Innehåll taggat med opinionsundersökning

 • Väljarbarometern 19 juni 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Svag ledning för alliansen Småpartierna behöver barriärbrytande frågor

  Alliansen 42,7 %
  Rödgröna 37,9 %
  Blockskillnaden 4,8 %

  Regeringsstöd 30,8%

  Alliansen har nu ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Frågan är dock om man kan säga att det är en stark eller svag position. Tittar vi tillbaka till 2012 två år före valet 2014 finner man att den dåvarande oppositionen då hade egen majoritet med 51,8 procent. Enbart socialdemokraterna nådde 38,8 procent. Går man ytterliga fyra år bakåt till 2008 hade socialdemokraterna 41,6 procent. Man kan därför inte säga att alliansen har något starkt utgångläge inför resten av mandatperioden. Med historien i ryggen borde en opposition ha ett betydlig bättre utgångläge två år före nästa val om man tänkte vinna. Inte heller regeringen med sitt stöd från 30,8 procent befinner sig i någon gyllne position. Hårt trängda av låga siffror utan någon tydlig framgångformel. Man har visserligen en mycket stark ekonomi i ryggen. Problemet är att väljarna noterar detta men ändå verkar uppleva att Sverige är på fel väg. Det politiska landskapet verkar ha mist i tydlighet. Varken de stora partierna eller de små är idag tillräcklig spetsiga. Detta läge kan möjliggöra för den som hittar ut med nya skarpa förslag.

  De mindre partierna behöver ha några frågor som är barriärbrytande, något som kan göra dem tydliga. Störst behov av detta har uppenbarligen Kristdemokraterna som inte förmår komma in i debatten. För Miljöpartiet innebär energiöverenskommelsen att de också mister en profilfråga. Miljön återstår dock i stort. För Centern gäller också att energi är en viktig fråga som försvunnit.

  Moderaterna når nu 27,4 procent och har något fler kvinnliga väljare (28,2%) än män (26,7%). Bäst går man i de unga åldrarna under 30 år där man når dryga 34 procent.

  Liberalerna når 5,8 procent och har inte hittills kunnat dra nytta av att ha ställt sig utanför både energi- och försvarsöverenskommelserna. Kristdemokraterna verkar förtvivlat leta efter en fråga att bli tydlig i. Hur skall man skilja ut sig på ett lockande sätt. Idag är Moderaterna den största konkurrenten så svaret ligger kanske i att titta på vad de moderata väljarna tycker är svaga men viktiga områden i det egna partiet. Centerpartiet får 6,3 procent och går bra bland kvinnor med 8,4 procent men får bara stöd från 4,3 procent av männen.

  Socialdemokraterna med 26,4 procent går bäst bland väljare över 65 år där man når 35 procent. Storstadsväljarna är svårast att nå (23,1%). Det går också dåligt bland de unga under 30 år. I den gruppen når man knappt 14 procent. Miljöpartiet befinner sig fortfarande i någon form av krisläge med ett stöd på endast 4,4 procent av väljarkåren. Det största stödet finner man bland kvinnor mellan 30-49 år där stödet är drygt 8 procent. Partiledarbyten brukar inte ge några direkta effekter det vet man från en lång rad byten i de mindre allianspartierna.

  Vänsterpartiet når 7,1 procent och verkar inte kunna omforma sin oppositionella roll i brunkols- och välfärdsfrågor till nya väljare.

  Sverigedemokraterna når 15,8 procent och ligger kvar på vårens nivå. Man kan notera att det bland väljarkåren sker en utjämning. Man är inte lika starka inom LO som tidigare och man dominerar inte så tydligt i Skåne som tidigare, men samtidigt ökar man i andra grupper och områden så effekterna tar ut varandra. Fortfarande har man svårt att nå kvinnor mellan 30-49 år.

  Fi når 2,7 procent och hämtar väljarna i åldersgruppen under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Fler vill samarbeta med SD och en majoritet är missnöjda med hur invandringsfrågan sköts

  Kategori: Sakfråga

  Allt fler uppger att de tycker att övriga riksdagspartier bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika enligt en ny sifoundersökning utförd i dagarna. 51% tycker att övriga rikspartier ska samarbeta. Motsvarande andel i vintras (februari 2015) var 43%. Skillnaden mellan mätningarna är signifikant.

  Sifo har även frågat den svenska allmänheten hur samhället och politiken presterar på flertalet olika områden. De tre områden som får sämst betyg är bostäder, invandring och skola,utbildning. Bäst betyg får jämställdhetsfrågan.

               

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVT och bygger på drygt 1000 intervjuer genomförda med den svenska allmänheten mellan tidsperioden 12-17 juni i TNS Sifos webbpanel. Undersökningen från i vintras genomfördes också via webbpanel med målgruppen den svenska allmänheten, under tidsperioden 9-17 februari med totalt 1001 intervjuer. 

 • Viktigaste politiska frågan idag

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av Svenska Dagbladet har Sifo undersökt vilken politisk fråga som uppfattas som viktigast idag. 

   "Vilken eller vilka politiska frågor tycker du är viktigast idag?"

  Diagrammet visar en sammanställning av svaren från samtliga 1207 utförda intervjuer bland den svenska allmännheten. Undersökningen genomfördes i juni 2015 med slumpmässigt utvalda personer ur TNS Sifos webbpanel.  

 • Rädsla för förseningar- många väljer bort tåget

  Kategori: Sakfråga

  En av tre väljer att inte resa med tåg på grund av rädsla för förseningar. Denna siffra skiljer sig knappt från de mätningar som gjordes 2012. Högutbildade tenderar främst att välja bort tåget. 40 procent av dessa har någon gång valt bort tåg som reselaternativ på grund av rädsla för förseningar. Motsvanade andel för de som har grundskola som högst avslutad utbildning är 17 procent, och bland de som har gymnasie som högst avslutad utbildning har 22 procent valt bort tåget. 

  Undersökningen baseras på 1000 telefonintervjuer med den svenska allmänheten. Intervjuerna ägde rum mellan 18-21 maj och riktades till personer från 15 år och uppåt.

 • Nära hälften av Alliansväljarna tycker att försvaret fått för lite pengar i nya försvarsuppgörelsen

  Kategori: Sakfråga

  Den 17 april presenterades försvarsöverensuppgörelsen mellan regeringspartierna, M, C, och KD som gav försvaret 10,2 miljarder i anslag över den kommande femårsperioden. 

  I en ny undersökning från Sifo utförd efter att uppgörelsen presenterats, 17-20 april, tycker väljare till Kristdemokraterna och Folkpartiet i högst grad att försvaret har fått för lite pengar (54 respektive 58 procent). Bland alliansväljare totalt tycker 46% att försvaret fått för lite. Motsvarande andel bland de rödgröna väljarna (S, MP, V) är 15%. Bland Miljöpartister är det 7% som tycker att försvaret fått för lite pengar, medan andelen bland Socialdemokratiska väljare är tre gånger högre, 22%.

  Moderata väljare ligger nära totalen för allianspartierna - 45% tycker att försvaret fått för lite pengar.

 • Svagt intresse för Kristdemokraterna bland unga väljare

  Kategori: Sakfråga

  Den 25:e april genomför Kristdemokraterna sitt extra riksting där en enig valberedning av allt att döma kommer föreslå Ebba Busch Thor som ny partiledare. En uppgift kommer då bli att skapa ett betryggande avstånd från den 4 %-spärr som partiet har haft vana att balansera kring. Med anledning av detta tittar Sifo lite närmare på just Kristdemokraterna i aktuella opinionsundersökningar. 

  Partiet är tydligt populärast bland äldre väljare och har problem att attrahera yngre väljare. Bland 18-29åringarna får partiet endast drygt 1,4 % av rösterna. Motsvarande siffra är 6,15 % hos ålderskategorin 65 år och äldre. 

  De viktigaste politiska frågorna hos partiets sympatisörer är Invandring och integrationsfrågor med 76 %, Sysselsättning/Arbetsmarknad med 67 %, Skola och utbildning med 55 % och Sjukvård och hälsa med 55 %. Trots att invandring och integrationsfrågor värderas som den viktigaste frågan bland väljarna så är det relativt få som uppger att de även kan tänka sig rösta på Sverigedemokraterna (15 %). Föga förvånande är det i stället övriga allianspartier som flest ser som möjliga partier att rösta på. Främst är det då Moderaterna (63 %) och Centerpartiet (45 %). En bit bakom kommer sedan Folkpartiet (24 %). Övriga allianspartiers sympatisörer är även de som uppger att de kan tänka sig rösta på Kristdemokraterna i störst utsträckning. Strax bakom kommer sedan Sverigedemokraterna, där 17 % uppger att de skulle kunna tänka sig rösta på Kristdemokraterna om det var val i Sverige idag.

  Partiets största tapp av väljare sedan riksdagsvalet är personer som idag uppger att de skulle rösta på Moderaterna med 11,3 %. Samtidigt kommer största vinsten väljare från Folkpartiet där 2,8 % av de som röstade på Folkpartiet senast idag skulle rösta på Kristdemokraterna. På frågan om hur stark anhängare man anser sig vara till partiet så svarar 49 % av Kristdemokraternas sympatisörer "inte särskilt stark" eller "inte alls anhängare". 

  Detta tyder på att det blir en balansgång för Ebba Busch Thor att tillräckligt med plats i integrationsdebatten för att behålla de gamla väljarna, och samtidigt inte stöta sig för mycket bland de potentiella väljare som upplever att invandringsfrågor inte hör till de viktigaste idag. 

  Data från undersökningarna kommer från telefonintervjuer med 5164 personer ur allmänheten genomförda 2 feb-12 mar 2015, samt från intervjuer via webben med 1001 personer ur allmänheten genomförda 9-17 feb 2015.

 • Carl Bildt högre förtroende än Margot Wallström i rollen som utrikesminister

  Kategori: Sakfråga


  När den svenska allmänheten får svara på frågan vem de har störst förtroende för i rollen som utrikesminister, får Carl Bildt högre förtroendesiffror än den sittande utrikesministern Margot Wallström. 47 % av de tillfrågade har störst förtroende för Carl Bildt och 24 % har störst förtroende för Margot Wallström. 20 % uppger att de inte har högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna och 9 % svarar vet ej.

  Män har i signifikant högre utsträckning än kvinnor förtroende för Carl Bildt (56 %) i rollen som utrikesminister. Kvinnor har i signifikant högre utsträckning än män förtroende för Margot Wallström (29 %) i samma roll. 38 % av kvinnorna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt medan 21 % av kvinnorna inte upplever någon skillnad och 11 % svarar vet ej.

  Bland alliansens väljare finns ett större förtroende för Carl Bildt i rollen som utrikesminister (74 %) än bland övriga väljare. Endast 6 % av alliansens väljare har störst förtroende för Margot Wallström som utrikesminister och 15 % av alliansväljarna upplever ingen skillnad i förtroende mellan de båda ministrarna.  

  Bland de rödgröna partiernas väljare finns i stället ett signifikant större förtroende för Margot Wallström som utrikesminister (50 %) än bland övriga väljare. 20 % av de rödgröna väljarna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt i rollen och 24 % har varken högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna.  

  Det finns således ett starkare stöd bland borgerliga väljare för den före detta utrikesministern Carl Bildt än det finns bland de rödgröna partiernas väljare för den sittande utrikesministern Margot Wallström. Dessutom får Carl Bildt högre förtroendesiffror av rödgröna väljare än Margot Wallström på motsvarande sätt får av alliansens väljare.   

   

  Ovanstående fråga ställdes till 1000 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten i Sifos telefonbuss 9-12 mars 2015. Frågan var formulerad som; Vem har du störst förtroende för i rollen som utrikesminister? • Minskat förtroende för Stefan Löfven efter det brutna Saudiavtalet

  Kategori: Sakfråga

  Den 10 mars offentliggjorde regeringen att det omdiskuterade militära samarbetsavtal man haft med Saudiarabien sedan 2005 kommer att sägas upp.

  En sifo-undersökning utförd dagarna efter regeringens offentliggörande visar att fler fått minskat förtroende gentemot Stefan Löfven efter affären, jämfört med de som fått ökat förtroende. 30% av de tillfrågade har svarat att förtroendet har minskat, medan hälften så många, 15%, uppgett ett ökat förtroende för Löfven.  43% uppgav ett oförändrat förtroende.

  Män har i högre utsträckning än kvinnor uppgett att de fått minskat förtroende, 41% jämfört med 19%. Kvinnor är istället i betydligt högre grad tveksamma, 19% av kvinnorna har svarat tveksam vet ej, medan motsvarande andel för männen är 5%.

  Som förväntat har alliansväljare i betydligt högre utsträckning än rödgröna väljare (S, Mp, V) uppgett ett minskat förtroende för Löfven. 60% av alliansväljarna har fått minskat förtroende. Motsvarande andel för de rödgröna är 2%. Ett ökat förtroende uppgavs av 26% av socialdemokratiska väljare och 31% av väljare till Miljöpartiet. Störst andel som fått ökat förtroende hittas hos vänsterpartiet, där 45% av väljarna uppgett ett ökat förtroende.

  Undersökningen utfördes 11-13 mars 2015 via Sifos webbpanel med 1135 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten. Frågan som ställdes var ”Hur har ditt förtroende för Stefan Löfven förändrats på grund av det brutna avtalet med Saudiarabien? Har det ökat, minskat eller är det oförändrat?”

   

 • Väljarbarometern söndag 15 mars

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  SD högsta värde i Sifo-mätning 13,9 procent

  MP (6,6 %) lägsta sedan mars 2009 (6,6 %)

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 3,3 procent (5,0 %)

  De rödgröna har en klar ledning bland kvinnor och alliansen en svag ledning bland männen. Vilket leder till de rödgrönas övertag med 3,3 procent.

  Miljöpartiet lägger sig i närheten av valresultatet.  Inte sedan mars 2009 har man nått denna nivå då man fick 6,6 procent. Hur partiet påverkas långsiktigt av dagens Saudiaffär går däremot inte att säga än eftersom vi mätt mitt i turbulensen kring avtalet och Arabförbundets agerande.
  Sverigedemokraterna får nu 13,9 procent vilket är deras högsta siffra i en SIFO-undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Var femte man och var tolfte kvinna stöder idag partiet.
  Bland arbetare är det 19,5 procent som stöder partiet och inom LO når stödet nu upp till 23 procent. Partiet är därmed det näst största partiet i både gruppen arbetare som bland LO medlemmar. Partiet är nu tydligt etablerat i landets storstäder där man når över 10 procent i de tre städerna. Denna etablering på en ny högre nivå har huvudsakligen skett efter valet 2014.
  Därmed är partiet större än Miljöpartiet i alla tre storstäderna, så utvecklingen utanför storstäderna har trängt in även där.
  Partiet har ett fäste inom både TCO och SACO där cirka 6 procent stöder partiet.
  Kd verkar inte nu fått någon skjuts av det kommande partiledarvalet utan ligger på 4,0 procent. Däremot kan partiet skaffa sig en tydligare profil med en ny partiledare. Det finns tydligt tomma väljarområden som partiet kan öka i. Vi kan nu se att i den nu diskuterade nya försvarspoltiken så är detta en mycket viktig fråga för Kd-väljarna, försvar kan därmed vara något som adderar till KD-profilen.
  Centerpartiet når 6,6 procent och når betydligt fler väljare under 50 år än över de 50.  Det har inte alltid varit bilden under senare år.

  Folkpartiet får 5,1 procent i mars och ligger därmed kvar på samma låga nivå som tidigare i år.

  Moderaterna ligger nästan exakt på sitt valresultat med sina 23,9 procent. Ett parti som numera drar nästan lika många kvinnor som män. I gruppen män över 50 år är partiet bara nominellt större än Sd

  Socialdemokraterna får 29,8 procent och har fortsatt svårare att nå män (25,8%) än kvinnor (33,9%) men ligger kvar nära valresultatet.

  Vänsterpartiet fortsätter strax över sitt valresultat.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 februari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 5,0 procent (5,4 %).

  Läget är fortsatt lugnt, det är förhållandevis få politiska utspel. Det är nog först i och med att olika förslag ur tilläggspropositionen som man kan förvänta större påverkan. Då kommer också decemberöverenskommelsen att prövas. Och Alliansledarna kommer då att åter behöva förklara fördelarna med överenskommelsen. I våra mätningar från januari ser man att de hittills inte lyckats med detta. För moderaternas del är försvarsöverenskommelsen också viktig eftersom den bidrog till M valförluster till Sd. Här kommer man att behöva distansera sig från sin gamla politik på ett trovärdigt sätt.

  Kristdemokraterna har fått ökad uppmärksamhet genom diskussionerna om vem som skall bli ny partiledare. Partiet är nu starkast bland unga män och äldre kvinnor. Den politiska inriktning som partiet kommer att få med en ny partiledare är det viktigaste för de framtida siffrorna. Partiet är nu i stort behov av en tydlig profil. Något som nötts ner under åren i regeringsställning. Integrationsfrågorna kan vara ett sådant område men det återstår att se om det får några varaktiga effekter. Nu står dock partiledarvalet i fokus men det är viktigt att påpeka att ett partiledarbyte i sig inte har så stora effekter utan det är politikens innehåll som avgör framgången. Vem som blir en bra partitledare är också svårt att säga i förväg. Det är först när människor är i rollen som det går att avgöra hur väl de når ut. Vi kommer snart att ha två nya partiledare som skall finna sina roller och skapa sina profiler.

  Moderaterna når i denna mätning 22,1 procent. Det är i närheten av valresultatet men klart lägre än i höstas då man nådde drygt 25 procent. Vid valet hade man 27,7 i Stockholms stad och 32,7 i länet. Nu får man 27 procent i både länet och staden tillsammans. Centern fortsätter att vara det största av de mindre allianspartierna och får 7 procent av väljarnas stöd. Starkast är man på landbygden med 13,3 procent. Majoriteten av väljarna finns dock i medelstora städer och tätorter även om andelen där ligger på 6,4 procent. På landbygden slås centerpartiet av Sd som får 21 procent på lansbyggden. Sd är därmed det näst största partiet på i mindre tätorter och på landsbygden. Moderaterna ligger på tredje plats med 17,7 procent.

  Folkpartiet når endast 5,2 procent och består av tjänstemän och går bäst i storstäderna där man når 7,9 procent. Socialdemokraternas vinster efter decemberöverenskommelsen är nu borta och partiet når 28,9 procent. Partiet har betydligt fler kvinnliga väljare (33,6) jämfört med män (24,7%). Bäst går man bland kvinnor över 50 år där man når runt 40 procent av väljarna.

  Miljöpartiet ligger strax över sitt valresultat och får 7,9 procent och tycks inte få någon större utdelning av sin regeringsmedverkan. Partiet går inte alls så bra i storstadsområdena som man brukade göra. I Stockholmsområdet når man endast 9 procent.  I sina starkaste stunder innan valet hotade man socialdemokraterna i storstäderna. Sammantaget får man nu i landets storstäder endast 9,2 procent.
  Vänsterpartiet når 7,2 procent och är ett tydligt storstadsparti (10,4%).

  Toivo Sjörén

 • 1
 • 2