Innehåll taggat med partiledarförtroende

 • Partiledarförtroendet maj 2016

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av SVT har Sifo återigen mätt förtroendet för de svenska partiledarna. Undersökningen genomfördes i Sifos telefonomnibus under tidsperioden 16-19 maj.

  I grafen nedan visas de andelar som svarat att de har mycket stort eller stort förtroende för respektive partiledare. 

 • Förtroendet för Fridolin sjunker

  Kategori: Partiledare

  Foto: Fredrik Hjerling

  Senaste mätningen av partiledarförtroende visar en signifikant nedgång för Miljöpartiets Gustav Fridolin. Den knappa skillnaden i förtroende för Löfven och Reinfeldt är däremot oförändrad sedan senaste mätningen.

  Reinfeldt och Löfven fortfarande jämsides

  På uppdrag av Aftonbladet har Sifo sedan 1995 gjort återkommande mätningar av väljarnas förtroende för partiledarna. I den senaste mätningen som genomfördes mellan 7-10 april visar resultatet att Reinfeldt och Löfven fortfarande ligger i topp vad gäller väljarnas förtroende. Fredrik Reinfeldt med 55% och Stefan Löfven med 53%. Sedan förra mätningen, i december 2013, har förtroendet för M-, respektive S-ledaren förändrats ytterst lite. De tappar varsin procent i denna mätningen jämfört med förra. I decembermätningen rasade förtroendet för Reinfeldt vilket gjorde att Löfven och Reinfeldt hamnade så gott som jämsides med endast två procentenheter mellan varandra. En knapp skillnad som alltså består i den senaste mätningen.

  Signifikant nedåt för Fridolin

  Med säkerhet kan sägas att förtroendet för Fridolin är markant mindre i denna mätning jämfört med föregående mätning. Miljöpartiets ena språkrör går ned 7% och Fridolin hamnar därmed på 42% totalt. Det räcker dock för att han ska behålla sin tredjeplacering i fråga om vilken partiledare som väljarna har störst förtroende för. Fridolin har förtroende framför allt hos de kvinnliga väljarna.

  Flera partiledare har oförändrat förtroende

  Miljöpartiets andra språkrör, Åsa Romson, ligger kvar på samma resultat som föregående mätning; 29%. Likaså Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ligger kvar på 29% liksom i decembermätningen. Ytterligare oförändrade resultat sedan föregående mätning är Jan Björklund (FP) med 28%, Göran Hägglund (Kd) med 27% och Jimmie Åkesson (Sd) med 10%.

  Lööf går uppåt

  För andra mätningen i rad ökar förtroendet för Centerpartiets Annie Lööf. Dock är det en förändring som till enskild mätning inte kan säkerställas statistiskt. Lööf når i den senaste mätningen 22% vilket är en ökning med 3 procentenheter sedan december.

  Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Aftonbladet. Totalt har ett riksrepresentativt urval om 984 personer som är 18 år och äldre intervjuats per telefon. Mätningen genomfördes mellan 7 och 10 april 2014.

 • Flest väljer Björklund som skolminister

  Kategori: Partiledare

  Foto: Kristian Pohl

  På frågan vem väljarna känner störst förtroende för som möjlig skolminister vinner Folkpartiets Jan Björklund tätt följd av Miljöpartiets Gustav Fridolin. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan och Moderaternas Tomas Tobé når däremot dystra siffror i mätningen.

  I en undersökning som gjorts på uppdrag av Westander har Sifo ställt frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?” De fyra personer som respondenterna fått välja på är Socialdemokraternas Ibrahim Baylan, Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin, Folkpartiets Jan Björklund och Moderaternas Tomas Tobé. Bland de som tagit ställning hamnar Jan Björklund högst upp på listan med 29 % av väljarna som har störst förtroende för honom som kommande skolminister. Därefter i fallande ordning; Fridolin med 25 %, Baylan med 16 % och Tobé med 4 %.

  Alliansens sympatisörer väljer Björklund

  Björklunds sympatisörer är de som i riksdagsval skulle rösta på något av allianspartierna. I synnerhet män, över 50 år som i övervägande utsträckning själva har en utbildning som lägst på högskola/universitet. Kvinnor är underrepresenterade bland Björklunds sympatisörer.

  Fridolin vinner kvinnornas förtroende

  Gustav Fridolin är den kandidat bland de fyra som vinner kvinnornas förtroende i skolfrågorna. Fridolin vinner, liksom Björklund, stort förtroende hos de som själva är högutbildade. Däremot så är Fridolin till skillnad från Björklund populärare hos de yngre väljarna. Fridolin har en stor andel sympatisörer från de rödgröna och specifikt Vänsterpartiets väljare. Intressant är även att 29 % som i riksdagvalet sympatiserar med Socialdemokraterna väljer Fridolin framför den socialdemokratiske representanten Ibrahim Baylan.

  Ibrahim Baylan är vinnare bland de med lägre utbildning och sysselsättningsgrad. Särskilt förtroende har han hos åldersgruppen som är mellan 30-49 år. Utöver de som skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val idag, vinner han en del av förtroendet även från Vänsterpartiets väljare.

  4% har störst förtroende för Tobé

  Moderaternas Tomas Tobé är den kandidat som får dystrast siffror i denna mätning. Av de 4 % som har störst förtroende för Tobé återfinns män i något större utsträckning än kvinnor och framförallt Stockholmsväljare samt de som sympatiserar för Moderaterna i riksdagen.

  Var fjärde väljare tveksam

  I undersökningen framkommer att drygt var fjärde person är tveksam eller ej vet vem de har störst förtroende för som skolminister. Yngre och kvinnliga väljare är de som i störst utsträckning är tveksamma i frågan. 41 % av de som är mellan 15-29 år och 30 % av kvinnorna har uppgett att de tveksamma eller ej vet.

  Som Patrik Westander påpekar i samband med Westanders pressmeddelande av undersökningens resultat, så har tidigare opinionsundersökningar visat att skolfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet.

  Frågan har ställts i samband med telefonintervjuer till 1000 personer som slumpmässigt valts ut för att representera allmänheten. Undersökningen genomfördes mellan den 17-20 februari 2014.

 • Partiledarförtroende december - tufft läge för Lööf

  Kategori: Partiledare

  Foto: Per Pettersson

  Centerns siffor ser fortsatt dystra ut. Den senaste förtroendemätningen som Sifo gjort på uppdrag av Aftonbladet visar att svenska folkets förtroende för Centerpartiets ledare Annie Lööf är bottenlågt.

  I december genomfördes en förtroendemätning som visar väljarnas förtroende för var och en av riksdagspartiernas partiledare. I en jämförelse partiledarna emellan visar resultatet att Reinfeldt och Löfven ligger i topp med endast två procentenheter som skiljer dem åt. Därefter hamnar ena halvan av Miljöpartiets språkrörsduo, Gustav Fridolin på en stadig tredjeplats.  Andra parten, Åsa Romson kommer därnäst med innehavande av lika andel förtroende som Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Bottenplatserna innehas av Centerns Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

  Centerpartiet har i sin helhet ett tufft läge. Den senaste opinionsmätningen för Väljarbarometern visade rekordlågt stöd för Centerpartiet som hamnade på 2,8 %. I jämförelse med tidigare mätning av förtroende för partiledare så visar sig dock en svag uppgång för Lööf från resultatet i mars 2013 till december 2013. Dock är denna förändring inte tillräcklig för att säkerställa statistiskt. 

  Undersökningen genomfördes utav Sifo på uppdrag av Aftonbladet. Totalt har 973 personer som slumpmässigt valts ut, tillfrågats i samband med telefonintervjuer mellan 13- 16 december 2013