Innehåll taggat med väljarbarometer

 • Väljarbarometern 18 september 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ingen signifikant skillnad mellan blocken

  Alliansen 41,4 %
  Rödgröna 39,9 %

  Blockskillnaden 1,5 % 
  Regeringsstöd 32,2 %

  Hösten inledning innebär en klar utjämning mellan blocken. Statistiskt är det nu inte någon skillnad mellan blocken även om alliansen har ett siffermässigt övertag på 1,5 procent. Det är i historiskt perspektiv ett mycket lågt övertag för en opposition två år före valet. En förklaring till detta är förstås att SD är fortsatt starkt och numera utgör ett tredje block som direkt påverkar en regerings möjligheter att få igenom sina förslag.

  Utan deras aktiva eller passiva stöd får man inte igenom sin politik. Det finns inget i nuläget som tyder på att SD inte längre skulle ha den vågmästarställningen. Alternativet med blocköverskridande överenskommelser är samtidigt ett problem för främst alliansen. De behöver konflikten för att kunna profilera sig. Inte minst gäller det i ett läge där det är en så liten skillnad mellan blocken. Denna lilla skillnad gör att priset för blocköverskridande överenskommelser ökar. Alliansen måste visa att de fått igenom väldigt mycket  om de skall ingå sådana överenskommelser.

  Socialdemokraterna får nu 28 procent vilket fortfarande är under valresultatet. Vi ser dock att i september stärker man sin ställning i storstäderna och då framförallt i Stockholmsområdet. Om detta kommer att bekräftas under hösten är det en helt ny situation om S lyckats göra inbrytningar i ett område där man i flera val haft mycket svårt att vinna nya väljare. S i  Stockholmrådet är nu större eller lika stort som i resten av landet.

  Vi behöver dock fler intervjuer för att vara säkra på om denna förändring är något mer än en tillfällighet.

  Vänsterpartiet fortsätter klart ovanför sitt valresultat och når i september 7,6 procent. Bland högskoleutbildade når man 9,8 procent.

  Miljöpartiet har fortsatt stora problem med sina 4,2 procent. Det innebär att partiet inte är signifikant över 4 procent spärren. I Stockholmsområdet går partiet nu extremt dåligt och får endast 2,9 procent. Precis som Socialdemokraterna behöver vi ytterligare bekräftelser på om detta är en tillfällighet eller starten en helt ny situation för Miljöpartiet.

  Mest illa ut  i denna barometer är Kristdemokraterna. Partiet ligger nu signifikant under 4 procentsspärren. Partiet verkar inte ha förmåga att uthålligt driva frågor som fäster sig i väljarnas sinnen. Går man in i nya områden tar det tid innan väljarna vet vad man tycker. Ett litet parti kan inte vara brett utan måste få in någon eller några få frågor. Fördelen för det lilla partiet är att det kan vara mycket spetsigt om de nöjer sig med att ha mellan 5-10 procent av väljarna men det kräver hård profilering.

  Centerpartiet har inte varit större sedan september 1994 då man hade 8,9 procent i väljarstöd. Det nya centerpartiet har nu större stöd bland högskoleutbildade än i andra grupper. Det innebär att partiet förändrar sin väljarsammansättning.

  Sverigedemokraterna når i september 15,6 procent och stannar på samma nivå som i de senaste väljarbarometrarna.

  Liberalerna ligger kvar på sitt valresultat och får 5,2 procent. Bäst går det bland kvinnor över 50 år och bland högskoleutbildade. 

  Fi får 2,1 procent och tävlar med V och Mp om väljarna men har idag inga andra kontaktytor mot andra partier.

  Toivo Sjörén 

 • Väljarbarometern 19 juni 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Svag ledning för alliansen Småpartierna behöver barriärbrytande frågor

  Alliansen 42,7 %
  Rödgröna 37,9 %
  Blockskillnaden 4,8 %

  Regeringsstöd 30,8%

  Alliansen har nu ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Frågan är dock om man kan säga att det är en stark eller svag position. Tittar vi tillbaka till 2012 två år före valet 2014 finner man att den dåvarande oppositionen då hade egen majoritet med 51,8 procent. Enbart socialdemokraterna nådde 38,8 procent. Går man ytterliga fyra år bakåt till 2008 hade socialdemokraterna 41,6 procent. Man kan därför inte säga att alliansen har något starkt utgångläge inför resten av mandatperioden. Med historien i ryggen borde en opposition ha ett betydlig bättre utgångläge två år före nästa val om man tänkte vinna. Inte heller regeringen med sitt stöd från 30,8 procent befinner sig i någon gyllne position. Hårt trängda av låga siffror utan någon tydlig framgångformel. Man har visserligen en mycket stark ekonomi i ryggen. Problemet är att väljarna noterar detta men ändå verkar uppleva att Sverige är på fel väg. Det politiska landskapet verkar ha mist i tydlighet. Varken de stora partierna eller de små är idag tillräcklig spetsiga. Detta läge kan möjliggöra för den som hittar ut med nya skarpa förslag.

  De mindre partierna behöver ha några frågor som är barriärbrytande, något som kan göra dem tydliga. Störst behov av detta har uppenbarligen Kristdemokraterna som inte förmår komma in i debatten. För Miljöpartiet innebär energiöverenskommelsen att de också mister en profilfråga. Miljön återstår dock i stort. För Centern gäller också att energi är en viktig fråga som försvunnit.

  Moderaterna når nu 27,4 procent och har något fler kvinnliga väljare (28,2%) än män (26,7%). Bäst går man i de unga åldrarna under 30 år där man når dryga 34 procent.

  Liberalerna når 5,8 procent och har inte hittills kunnat dra nytta av att ha ställt sig utanför både energi- och försvarsöverenskommelserna. Kristdemokraterna verkar förtvivlat leta efter en fråga att bli tydlig i. Hur skall man skilja ut sig på ett lockande sätt. Idag är Moderaterna den största konkurrenten så svaret ligger kanske i att titta på vad de moderata väljarna tycker är svaga men viktiga områden i det egna partiet. Centerpartiet får 6,3 procent och går bra bland kvinnor med 8,4 procent men får bara stöd från 4,3 procent av männen.

  Socialdemokraterna med 26,4 procent går bäst bland väljare över 65 år där man når 35 procent. Storstadsväljarna är svårast att nå (23,1%). Det går också dåligt bland de unga under 30 år. I den gruppen når man knappt 14 procent. Miljöpartiet befinner sig fortfarande i någon form av krisläge med ett stöd på endast 4,4 procent av väljarkåren. Det största stödet finner man bland kvinnor mellan 30-49 år där stödet är drygt 8 procent. Partiledarbyten brukar inte ge några direkta effekter det vet man från en lång rad byten i de mindre allianspartierna.

  Vänsterpartiet når 7,1 procent och verkar inte kunna omforma sin oppositionella roll i brunkols- och välfärdsfrågor till nya väljare.

  Sverigedemokraterna når 15,8 procent och ligger kvar på vårens nivå. Man kan notera att det bland väljarkåren sker en utjämning. Man är inte lika starka inom LO som tidigare och man dominerar inte så tydligt i Skåne som tidigare, men samtidigt ökar man i andra grupper och områden så effekterna tar ut varandra. Fortfarande har man svårt att nå kvinnor mellan 30-49 år.

  Fi når 2,7 procent och hämtar väljarna i åldersgruppen under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 19 april 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 2,2 procent.

  S 27,4 % lägsta sedan januari 2012

  Gapet mellan blocken fortsätter att minska.

  Socialdemokraterna ligger nu signifikant under sitt valresultat. Detta trots att man fått mycket uppmärksamhet i media genom olika budgetutspel. Samtidigt har man också fått en svekdebatt om Rot och Rut, och bensinskatt. Hittills har inte väljarna uppfattat att S har lyckts i jobbfrågan. Tvärtom har det blivit allt fler som säger att regeringens politik leder till färre jobb. Det drabbar uppenbarligen S men inte Mp. Partiet tappar framförallt kvinnor under den senaste månaden. Man har svårt att nå väljare under 50 år. I de åldersgrupperna når man runt 22 procent men över de 50 når man runt 33 procent bland männen och 36 procent bland kvinnorna. Övergångarna från de rödgröna till alliansen utgör drygt 2 procent av väljarna. Det är fler kvinnor än män som lämnar de rödgröna och går över till alliansen. Det är framförallt i åldersgrupperna mellan 30-49 år som vi finner de största övergångarna.

  Miljöpartiet går i april signifikant upp och når 8,9 procent. Här handlar det mest om en omfördelning inom de rödgröna samt väljare som inte röstat tidigare.

  Vänsterpartiet får ingen utdelning av sina framgångar i budgetförhandlingarna utan ligger kvar på förra månadens nivå.

  Sverigedemokraterna når 12,5 procent det är lägre än månaden innan men ingen signifikant nedgång. Partiet visar på stora skillnader mellan veckorna och det tycks som att väljarandelen minskade under de dagar som den interna konflikten inom SDU och SD var som störst i media. Så den här mätningen har kommit mitt i och det är i maj vi kommer att se hur den värkt ut. Annars fortsätter SD sin omvandling i väljarkåren. De är nu mycket starka bland äldre kvinnor. I den gruppen når man nu 16,4 % av väljarna. Bland männen i samma ålder stannar stödet på 15 procent. Svårast att nå för partiet verkar vara kvinnor mellan 18-50 år. Överhuvudtaget stärker man sin ställning bland äldre väljare. Missnöjet med decemberöverenskommelsen inom allaisansen har inte gett några effekter för SD. Här beror det förstås mycket på hur allianspartierna lyckas med sin egen politiska berättelse. Men det innebär också att de måste vara mycket tydliga i andra frågor än budgeten.  Försvarsöverenskommelsen var en förhandling där allianspartierna behövde framstå som de kraftfulla och visa att de lyckats inte minst när Folkpartiet lämnade förhandlingarna.

   Moderaterna ligger strax över sitt valresultat på 24,7 procent. Partiet når lika många kvinnor som män. Vilket innebär att man framförallt vunnit kvinnor under den senaste tiden.

   Centerpartiet ligger kvar på samma nivå som i mars. Folkpartiet gör det också.  Kristdemokraterna skall formellt byta partiledare i april men exponeringen av den nya partiledaren har inte gett någon effekt. Vi vet dock att effekter kommer om man byter politiskt profil. Kristdemokratiska väljare är de väljare som är mest kritiska till decemberöverenskommelsen. Partiet är därmed piskat att visa på särskilt kraftig oppositionspolitik. Även i försvarsfrågan är det Kd- väljare som ger det starkaste stödet för en ökning av försvarsanslagen.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna, eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

   

  Toivo Sjörén

 • Vem vinner och vem försvinner?

  Kategori: Kategori Almedalen

  Under tisdagen den 1 juli i Almedalen höll TNS SIFO:s opinionschef Toivo Sjörén och professor Sören Holmberg ett seminarium om läget inför riksdagsvalet i september. Hela presentationen hittar du här.

 • Toivo Sjörén: Valveckan i EU-valet blev dramatiskt i våra mätningar

  Kategori: Toivo Sjörén analys

   Valveckan i EU-valet blev dramatisk i våra mätningar. Vi hittar stora förändringar under onsdagen och torsdagen. Det är då som Moderaterna tappar sina väljare. På måndag/tisdag har de fortfarande 19,8 procent men under de två mätdagarna onsdag/ torsdag sjunker de ned till 13,6 procent.  Det är då väljarna slutligt börjar bestämma sig och det är då man tappar kopplingen till hur man röstar i det vanliga valet. Från Valun vet vi att endast 55 procent av de som uppgav M i riksdagsvalet röstade för M i EU-valet. I våra valdeltagandemätningar redovisade vi också att endast 50 procent av Moderaternas sympatisörer tänkte gå och rösta. Hur det slutliga utfallet blev av valdeltagande för olika partier kommer vi att få veta nästa vecka. 

  I vår mätning hade vi bara med en av dessa sista dagar på grund av att den skulle publiceras i SvD. Socialdemokraterna visar också på motsvarande nedgångar. Socialdemokraterna ligger dock något för högt i våra mätningar onsdag/torsdag jämfört med valresultatet men många väljare bestämde sig fredag/lördag och på valdagen.

  Det finns därför skäl att poängtera att vi visar tidsbilder eller ett tvärsnitt av väljaropinionen när vi mäter. Inte hur det skall bli. Partier kan göra rätt eller fel under de sista dagarna. Vi skulle behöva mäta ända fram till väljarnas valbeslut men det är i praktiken omöjligt. 

  De största rörelserna under sista veckan sker mellan partier som ligger nära varandra. Därför flyttas inte förhållandet mellan rödgröna och allianspartier så mycket.

  Den senaste mätningen som vi gjorde innan valet hittar du här. Ytterligare analyser av resulatet i EU-valet hittar du här.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

 • EU-valet: Senaste väljarbarometern

  Kategori: Europaparlamentsval

  Senaste väljarbarometern inför Europaparlamentsvalet visar framgångar för Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna.

  Sifo:s senaste mätning som publicerats i SvD visar att FI och Sd når stora framgångar om valresultatet följer den senaste väljarbarometern. FI får i den senaste mätningen 4,3 procent som därmed skulle innebära ett mandat. Sd når 8,6 procent vilket i sin tur skulle ge dem två mandat. 

  Socialdemokraterna och Moderaterna backar från februarimätningens resultat. I februari nådde Socialdemokraterna 32 procent att jämföra med senaste mätningens 28 procent. Moderaterna går från 21,6 procent till 18,1 procent i senaste mätningen. 

  MP når 12,5 procent och V 6,6 procent. Folkpartiet får 8,8 procent och Centerpartiet 5,3 procent enligt den senaste mätningen.

  I denna mätning når Piratpartiet 2,2 procent och skulle därmed åka ut om det vore val idag.

  Mätningen genomfördes 19-21 maj. Totalt har 1691 personer slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon. 34 % valde att inte uppge något parti.