Innehåll taggat med skolpolitik

 • Svenska folket: Mindre klasser och mer undervisning i skolan

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på Lärarförbundets uppdrag tagit reda på vilka åtgärder som den svenska allmänheten tycker är viktigast för att förbättra skolan. 46% anser att mindre klasser i förskola, skola och fritidshem är den viktigaste åtgärden. 

  Respondenterna har fått ange tre svarsalternativ. De allra flesta, 46 %, anger mindre klasser i förskola, skola och fritidshem som en av de viktigaste åtgärderna. Därefter ser allmänheten mer tid till att planera och genomföra undervisning (32 %), fler speciallärare/specialpedagoger (30 %) och höjda löner (28 %) som viktiga åtgärder.

  Översikt av det fria skolvalet, fler inspektioner och fler prov däremot är inte lika viktiga åtgärder enligt den svenska befolkningen.

  Undersökningen genomfördes genom att tillfråga ett riksrepresentativt urval om 1000 personer via telefonintervju.

 • Socialdemokraterna vinner över Folkpartiet i skolfrågan

  Kategori: Sakfråga

  I en mätning som gjorts på uppdrag av Westander ställdes frågan vilket av de politiska partierna man känner mest förtroende för inom området skola och utbildning. Undersökningen genomfördes vid samma tidpunkt som den omdebatterade Pisamätningen presenterades.

  32 % uppger att de har störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller skola och utbildning. Förtroendet är störst i åldersgruppen mellan 50-64 år. Högutbildade är underrepresenterade bland de som har sitt förtroende hos Socialdemokraterna i skolfrågan. Folkpartiet, vars stöd i skolfrågan uppgår till 17 %, vinner förtroendet bland de högutbildade och i synnerhet bland män. Resultatet från undersökningen, i samband med Pisarapporten, antyder att Folkpartiet tappar förtroende i skolfrågan till förmån för Socialdemokraterna. Dock så visas i en annan undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Westander, att förtroendet för Björklund som skolminister inte tycks ha påverkats i samma utsträckning. För även om Socialdemokraterna som parti vinner väljarnas förtroende i frågan så har Ibrahim Baylan bara 16% av väljarnas förtroende som kommande skolminister. Detta är en bottenplacering långt efter Jan Björklund och Miljöpartiets Gustav Fridolin som ligger i topp på listan. 

  Undersökningen om förtroende för politiskt parti i skolpolitik genomfördes mellan 16-19 december 2013. Frågan som ställdes var: ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det kommer till skola och utbildning?”

  Förtroende för specifika politiker genomfördes mellan 17-20 februari 2014. Då ställdes frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?”
  Båda dessa undersökningar har gjorts av Sifo på uppdrag av Westander. Vid båda undersökningarna har 1000 personer slumpmässigt valts ut och telefonintervjuats.

 • Flest väljer Björklund som skolminister

  Kategori: Partiledare

  Foto: Kristian Pohl

  På frågan vem väljarna känner störst förtroende för som möjlig skolminister vinner Folkpartiets Jan Björklund tätt följd av Miljöpartiets Gustav Fridolin. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan och Moderaternas Tomas Tobé når däremot dystra siffror i mätningen.

  I en undersökning som gjorts på uppdrag av Westander har Sifo ställt frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?” De fyra personer som respondenterna fått välja på är Socialdemokraternas Ibrahim Baylan, Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin, Folkpartiets Jan Björklund och Moderaternas Tomas Tobé. Bland de som tagit ställning hamnar Jan Björklund högst upp på listan med 29 % av väljarna som har störst förtroende för honom som kommande skolminister. Därefter i fallande ordning; Fridolin med 25 %, Baylan med 16 % och Tobé med 4 %.

  Alliansens sympatisörer väljer Björklund

  Björklunds sympatisörer är de som i riksdagsval skulle rösta på något av allianspartierna. I synnerhet män, över 50 år som i övervägande utsträckning själva har en utbildning som lägst på högskola/universitet. Kvinnor är underrepresenterade bland Björklunds sympatisörer.

  Fridolin vinner kvinnornas förtroende

  Gustav Fridolin är den kandidat bland de fyra som vinner kvinnornas förtroende i skolfrågorna. Fridolin vinner, liksom Björklund, stort förtroende hos de som själva är högutbildade. Däremot så är Fridolin till skillnad från Björklund populärare hos de yngre väljarna. Fridolin har en stor andel sympatisörer från de rödgröna och specifikt Vänsterpartiets väljare. Intressant är även att 29 % som i riksdagvalet sympatiserar med Socialdemokraterna väljer Fridolin framför den socialdemokratiske representanten Ibrahim Baylan.

  Ibrahim Baylan är vinnare bland de med lägre utbildning och sysselsättningsgrad. Särskilt förtroende har han hos åldersgruppen som är mellan 30-49 år. Utöver de som skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val idag, vinner han en del av förtroendet även från Vänsterpartiets väljare.

  4% har störst förtroende för Tobé

  Moderaternas Tomas Tobé är den kandidat som får dystrast siffror i denna mätning. Av de 4 % som har störst förtroende för Tobé återfinns män i något större utsträckning än kvinnor och framförallt Stockholmsväljare samt de som sympatiserar för Moderaterna i riksdagen.

  Var fjärde väljare tveksam

  I undersökningen framkommer att drygt var fjärde person är tveksam eller ej vet vem de har störst förtroende för som skolminister. Yngre och kvinnliga väljare är de som i störst utsträckning är tveksamma i frågan. 41 % av de som är mellan 15-29 år och 30 % av kvinnorna har uppgett att de tveksamma eller ej vet.

  Som Patrik Westander påpekar i samband med Westanders pressmeddelande av undersökningens resultat, så har tidigare opinionsundersökningar visat att skolfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet.

  Frågan har ställts i samband med telefonintervjuer till 1000 personer som slumpmässigt valts ut för att representera allmänheten. Undersökningen genomfördes mellan den 17-20 februari 2014.