Innehåll taggat med skolminister

 • Flest väljer Björklund som skolminister

  Kategori: Partiledare

  Foto: Kristian Pohl

  På frågan vem väljarna känner störst förtroende för som möjlig skolminister vinner Folkpartiets Jan Björklund tätt följd av Miljöpartiets Gustav Fridolin. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan och Moderaternas Tomas Tobé når däremot dystra siffror i mätningen.

  I en undersökning som gjorts på uppdrag av Westander har Sifo ställt frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?” De fyra personer som respondenterna fått välja på är Socialdemokraternas Ibrahim Baylan, Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin, Folkpartiets Jan Björklund och Moderaternas Tomas Tobé. Bland de som tagit ställning hamnar Jan Björklund högst upp på listan med 29 % av väljarna som har störst förtroende för honom som kommande skolminister. Därefter i fallande ordning; Fridolin med 25 %, Baylan med 16 % och Tobé med 4 %.

  Alliansens sympatisörer väljer Björklund

  Björklunds sympatisörer är de som i riksdagsval skulle rösta på något av allianspartierna. I synnerhet män, över 50 år som i övervägande utsträckning själva har en utbildning som lägst på högskola/universitet. Kvinnor är underrepresenterade bland Björklunds sympatisörer.

  Fridolin vinner kvinnornas förtroende

  Gustav Fridolin är den kandidat bland de fyra som vinner kvinnornas förtroende i skolfrågorna. Fridolin vinner, liksom Björklund, stort förtroende hos de som själva är högutbildade. Däremot så är Fridolin till skillnad från Björklund populärare hos de yngre väljarna. Fridolin har en stor andel sympatisörer från de rödgröna och specifikt Vänsterpartiets väljare. Intressant är även att 29 % som i riksdagvalet sympatiserar med Socialdemokraterna väljer Fridolin framför den socialdemokratiske representanten Ibrahim Baylan.

  Ibrahim Baylan är vinnare bland de med lägre utbildning och sysselsättningsgrad. Särskilt förtroende har han hos åldersgruppen som är mellan 30-49 år. Utöver de som skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val idag, vinner han en del av förtroendet även från Vänsterpartiets väljare.

  4% har störst förtroende för Tobé

  Moderaternas Tomas Tobé är den kandidat som får dystrast siffror i denna mätning. Av de 4 % som har störst förtroende för Tobé återfinns män i något större utsträckning än kvinnor och framförallt Stockholmsväljare samt de som sympatiserar för Moderaterna i riksdagen.

  Var fjärde väljare tveksam

  I undersökningen framkommer att drygt var fjärde person är tveksam eller ej vet vem de har störst förtroende för som skolminister. Yngre och kvinnliga väljare är de som i störst utsträckning är tveksamma i frågan. 41 % av de som är mellan 15-29 år och 30 % av kvinnorna har uppgett att de tveksamma eller ej vet.

  Som Patrik Westander påpekar i samband med Westanders pressmeddelande av undersökningens resultat, så har tidigare opinionsundersökningar visat att skolfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet.

  Frågan har ställts i samband med telefonintervjuer till 1000 personer som slumpmässigt valts ut för att representera allmänheten. Undersökningen genomfördes mellan den 17-20 februari 2014.