Innehåll taggat med sifo

 • Försvaret

  Kategori: Sakfråga

  Tre av fem anser att anslaget till Försvaret ska öka medan 19 procent menar att det ska vara som det är. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att anslaget till Försvaret ska öka jämfört med kvinnor.

  Undersökningen genomfördes 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1102 intervjuer.

 • Väljarbarometern 18 oktober 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent + 2,9 %

  Rödgröna 39,0 procent minus -2,5

  Blockskillnaden 2,1 procent

  S lägsta siffra sedan Juholt.

  Nominellt skiftar nu majoriteten till alliansens fördel även om skillnaden mellan blocken inte är signifikant. Rörelserna för partierna kan i oktober synas små, men i de underliggande mönstren hittar vi stora utmaningar för partierna. Moderaterna som nu ligger mycket nära sitt valresultat både vinner och förlorar väljare. De största förlusterna går till Sverigedemokraterna och till Centern, men man förlorar även väljare till Folkparteit och Kd. Det som kompenserar dessa förluster är vinster från socialdemokraterna 2 procentenheter samt personer som inte röstade 2014. Det finns också smärre strömmar från Folkpartet och Centern. Bland män över 50 år är Sd betydligt större (26,3%) än Moderaterna (21,5%). Frågan är vad i Moderata politiken som kan fortsatt locka S väljare och vad är det som gör att väljare går till C och SD från moderaterna. De som kommer från S är främst väljare mellan 30-49 år. Strömmen består både av män och kvinnor, även om det är något fler män som går över. Skattefrågorna och ekonomi är sannolikt det viktigaste för dessa grupper och inte sysselsättningsfrågorna. Dessa grupper har jobb och är inte oroade att förlora det heller.

  Folkpartiet får 5,5 procent och är jämt spridd i alla åldersgrupper.

  Centerpartiet med sin populära partiledare får 8,0 procent i denna mätning, vilket är det högsta värdet sedan valet även om man tidigare nått 7,9 %. Uppgången är signifikant jämfört med augusti 2015 om än ej från september. Partiet går bra i alla åldersgrupper även om man går bäst bland kvinnor i åldern över 50 år. Den största överströmningen har man dock fått bland män mellan 30-49 år och bland kvinnor mellan 50 och 64 år.

  Kristdemokraterna som utlöste DÖ s död når 3,7 procent. Vår mätning är gjord till hälften före beslutet och till hälften efter beslutet. Tittar vi på de enskilda veckorna finner vi att partiet ligger på 4,6 procent efter beslutet och 2,9 % före. Om detta är en varaktig effekt eller något som Kd-ledningen förmår att utnyttja för att få fram sin politik återstår att se. Partiet kan ju inte leva på att upplöst överenskommelsen utan måste också fylla på med en politisk plattform som framförallt skall nå moderatväljarna där man verkar hitta det största potentiella stödet. Här gäller det som alltid att hitta en profil som inte genast tas upp av de andra. Det blev ju en mycket kort tid som Kd stod ensamma om att lämna Decemberöverenskommelsen. Annorlunda men inte så långt bort att man inte kan ingå i alliansen.

  Miljöpartiet når 7,1 procent och ligger fortsatt nära sitt valresultat. Regeringsinnehavet verkar inte negativt på partiet utan man behåller sitt stöd. De negativa effekterna av regeringsinnehavet drabbar däremot Socialdemokraterna.

  Socialdemokraterna får nu sin lägsta siffra (24,6 %). Endast en gång tidigare tangerat under Juholas tid. Partiet går klart bättre bland kvinnor (27,1%) än bland män (22,3%). Under 50 år når man bara 21,7 procent av väljarna. Förlusterna är störst i grupperna under 50 år och i områden där man tidigare varit starkast, det vill säga utanför storstäderna. De allra största förlusterna hittar man i LO-kollektivet där hela var åttonde LO-medlem har lämnat partiet. LO-medlemmarna går både till M och till Sd. S förlorar en procentenhet till V från vänsterflygeln inom S. Partiet har en tydlig ström till M om 2,1 procent av alla väljare samt en till SD om 2,1 procent.

  Vänsterpartiet fortsätter att dra nytta av det nuvarande politiska läget. De har inflytande på budgeten och drar nytta av de delar som upplevs positivt men slipper det negativa som drabbar S. Detta beroende på att S och V riktar sig till olika väljargrupper.

  Sverigedemokraterna ligger still i denna barometer. Det kan tyckas underligt att de trots den tydliga fokusen på invandring och integration under den sedanste tiden. Partiet gynnas inte av att man talar om hur man ska lösa omhändertagandet. De gynnas tydligen främst av när debatten handlar om invandringens storlek eller negativa effekter, inte akut omhändertagande. Frågan är om detta ändras om debatten åter skulle ändra karaktär. Partiet är största parti i Sydsverige om man undantar Malmö. SD har små förluster och då främst till M.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 september 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ett år efter valet har de rödgröna tappat 1,7 procent och alliansen 1,2 procent. Sd har ökat med 4,8 procent. Alliansen har med andra ord inte kunnat dra fördel av sin oppositionsroll.

  I takt med att invandring och integrationsfrågorna har blivit viktigare har också SD ökat från sina 12,9 i valet till dagens 17,7 procent. Deras tillströmning kommer främst från män som tidigare röstat på M eller S. Moderaterna får i stället en ström från S som gör att de ligger nära sitt valresultat.

  Kd brukar tappa lite i mellanvalsperioderna och ligger nu strax under spärrgränsen. Folkpartiet når 5 procent vilket också är nära valets siffror. Centerpartiet ligger strax över.

  SD har i denna mätning fortsatt upp bland männen och är nu det största partiet bland män och får där 25,5 procent. Det näst största partiet bland män är M med 22,8 procent och S med 22,4 procent. Bland kvinnor är SD tredje störst med 9,7 procent. På första plats ligger S med 31,7 procent och på andra plats M med 22,8 procent. Av de män som går över till SD är den största andelen över 50 år men bland kvinnorna finns det ingen tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper.

  Vänsterpartiet som delvis har en oppositionsroll ligger över sitt valresultat. Hälften av de nya väljarna kommer från S. Men S förlorar betydligt fler till SD och M än till V.

  Socialdemokraterna har minskat med 4 procentenheter sedan valet. De förlusterna har gått till soffan, M och SD. Till soffan går fler kvinnor än män och det omvända gäller strömmen till SD och M. S fortsätter med sina kraftiga ålderskillander i partistöd. Under 50 år är stödet 20,4 procent men över 50 år är stödet 34 procent.

  Miljöpartiet når 7,2 procent och ligger därmed nära sitt valresultat. Man har därmed inte tappat stöd på grund av sitt regeringsinnehav.

  Toivo Sjörén

 • Viktigaste politiska frågan idag

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av Svenska Dagbladet har Sifo undersökt vilken politisk fråga som uppfattas som viktigast idag. 

   "Vilken eller vilka politiska frågor tycker du är viktigast idag?"

  Diagrammet visar en sammanställning av svaren från samtliga 1207 utförda intervjuer bland den svenska allmännheten. Undersökningen genomfördes i juni 2015 med slumpmässigt utvalda personer ur TNS Sifos webbpanel.  

 • Väljarbarometern söndag 17 maj

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 1,1 procent.

  S 25,9 % lägsta sedan januari 2012

  SD på ny toppnotering (14,7%.)

  Gapet mellan blocken forsätter att minska. Den lilla blockskillnaden på 1,1 procent innebär att det inte är någon skillnad mellan blocken statistiskt sett. Alliansen har nu en klar övervikt bland de mellan 30-40 år och det väger jämt i gruppen 65 plus. 

  Socialdemokraterna forsätter att i maj tappa röster och ligger nu hela 5,1 procent under sitt valresultat. En så låg siffra har man inte haft sedan januari 2012 då man fick 24,6 procent. Partiet verkar inte ha vunnit på att presentera sin tilläggsbudget.  Diskussionerna om Rut och Rot, bensinkatter och jobbfrågan har varit negativa för partiet. Just jobbfrågan är ett område som vi ser att S fortsätter att tappa i. Partiet tappar framförallt väljare i åldrarna mellan 30-49 år. Man tappar fler kvinnliga väljare än män. Väljarna går nu för första gången på länge över blockgränsen och då främst till Folkpartiet och Moderaterna. Att dessa partier inte ökar beror på att de i sin tur tappar väljare. M väljare går både till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är nu ett parti som får starkast stöd från väljare över 50 år (35 %) men under 50 är man nere på siffror strax under 19 procent.  I åldergruppen mellan 30-49 år har alliansen en klar övervikt (45,3 % mot 37 %.) Vi ser också att stödet för S blivit svagare både inom TCO och SACO.  Bäst går det bland pensionärerna där man når 36,3 procent.

  Maj månads vinnare är Sverigedemokraterna som når sitt högsta värde någonsin i SIFOs väljarbarometer. 14,7 procent. I april såg vi en nedgång precis då uteslutningarna diskuterades, men efter det har vi både sett en återgång och en ökning. Maj månads ökning är signifikant. Partiet har som tidigare ett starkt stöd bland män (20,4) stödet bland kvinnor stannar på 8,8 procent. Det beror främst på att man har svårt att nå kvinnor under 50 år.

  Vänsterpartiet når 7,5 procent vilket är signifikant över valresultatet ifrån 2014.

  Centerpartiet når 7,2 procent. Vi ser att det nu finns ökade strömmar mellan M och C. 

  Folkpartiet ligger kvar på tidigare nivåer. Man har framförallt svårt att nå männen.

  Kristdemokraterna har trots partiledarbyte inte fått någon effekt på Kd:s siffror. Partiledaren missade förstås den senaste partiledardebatten, så vi får nog vänta till längre fram i höst för att se effekterna av partiledarbytet. Om ett partiledarbyte skall få effekt måste det också paras med politiska förändringar. Partiet har lättast att ta väljare från Moderaterna.

  Miljöpartiets Åsa Romson har utsatts för mycket kritik i samband med partiledardebatten. Våra intervjuer är bara till hälften gjorda efter den debatten. Vi ser dock inga omedelbara effekter av debatten eller efterspelet av den ännu. Om det får några långsiktiga effekter får vi se senare i sommar.

  Partiledardebattens effekter skall inte heller överdrivas. Har någon varit en stor överraskning skulle den kunnat starta en positiv spiral. Nu blev snarare efterspelet kring miljöpartiet som blev fokus. De andra partierna kan mycket väl ha förlorat på det eftersom inget ljus föll på dem i efterspelet.

  Toivo Sjörén

 • Fler rädda för terroristattentat i Sverige efter attentaten i Köpenhamn

  Kategori: Sakfråga

  Sifos opinionsundersökning från januari 2015 gällande terrorism följdes dagarna efter terroristattentaten i Köpenhamn upp med en ny undersökning. 1255 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten fick under 16-18 februari svara på samma frågor som ställdes i januari.

  Andelen som bedömer att det är hög eller mycket hög risk för ett terrorattentat i Sverige idag har ökat betydligt. Från 36% i januari till 58%. Liksom i den föregående undersökningen är det Sverigedemokratiska väljare som bedömer risken vara störst. 87% svarar i februari att det finns en hög eller mycket hög risk för ett svenskt terrorattantat.

  Vidare har förtroendet för regeringen och myndigheternas förmåga att förhindra terroristattentat i Sverige inte ändrats. I båda undersökningarna uppger 54% att deras förtroende är mycket eller ganska lågt. Bland väljare till regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är det i februari 37 respektive 35 procent som har lågt förtroende. Motsvarande andel hos alliansväljare är högre, 57%. Sverigedemokratiska väljare utmärker sig även här, med 93% som har ett lågt eller mycket lågt förtroende för regeringen och myndigheternas förmåga i frågan.

  Undersökningarna utfördes 20-21 januari och 16-18 februari 2015. 1087 respektive 1255 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten besvarade frågorna via webb.