Innehåll taggat med opinionsundersökningar

 • En majoritet för svenskt medlemskap i NATO

  Kategori: Sakfråga

  En ny mätning av SVD/ Sifo visar att en majoritet av de svenskar som bestämt sig är för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen NATO. 41 procent säger ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej. 59 procent av de rödgröna väljarna är negativa till ett NATO- medlemskap jämfört med 61 procent som är positiva till medlemskap bland alliansväljare. Skillnaderna mellan ja- och nejsidan är liten just nu men med ett längre perspektiv är det tydligt att det skett en förskjutning mot en mer positiv hållning till ett svenskt Natomedlemskap. 2011 var stödet för Nato 23 procent med 50 procent mot ett medlemskap.  

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVD och bygger på 1000 telefonintervjuer genomförda med den svenska allmänheten under tidsperioden 2-8 september 2015.

 • Lika viktigt att behålla de gamla som att attrahera de nya

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Många partier vinner väljare utan att gå framåt i opinionen.

  Tittar vi på det senaste valet var det Moderaterna som lyckades sämst med att attrahera nya väljare. Endast 10 procent av väljare utgjordes av nya väljare. Folkpartiet som minskade sitt röstetal från valet 2010 men lyckades ändå rekryterade många nya väljare. Nästan hälften av dagens FP väljare hade inte röstat på partiet i föregående val. Detsamma gäller för Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Vänstern fick cirka 40 procent nya väljare utan några väljarframgångar. Socialdemokraterna rekryterade 27 procent nya.

  Siffrorna visar att förmågan att hålla kvar väljare är minst lika viktig som att attrahera nya. I kampen om de nya får man inte glömma de gamla för då försvinner de ganska lätt.

  Tittar vi exempelvis på de moderata förlusterna till SD så ser vi att de visserligen tyckte SD hade bättre invandringspolitik men att de ekonomiska frågorna och den egna ekonomin var mycket viktiga för dessa väljare. Det var ju något som Moderaterna i princip inte pratade om i valrörelsen utan i stället talade de om jobben som inte alls var lika viktiga för de väljare som lämnade till SD.
  Att partier som går kraftigt framåt som SD och FI får många nya väljare är ju däremot självklart.     

  Nedan presenteras diagram över hur många procent de etablerade väljare respektive de nya väljarna består av för riksdagspartierna och Feministiskt initiativ. 


  Resultaten utgörs av 1747 intervjuer för en mätning gjord den 19 - 28 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts på webben med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågan som har ställts är: Röstade du på samma parti i årets riksdagsval som i valet 2010?

 • Allt fler svenskar är feminister

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot undersökt svenskarnas attityder till feminism. Resultatet visar att andelen svenskar som anser sig vara feminister ökar. 2010 ansåg sig var tredje svensk vara feminist. Idag uppger närmre hälften av svenskarna att de är feminister.

  Opinionsmätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot 2010 respektive 2014 visar att jämställdhetspolitiska och feministiska frågor ökat i relevans. Jämfört med 2010 är det nu en större andel av den svenska befolkningen som anser sig vara feminister.

  I 2014 års mätning framkommer även att 72 procent av svenskarna tycker att frågan om jämställdhet är ganska eller mycket viktig när de väljer vilket parti de ska rösta på i kommande riksdagsval.