Innehåll taggat med politik

 • Väljarbarometern 19 juni 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Svag ledning för alliansen Småpartierna behöver barriärbrytande frågor

  Alliansen 42,7 %
  Rödgröna 37,9 %
  Blockskillnaden 4,8 %

  Regeringsstöd 30,8%

  Alliansen har nu ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Frågan är dock om man kan säga att det är en stark eller svag position. Tittar vi tillbaka till 2012 två år före valet 2014 finner man att den dåvarande oppositionen då hade egen majoritet med 51,8 procent. Enbart socialdemokraterna nådde 38,8 procent. Går man ytterliga fyra år bakåt till 2008 hade socialdemokraterna 41,6 procent. Man kan därför inte säga att alliansen har något starkt utgångläge inför resten av mandatperioden. Med historien i ryggen borde en opposition ha ett betydlig bättre utgångläge två år före nästa val om man tänkte vinna. Inte heller regeringen med sitt stöd från 30,8 procent befinner sig i någon gyllne position. Hårt trängda av låga siffror utan någon tydlig framgångformel. Man har visserligen en mycket stark ekonomi i ryggen. Problemet är att väljarna noterar detta men ändå verkar uppleva att Sverige är på fel väg. Det politiska landskapet verkar ha mist i tydlighet. Varken de stora partierna eller de små är idag tillräcklig spetsiga. Detta läge kan möjliggöra för den som hittar ut med nya skarpa förslag.

  De mindre partierna behöver ha några frågor som är barriärbrytande, något som kan göra dem tydliga. Störst behov av detta har uppenbarligen Kristdemokraterna som inte förmår komma in i debatten. För Miljöpartiet innebär energiöverenskommelsen att de också mister en profilfråga. Miljön återstår dock i stort. För Centern gäller också att energi är en viktig fråga som försvunnit.

  Moderaterna når nu 27,4 procent och har något fler kvinnliga väljare (28,2%) än män (26,7%). Bäst går man i de unga åldrarna under 30 år där man når dryga 34 procent.

  Liberalerna når 5,8 procent och har inte hittills kunnat dra nytta av att ha ställt sig utanför både energi- och försvarsöverenskommelserna. Kristdemokraterna verkar förtvivlat leta efter en fråga att bli tydlig i. Hur skall man skilja ut sig på ett lockande sätt. Idag är Moderaterna den största konkurrenten så svaret ligger kanske i att titta på vad de moderata väljarna tycker är svaga men viktiga områden i det egna partiet. Centerpartiet får 6,3 procent och går bra bland kvinnor med 8,4 procent men får bara stöd från 4,3 procent av männen.

  Socialdemokraterna med 26,4 procent går bäst bland väljare över 65 år där man når 35 procent. Storstadsväljarna är svårast att nå (23,1%). Det går också dåligt bland de unga under 30 år. I den gruppen når man knappt 14 procent. Miljöpartiet befinner sig fortfarande i någon form av krisläge med ett stöd på endast 4,4 procent av väljarkåren. Det största stödet finner man bland kvinnor mellan 30-49 år där stödet är drygt 8 procent. Partiledarbyten brukar inte ge några direkta effekter det vet man från en lång rad byten i de mindre allianspartierna.

  Vänsterpartiet når 7,1 procent och verkar inte kunna omforma sin oppositionella roll i brunkols- och välfärdsfrågor till nya väljare.

  Sverigedemokraterna når 15,8 procent och ligger kvar på vårens nivå. Man kan notera att det bland väljarkåren sker en utjämning. Man är inte lika starka inom LO som tidigare och man dominerar inte så tydligt i Skåne som tidigare, men samtidigt ökar man i andra grupper och områden så effekterna tar ut varandra. Fortfarande har man svårt att nå kvinnor mellan 30-49 år.

  Fi når 2,7 procent och hämtar väljarna i åldersgruppen under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Lågt förtrående för Miljöpartiets språkrör

  Kategori: Sakfråga

  Förtroendet för Åsa Romson och Gustav Fridolin är efter veckans händelser lågt. Det visar en ny Sifo-mätning gjord på uppdrag av SVT. 

  Andelen som har mycket stort eller stort förtroende för Åsa Romson är endast 7%, medan motsvarande andel för Gustav Fridolin är 20%. Senast Sifo mätte förtroendet för språkrören var i oktober 2015. Då uppgav 22% att de hade att mycket stort eller stort förtroende för Åsa Romson, och 37% att de hade ett mycket eller ganska stort förtroende för Gustav Fridolin. Fötroendetappet i procentenheter är därmed hela 15 respektive 18 procentenheter.

  Allmänheten tillfrågades även med anledning av de senaste dagarnas debatt kring Yasri Khan (Mp): Hur allvarligt tycker du det är att en svensk manlig politiker inte vill skaka hand med kvinnor? Totalt uppgav 91% att det var ganska eller mycket allvarligt.

  Mätningen genomfördes via TNS Sifos webbpanel 21-22 april 2016. 1138 personer ur den svenska allmänheten (äldre än 18 år) tillfrågades.

 • En majoritet för svenskt medlemskap i NATO

  Kategori: Sakfråga

  En ny mätning av SVD/ Sifo visar att en majoritet av de svenskar som bestämt sig är för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen NATO. 41 procent säger ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej. 59 procent av de rödgröna väljarna är negativa till ett NATO- medlemskap jämfört med 61 procent som är positiva till medlemskap bland alliansväljare. Skillnaderna mellan ja- och nejsidan är liten just nu men med ett längre perspektiv är det tydligt att det skett en förskjutning mot en mer positiv hållning till ett svenskt Natomedlemskap. 2011 var stödet för Nato 23 procent med 50 procent mot ett medlemskap.  

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVD och bygger på 1000 telefonintervjuer genomförda med den svenska allmänheten under tidsperioden 2-8 september 2015.

 • Fler vill samarbeta med SD och en majoritet är missnöjda med hur invandringsfrågan sköts

  Kategori: Sakfråga

  Allt fler uppger att de tycker att övriga riksdagspartier bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika enligt en ny sifoundersökning utförd i dagarna. 51% tycker att övriga rikspartier ska samarbeta. Motsvarande andel i vintras (februari 2015) var 43%. Skillnaden mellan mätningarna är signifikant.

  Sifo har även frågat den svenska allmänheten hur samhället och politiken presterar på flertalet olika områden. De tre områden som får sämst betyg är bostäder, invandring och skola,utbildning. Bäst betyg får jämställdhetsfrågan.

               

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVT och bygger på drygt 1000 intervjuer genomförda med den svenska allmänheten mellan tidsperioden 12-17 juni i TNS Sifos webbpanel. Undersökningen från i vintras genomfördes också via webbpanel med målgruppen den svenska allmänheten, under tidsperioden 9-17 februari med totalt 1001 intervjuer. 

 • Viktigaste politiska frågan idag

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av Svenska Dagbladet har Sifo undersökt vilken politisk fråga som uppfattas som viktigast idag. 

   "Vilken eller vilka politiska frågor tycker du är viktigast idag?"

  Diagrammet visar en sammanställning av svaren från samtliga 1207 utförda intervjuer bland den svenska allmännheten. Undersökningen genomfördes i juni 2015 med slumpmässigt utvalda personer ur TNS Sifos webbpanel.