Innehåll taggat med väljaropinion

 • Opinionsläget: Rödgröna skulle få egen majoritet om det vore val idag

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Senaste opinionsmätningen visar att de rödgröna hade fått egen majoritet om det vore val idag. Samtidigt behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD ska bli vågmästare i politiken. Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet så återstår mycket dramatik för de enskilda partierna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 9,8 procentenheter
  • S, Mp och V har 48,7 procent (juni 48,5 procent) 
  • Alliansen når 38,9 procent ( juni 38,7 procent)
  • FI får 2,6 procent (juni 3,4 procent)

  Blockskillnaden är 9,8 procentenheter 

  Blockskillnaden är 9,8 procent. För att det skulle bli helt jämt behöver 4,9 procent av väljarna gå över från de rödgröna till alliansen. Det innebär att omkring 300 000 väljare måste gå från de rödgröna till alliansen. Tittar vi på tidigare erfarenheter brukar förändringar på blocknivå mellan augustis början och valdagen bli ganska små. För enskilda partier kan dock förändringen bli ganska stor. Idag får de rödgröna en egen majoritet men det behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD skall bli vågmästare i politiken. Här räcker det med att 30 000 väljare går från de rödgröna till alliansen för att SD skall bli vågmästare. Det är siffror som ligger helt inom felmarginalerna för dagens resultat i väljarbarometern. 

   De rödgröna har tydlig majoritet bland kvinnorna 

  De rödgröna har idag en tydlig majoritet bland kvinnorna. Det är hela 54 procent av kvinnorna som ger de rödgröna sitt stöd men bara 34 procent ger alliansen sitt stöd. Bland männen är det i stort sett jämnt mellan alliansen och de rödgröna. Inom de rödgröna finns det nu mycket stora skillnader i olika demografiska grupper. Tittar vi på kvinnor under 50 år är nu Miljöpartiet och Socialdemokraterna lika stora (S 22,8 och Mp 22). Bland männen stöder 7,4 % MP men bland kvinnor är det 15,3 %. Regionalt är S svagast i Stockholm med 22,8 procent av väljarna. Vänsterpartiet har en mycket stark ställning i norra Sverige med stöd på nästan 14 procent.

  Stora regionala skillnader även inom alliansen

  Inom alliansen hittar vi också stora regionala skillnader. Starkast står moderaterna i Stockholmsområdet med drygt 31 procent av väljarna. Svagast är man i norr där bara 13 procent stöder partiet. Folkpartiet har en mer jämn fördelning över landet även om tonvikten ligger på storstadsområdena. Centerpartiet har 10 procent av lansbygdens väljare men eftersom få bor där hämtar man fler väljare från väljare i mindre städer och tätorter. Kristdemokraterna når i denna mätning just över 4 procentsspärren: Även om förändringarna är små verkar man ha skaffat sig en åldersmässigt bredare bas och därmed föryngrat väljarna något.

  SD har som lägst stöd i norr

  Sverigedemokraterna når 9 procent och har som lägst stöd i norr med 4,1 procent och starkast i Skåne med 18 procent. Åldermässigt är man starkast bland de under 30 år och de över 50 år. Inom LO stöder drygt var sjätte medlem SD.

  FI når lika många väljare som i EU-valet

  Fi får i denna mätning 2,6 procent av väljarna vilket i absoluta tal är ungefär lika många väljare som man fick i EU-valet. Skillnaden är bara att det är så många fler som röstar i ett riksdagsval jämfört med ett EU-val. Fi är starkast bland kvinnor under 30 år, där man når 6,4 procent.

  Mycket dramatik återstår för de enskilda partierna

  Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet, återstår mycket dramatik för de enskilda partierna. Kampen mellan Miljöpartiet och S kommer i vissa områden att bli mycket hård och kommer att påverka lokala maktförhållanden. Vi vet att det finns en stor benägenhet för många kvinnor att vandra mellan S och MP. Här kommer valrörelsens agenda att vara mycket viktig, ju mer miljö desto bättre går det för Mp. Ju mer sociala frågor desto bättre för S. På allianssidan finns det fortfarande utrymme för profilering för de enskilda partierna. Inte minst olika utfråganingar och debatter ger möjlighet till profilering. Den stora skillnaden mellan blocken ger förmodligen de mindre allianspartierna större utrymme och kanske också vilja att tydliggöra sin profil. Det finns exempel på enskilda raketer bland partierna. Avslöjanden kan också sänka enskilda partier.

  S, 30,7

  V, 6,6

  MP,11,4

  M, 23,9

  C, 4,6

  FP, 6,1

  KD, 4,3

  SD, 9

  FI, 2,6

  Övriga, 0,8

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 9 augusti 2014.

 • Väljaropinion och val 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redovisas de första mätningarna i augusti under valåren 2002, 2006 och 2010, tillsammans med respektive års valresultat. Mätningarna utgörs av Sifos Väljarbarometer som sedan 1968 har publicerats regelbundet. Vill du veta mer om Väljarbarometern så hittar du det här.