Innehåll taggat med politiska partierna

 • Väljarbarometern 19 mars 2017

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  C når 14,2 procent - bäst sedan 1983

  Centerpartiets fortsätter sin historiska uppgång och når nu sitt bästa värde sedan september 1983 då man hade 15 procent. De nya väljarna kommer från många håll. Den största strömmen kommer från Moderaterna som bidrar med 3,4 procent. Liberalerna bidrar med 1 procent, Kristdemokraterna med 0,8 procent och Socialdemokraterna med 1,9 procent. Bäst går Centerpartiet i den äldsta åldersgruppen 65 år och äldre där man nu når 17,9 procent. Speciellt bra går det bland de äldre kvinnorna (19,5%). Profilen är att många högskoleutbildade söker sig till partiet (17,3%).

  Moderaterna 18,4 % - lägst sedan oktober 2003 41% tycker moderaterna är tydliga

  Moderaterna tappar nu väljare åt många olika håll. Den största strömmen går nu till C med 3,4 procent, 1,5 procent till L, 1,6 procent till SD och 0,8 procent till S. Dessutom förlorar man 1,9 procent till soffan. Visst gör man en del mindre vinster från L och S, men det kompenserar inte de stora tappen. Sammantaget innebär det att ungefär hälften av förlusterna går till C, och de andra är mer spridda.

  I en separat undersökning i samband med Väljarbarometern har vi närmare tittat på Moderaterna. 41 procent uppfattar Moderaternas politik som tydlig. Bland alliansväljarna är motsvarande andel 47 procent. Männen uppfattar dem som mindre tydliga (36%) än kvinnorna (45%). Bland de äldsta väljarna svarar 31 procent att de tycker att partiet har en tydlig politik. Endast 17 procent tycker moderaterna har en tydlig politik gällande äldreomsorgen. 30 procent i skolfrågan, 27 procent i invandringsfrågan, 25 procent i sjukvården, 35 procent i sysselsättning och 40 procent i försvarsfrågor. Tydligast är man när det gäller skatter (54%) och ekonomi (46%).

  Liberalerna i fortsatt skugga

  Liberalerna når 5,7 procent. Starkast är man i storstäderna där man når 7,9 procent.

  KD saknar profil

  Kristdemokraterna når 2,8 procent och har sedan länge en väldigt svag profil. Partiet syns inte och partiledaren syns inte heller så ofta. Detta är inget nytt men man har valt att inte skaffa sig en tydligare profil under den här mandatperioden. Kristdemokraterna kan förstås hoppas de allt rörligare väljarna men då måste man synas.

  MP

  Miljöpartiet ligger på 4,5 procent med en topp bland de mellan 30-49 år där man når 6,4 procent. Över fyraprocentspärren visserligen men inte så långt ifrån att de kan känna sig helt trygga.

  S

  Socialdemokraterna når 28,7 procent. Lägre än valresultatet, men inte så långt ifrån. Partiet har en tydlig kvinnlig övervikt (32,3%). Stödet bland män är 25,2%. I Stockholmsområdet är nu S större än M. M får 21,7% och S får 23,9%. Ingen stor skillnad men en dramatisk förändring från hur det har varit tidigare. Förklaringen är förstås Centerns 14 procent.

  V 7,1 procent

  V är starkast i Göteborgsområdet med stöd från 12,2 procent av väljarna.

  SD 16,7 procent

  Sd får 16,7 procent av alla väljare. De stora skillnaderna mellan män och kvinnor består men andelen kvinnor som skulle rösta SD har ökat till 11,3 procent. Inom LO har man dock ett relativt starkt stöd bland kvinnor (16,4%)

  FI når endast 1,3

  Fi får stöd från 1,3 procent av väljarna. Med tanke på att man fick 3,1 procent i valet är det en mycket stor försvagning.


  Toivo Sjörén

 • Förtroendebarometern: Regeringen sjunker men EU-kommissionen ökar

  Kategori: Sakfråga

  Årets förtroendebarometer som gjorts på uppdrag av MedieAkademin visar att allmänhetens förtroende sjunker för regeringen som samhällsinstitution. Däremot ökar förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. Sett till de enskilda partierna tappar Moderaterna markant i förtroende medan Socialdemokraterna ökar och därmed intar första plats med högst förtroende av riksdagspartierna.

  Förtroendebarometern görs årligen sedan 1997, på uppdrag av MedieAkademin. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. Årets mätning genomfördes 7-20 februari och avser 1200 webbintervjuer med personer som är 15 år och äldre. 

  Regering och sjukvård sjunker

  De samhällsinstitutioner som enligt undersökningen sjunker i förtroende är regeringen, sjukvården och Riksbanken. Andelen som svarat att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för regeringen har sjunkit från 50 % år 2013 till 41 % i årets mätning. Sjukvården har sjunkit än mer i förtroende med 11 procentenheter sedan föregående mätning. 2013 uppgav 57 % att de hade ganska eller mycket stort förtroende för sjukvården. Årets siffra motsvarar 46 %.

  Förtroendet för Riksbanken har inte sjunkit lika markant men visar ändå på en nedåtgående förändring, från 52 % till 49 %. Förtroendet för riksdagen som samhällsinstitution visar på en nedåtgående trend om tre procentenheter. Från 45 % 2013 till 42 % i årets mätning.

  EU-kommissionen ökar

  Både EU-kommissionen och politiska partier, som mellan 2012 till 2013 hade ganska markanta förtroenderas, visar i årets mätning på ökat förtroende bland allmänheten. 2013 var andelen personer som uppgett ett ganska eller mycket stort förtroende för EU-kommissionen 16 %. I årets mätning når EU-kommissionen 20 %. De politiska partierna visar på en marginell ökning i förtroende sedan föregående år, från 15 %  till 16 %  Även facket, bankerna och storföretagen ökar i förtroende hos den svenska allmänheten.

  Högst förtroende för S

  Ser man till förändringen i förtroende för respektive riksdagspartier däremot är förändringarna mer markanta. Moderaterna har förlorat i förtroende medan Socialdemokraterna vunnit och därmed byter de båda plats i rankingen. I 2013 års placering hamnade Moderaterna i topp med 42 % och Socialdemokraterna på andra plats med 34 %. I årets mätning innehar Socialdemokraterna förstaplatsen med 36 % och får därmed högst förtroende av riksdagspartierna. Moderaterna hamnar på 33 % viket alltså är en anmärkningsvärd förändring till Moderaternas nackdel sedan fjolårets mätning. Trots en ökning från föregående år hamnar Sveridedemokraterna lägst i förtroenderankingen. 11 % uppger att de har förtroende för Sverigedemokraterna medan 73 %  uppger att de har mycket eller ganska litet förtroende.

  Väljarsympati avgör

  Förtroendet för olika samhällsinstitutioner skiljer sig beroende på väljarsympatier. Regeringen, riksdagen och Riksbanken men även störföretag och bankes ges förhållandevis stort förtroende bland Alliansens väljare. Facket är däremot en samhällsinstitution som har större förtroende bland rödgröna väljare.