Innehåll taggat med sakrfråga

  • Partiledarförtroendet maj 2016

    Kategori: Sakfråga

    På uppdrag av SVT har Sifo återigen mätt förtroendet för de svenska partiledarna. Undersökningen genomfördes i Sifos telefonomnibus under tidsperioden 16-19 maj.

    I grafen nedan visas de andelar som svarat att de har mycket stort eller stort förtroende för respektive partiledare.