Innehåll taggat med sakfråga

 • Fler tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val 2018 med en annan partiledare

  Kategori: Sakfråga

  Under perioden 15-21 mars genomförde Sifo 1000 slumpmässigt valda telefonintervjuer till allmänheten över 15 år där vi frågade om Anna Kinberg Batras påverkan på moderaternas valutgång.

  Resultatet visar att nästan hälften av allmänheten tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Vidare indikerar resultaten på en stor osäkerhet i frågan, nästan var fjärde person uppger att de är osäkra. Färre än en tredjedel (29 %) tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med Batra som partiledare istället för någon annan.

  Om vi studerar resultatet nedbrutet på om respondenten skulle rösta på något av allianspartierna idag (C+L+M+KD) eller något av de rödgröna partierna (V+S+MP) ser vi inga signifikanta skillnader mellan blocken. Både bland alliansväljare och rödgröna tror en majoritet att pariet skulle göra bättre utan sin nuvarande partiledare.

  Bland respondenter som skulle rösta på Moderaterna idag anger nästan hälften (48 %) att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Det är fler i denna nedbrytning som inte tror att ett partiledarbyte skulle vara gynnsamt jämfört med allmänheten och hela gruppen av alliansväljare. Det är något fler än var tredje moderat som anger det svaret, vilket är en avsevärt mindre andel än de som tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare.

 • Försvaret

  Kategori: Sakfråga

  Tre av fem anser att anslaget till Försvaret ska öka medan 19 procent menar att det ska vara som det är. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att anslaget till Försvaret ska öka jämfört med kvinnor.

  Undersökningen genomfördes 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1102 intervjuer.

 • Nyårslöften 2017

  Kategori: Sakfråga

  Totalt 18 procent av allmänheten uppger att de har avgett något nyårslöfte för 2017 medan 82 procent inte har det. Kvinnor och yngre har i större utstäckning än män och äldre uppgett att de har något nyårslöfte för 2017.

  Nyårslöftena går i hälsans tecken, äta mer hälsosamt, börja träna och stressa mindre är de tre vanligaste löftena för 2017. Fler kvinnor och 30-49 åringar säger att de ska äta mer hälsosamt och stressa mindre än män och övriga åldersgrupper. Bland unga är byta jobb ett mer förekommande nyårslöfte (14%) än i övriga grupper. 28 procent av respondenterna över 65 år uppger att de har löftet att dricka mindre alkohol 2017.

   

  Jämför med föregående årsskifte har fler avgett ett nyårslöfte inför 2017. Omkring hälten tror att 2017 kommer att bli ungefär lika som 2016 medan något fler än en tredjedel tror att det kommer att bli bättre. Särskilt positiva är unga.

  Undersökningen genomfördes mellan den 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1376 intervjuer.

 • Polisens förtroende

  Kategori: Sakfråga

  Polisens förtroende sjunker enligt en ny Sifo-undersökning.

  Totalt sett uppger 47% att de har ett ganska eller mycket högt förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete. Motsvarande siffra i mars var 61%. Detta innebär en signifikant nedgång sedan i våras.

  Det går också att utläsa en signifikant ökning jämfört mot i våras av de som har ett ganska eller mycket litet förtroende för Polisens arbete, 25% nu i höst respektive 14% i vårens mätning.

  Kvinnor (56%) har ett högre förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete än vad männen har (39%).

  Endast 11% menar att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för på vilket sätt rikspolischefen Dan Eliasson sköter sitt arbete och hälften (50%) har ett ganska eller mycket litet förtroende.

  Frågan om Polisens förtroende är en uppföljning på Medieakademins fråga som ställdes i våras.

 • Fråga om tillstånd för Gazprom

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har genomfört en undersökning om i vilken utsträckning den svenska allmänheten anser att regeringen ska ge tillstånd eller inte för ryska Gazpom att använda Slite och Karlshamn för att bygga en gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Undersökningen genomfördes med hjälp av Sifos onlinepanel mellan den 9 och 12 september 2016.

  Resultatet visar att en övervägande del anser att regeringen inte bör ge tillstånd samtidigt som att många är osäkra. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att regeringen bör ge tillstånd medan närmare hälften av kvinnorna är tveksamma eller inte vet. Samtidigt så uppger hälften av männen att regeringen inte bör ge tillstånd.

   

 • Bordsbön

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av tidningen Dagen genomfört en undersökning om i vilken utsträckning den svenska allmänheten ber bordsbön. Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer mellan den 12 och 15 september och omfattar 1000 svar.

  Resultatet visar att de allra flesta i regel aldrig ber bordsbön. Män tenderar att i något högre utsträckning än kvinnor uppge att de aldrig ber bordsbön. Vi ser även att det är mer vanligt att be bordsbön någon gång per år, exempelvis vid jul än att be bordsbön mer frekvent. Personer bosatta i Sydsverige ber bordsbön varje eller nästan varje i signifikant större utsräckning än boende i Norra Sverige.

   

   

 • Dejtar du via app?

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har undersökt hur många som någon gång använt sig av en dejtingapp. Resultatet visar att Tinder är den app flest använt sig av, kvinnor har i högre utsträckning än män använt Tinder. Även personer i åldern 15-34 år har använt Tinder någon gång i högre utsträckning än äldre personer. Appen Badoo har män i högre utsträckning än kvinnor använt sig av någon gång.  Totalt 8 av 10 har aldrig använt en dejtingapp. Det vi kan se är dock att dejting via app är vanligare bland yngre och användandet minskar med ålder.

  Undersökningen genomfördes under våren 2016.

 • Stödet för ett svenskt EU-medlemskap påverkas av britternas valresultat i juni

  Kategori: Sakfråga

  En ny mätning gjord av Sifo på uppdrag av SVT visar att nära tre av tio svenskar vill ha en ny omröstning om EU-medlemskapet. Majoriteten, 52 procent, menar dock på att de inte anser att en ny folkomröstning bör ordnas. En av fem är osäkra.

  Vidare uppger 44 procent att om det skulle bli en ny folkomröstning i Sverige, så skulle de rösta ja till ett medlemskap i EU. En av tre skulle rösta nej, samtidigt som en fjärdedel av svenskarna idag är osäkra.

  Storbritannien ska i juni folkomrösta om sitt medlemskap i EU. Detta påverkar svenskarnas syn på det egna medlemskapet. Om britterna lämnar EU menar 36 procent av svenskarna att de skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap. En av tre skulle fortfarande rösta ja och lika många är osäkra på hur de skulle rösta.

     

   

 • En majoritet för svenskt medlemskap i NATO

  Kategori: Sakfråga

  En ny mätning av SVD/ Sifo visar att en majoritet av de svenskar som bestämt sig är för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen NATO. 41 procent säger ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej. 59 procent av de rödgröna väljarna är negativa till ett NATO- medlemskap jämfört med 61 procent som är positiva till medlemskap bland alliansväljare. Skillnaderna mellan ja- och nejsidan är liten just nu men med ett längre perspektiv är det tydligt att det skett en förskjutning mot en mer positiv hållning till ett svenskt Natomedlemskap. 2011 var stödet för Nato 23 procent med 50 procent mot ett medlemskap.  

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVD och bygger på 1000 telefonintervjuer genomförda med den svenska allmänheten under tidsperioden 2-8 september 2015.

 • Fler vill samarbeta med SD och en majoritet är missnöjda med hur invandringsfrågan sköts

  Kategori: Sakfråga

  Allt fler uppger att de tycker att övriga riksdagspartier bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika enligt en ny sifoundersökning utförd i dagarna. 51% tycker att övriga rikspartier ska samarbeta. Motsvarande andel i vintras (februari 2015) var 43%. Skillnaden mellan mätningarna är signifikant.

  Sifo har även frågat den svenska allmänheten hur samhället och politiken presterar på flertalet olika områden. De tre områden som får sämst betyg är bostäder, invandring och skola,utbildning. Bäst betyg får jämställdhetsfrågan.

               

  Undersökningen utfördes på uppdrag av SVT och bygger på drygt 1000 intervjuer genomförda med den svenska allmänheten mellan tidsperioden 12-17 juni i TNS Sifos webbpanel. Undersökningen från i vintras genomfördes också via webbpanel med målgruppen den svenska allmänheten, under tidsperioden 9-17 februari med totalt 1001 intervjuer. 

 • 1
 • 2
 • 3