Innehåll taggat med sakfråga

 • Väljarna vill veta hur regeringsalternativen ser ut före valdagen

  Kategori: Sakfråga

  Väljarna vill veta hur regeringsalternativen ser ut innan de röstar, de menar även att det är viktigt att veta vilka partier som kommer att regera tillsammans efter valet när de väljer parti att rösta på.

  Sifo har i uppdrag av Ekot gjort en mätning för hur väljarna tycker att partierna redan inför valet bör tala om vilka de vill regera tillsammans med. En majoritet av de tillfrågade anser att partiera i god till före valet bör berätta vilka andra partier de vill regera tillsammans med. 

  37 % av de som Sifo frågat anser att partierna bör vänta och först se hur väljarna röstat innan de börjar förhandla fram en regering. Ungefär hälften av dem, 52 %, tycker att partierna i god tid innan valet ska berätta vilka de vill regera med.

  Undersökningen visar även att det är viktigt för väljarna att veta vilka partier som kommer att regera tillsammans efter valet när de väljer parti. Det är viktigt för svenskarna att veta vilka partier som kommer att regera tillsammans, 29 % tycker att det är mycket viktigt och 42 % tycker att det är ganska viktigt.

  De frågor som har ställts i undersökningen presenteras nedan med förtydligande diagram. 

  Resultaten utgörs av 1000 telefonintervjuer för mätningen gjord 2014-09-01 till 2014-09-04.
  Intervjuerna har gjort sgenom ett slumpmässigt urval som är representativt.
  Personerna som har deltagit är från 15 år och uppåt. 

 • Motståndet mot ett svenskt medlemskap i Nato minskar

  Kategori: Sakfråga

  I och med Ukraina-krisen minskar motståndet mot ett svenskt medlemskap i Nato. 31 % vill att Sverige ska gå med i försvarsalliansen.

  Sifo har på uppdrag av SVT undersökt hur svenskarna förhåller sig till ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. I och med situationen i Ukraina och ett förändrat säkerhetsläge i Europa minskar motståndet mot ett svenskt medlemskap. Resultatet visar att idag är det 32 % som säger nej till att gå med i Nato, en minskning med 18 procentenheter jämfört med mätningen som gjordes för ett halvår sedan.  31 % av de personer som har deltagit i undersökningen vill se ett svenskt medlemsskap i Nato, 37 % menar att de är tveksamma alternativt att de inte vet hur de ställer sig gällande frågan om ett Svenskt medlemskap i försvarsalliansen.
   
  Regeringen har beslutat att öppna för Nato-styrkor på svensk mark.  Det riksdagsparti som driver på för ett svensk medlemskap är Folkpartiet.

  Nedan följer de frågor som har ställts i undersökningen och de presenteras i förhållande till hur många procent av personerna som har valt respektive alternativ.


      Resultatet utgörs av 3374 webbenkäter i Sifos onlinepanel för en mätning gjord i perioden 2014-08-29 och 2014-09-02. Enkäterna har gjorts på webben genom ett slumpmässigt urval som är representativt. Personerna som har deltagit i undersökningen är 20 år och uppåt. Frågorna som har ställts i enkäten är de ovan framställda. 

 • Regeringen får bra betyg av väljarna

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot undersökt hur svenskarna anser att regeringen sköter sitt jobb. Resultatet visar att nästan varannan anser att regeringen har lyckats med sitt jobb. Väljarna anser inte att en socialdemokratiskt ledd regering skulle utföra jobbet på ett bättre sätt.

  Opinionsmätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot visar att 48 % av svenskarna tycker att alliansregeringen sköter sin uppgift på ett ganska bra eller mycket bra sätt. Svenskarna menar i denna mätning att de är nöjda med hur regeringen sköter ekonomin och finanserna. 21 % menar att alliansregeringen sköter sin uppgift på ett ganska dåligt eller mycket dåligt sätt. Genom denna undersökning kan även en förklaring ges kring vad det är som svenskarna menar att regeringen sköter dåligt, 24 % anser att det som regeringen sköter mindre bra är frågorna om arbetslösheten och sysselsättningen.

  Mätningen visar även att 45 % av väljarna inte tror att en regering ledd av socialdemokraterna skulle klara uppgiften bättre än vad alliansregeringen gör nu. Den fråga som väljarna anser att en socialdemokratisk regering skulle sköta bättre är skolan.

  De fem frågor som ställdes i undersökningen är de nedan följa, i diagrammen visas även hur många procentandelar av svenskarna som väljer ett specifikt alternativ.  Fråga 1. Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift? Är det...  Fråga 2. Vad är det som du tycker att regeringen sköter bra?


   


  Fråga 3. Vad är det som du tycker att regeringen sköter dåligt?

    


  Fråga 4. Tror du att en regering som leds av socialdemokraterna/en socialdemokratisk ledd regering skulle sköta sin uppgift bättre än alliansregeringen, eller tror du inte det?
   
  Fråga 5. Vad är det/vilken fråga är det som du tror att en regering som leds av socialdemokraterna skulle sköta bättre?


   

  Resultaten utgörs av 1000 intervjuer för mätningen gjord: 14 - 18 augusti 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon utifrån ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Målgruppen för denna undersökning är 15 år och uppåt.
  Frågorna som ställts är de ovan nämnda.

 • 1
 • 2
 • 3