Innehåll taggat med partiförflyttning

  • Partibytare sedan valet 2010

    Kategori: Val

    Nedan redogörs för väljarnas partibyten sedan valet 2010. Genom att själv klicka dig fram kan du se till vilka och från vilka partier väljarna går. Här syns även hur förflyttningarna över blockgränserna ser ut.

    Siffrorna som redovisas i diagrammet utgörs av en mätning som gjordes 11-21 augusti 2014. 2173 personer har intervjuats per telefon och fått besvara vad de skulle rösta på om det vore val idag, respektive vad de röstade på i valet 2010. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt.