning.

  Negativ inställning minskar

  Mätningen av allmänhetens inställning till invandring har Sifo gjort kontinuerligt sedan 1957. Sifo:s siffror tyder på en trend där den negativa inställningen till invandringens omfattning minskar. Ser man 10-15 år tillbaka så låg andelen runt 55 procent som då tyckte att Sverige i alltför stor omfattning tog emot invandrare. 

  46 procent tycker att Sverige tar emot lagom många eller borde ta emot fler

  Andelen som anser att Sverige tar emot lagom många eller borde ta emot fler invandrare är 46 procent. En av tio hör till de som tycker att Sverige borde ta emot fler. Jämfört med resultat från de senaste åren är den siffran nästintill oförändrad.

  Stor osäkerhet bland väljarna

  I samma undersökning visar sig även att de flesta är osäkra på vilket parti de anser för den bästa invandringspolitiken. 47 procent uppger att de är tveksamma eller ej vet. Av de som ändå nämner ett parti är det 16 procent som anser att Sverigedemokraterna har bäst invandringspolitik. Därefter kommer Socialdemokraterna, då 12 procent anser att de har bäst invandringspolitik.

  Undersökningen genomfördes mellan den 27 mars och 1 april 2014. Totalt har 1001 personer svarat via en webbpanel baserat på slumpmässigt urval.

 • Majoriteten är osäkra i frågan om vilket parti som har bäst invandringspolitik

  Kategori: Sakfråga

  Tidigare undersökningar som Sifo gjort visar att 49 % anser att Sverige i för stor utsträckning tar emot invandrare . Något som återspeglas i en stor tveksamhet inför vilket parti som bäst för frågor rörande invandrings- och flyktingpolitik. Samt i ett framträdande stöd för Sverigedemokraterna.

  I oktober 2013 ställde Sifo frågor till allmänheten rörande vilket parti som anses ha den bästa invandrings- respektive flyktingpolitiken. Majoriteten uppgav att de inte visste eller var tveksamma gällande vilket parti som de tycker har bäst invandrings- och flyktingpolitik. Nära hälften svarar att de är osäkra.

  Utav partierna fick Sverigedemokraterna störst stöd i frågan, följt av Socialdemokraterna. 18 % uppger att de tycker Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken och 15 % tycker att de har den bästa flyktingpolitiken. Vad gäller Socialdemokraterna så tycker 11 % att de är bästa parti i frågan om invandringspolitiken och 10 % väljer Socialdemokraterna när det gäller flyktingpolitik.