Innehåll taggat med val 2014

 • Om kvinnorna får bestämma skulle det bli en rödgrön regering, om männen får bestämma skulle det bli en alliansregering

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Kampen om valet intensifieras ju närmare valdagen kommer. Om kvinnorna enbart fick rösta skulle en rödgrön regering vinna valet och om männen enbart skulle få rösta skulle det bli en alliansvinst. 

  • Blockskillnaden, 5,7 % men endast 4 procent i torsdags kväll
  • S, Mp och V har 45,7 procent
  • Alliansen når 40 procent
  • Signifikant upp för FI, SD
  • Signifikant ner för MP

  Vi ser nu flera intressanta rörelser under sista veckan. Här finns både vinnare och förlorare om vi tittar på hur valkampen går.
  Alliansen har under valrörelsen vunnit männen. Så hade bara män fått rösta skulle det bli en alliansvinst med 43,8 mot de rödgrönas 38,7. Hade kvinnorna fått bestämma hade det blivit en förkrossande seger för de rödgröna med siffrorna 52,5 mot 36,6 procent.
  Alliansen har klarat av att vinna valrörelsen bland de äldre där man nu åter har övertaget om än ganska knappt. Den mest rödgröna åldersgruppen är de mellan 50-64 år. Där har de rödgröna en klar majoritet med 52,5 procent.
  Tittar vi närmare på blockskillnaden varierar den dag för dag. Så i de sista 1250 intervjuerna under gårdagen går skillnaden ner till 4 procent.
  I dessa sista dagar pågår nu en intensiv kamp mellan V, S och MP. Vi ser nu att det finns klara flöden mellan dessa partier och på marginalen är det många väljare som bestämmer sig sent. 

  MP kan bli valets förlorare
  Miljöpartiet ser ut att bli valrörelsens verkliga förlorare de ligger nu bara någon procent över sitt valresultat från 2010. Det som verkar ha hänt är att de Moderater som gick över blockgränsen på grund av miljöfrågor nu tvekar när partiet också talar om andra frågor.
  Miljöpartiet går dock mycket bra bland kvinnor 12,2 procent men inte lika bra som tidigare. Partiet tappar stort i Stockholmsområdet där man inte längre hotar Socialdemokraterna på samma sätt som man gjort innan de sista
  veckorna i valrörelsen. De har nu 11,5 procent i Stockholmsområdet.

  Socialdemokraterna tar sig nu upp över 22 procent i landets storstäder. 
  Det sker på bekostnad av V och MP. Socialdemokraterna går nu mycket bra bland kvinnor 34,7 procent men bland männen stannar siffran på 27,5 procent.    

  Vänsterpartiet ligger nu strax över sitt valresultat och når 6,3 procent. Partiet har sitt starkaste fäste i åldersgruppen 50-64 år där man når 8,4 procent. De har sina väljare främst bland de offentlighetsanställda där man når nästan 10 procent.  Överhuvud finns det en klar rödgrön majoritet bland offentlighetsanställda. Det omvända gäller också bland de privatanställda där det är en klar majoritet för Alliansen.

  Var tolfte moderat har gått över blockgränsen
  Moderaterna har nu tappat nästan 9 procent av sina väljare från 2010. 8 procent eller var tolfte moderat har gått över blockgränsen till främst socialdemokraterna. Ett lika stort problem för moderaterna är att många väljare lagt sig i soffan och inte tänker rösta alls. Att ha en stor andel som lägger sig i soffan tyder på att många av deras väljare är missnöjda med partiet utan att tycka att något annat parti är bättre. Frågan är vad dessa väljare är mest missnöjda med. Det är framförallt män som gått till soffan:
  Är det utebliva skattesänkningar eller försvarsfrågan där det funnits ett stor missnöje över partiets bristande satsningar på försvaret. 


  Vi vet från olika undersökningar att ekonomi är partiets starkaste sida bland väljarna ändå är det märkligt att de ägnar så lite tid åt att tala om ekonomi. 
  De väljer att i istället tala om sysselsättning. De mest lättrörliga väljarna över blockgränsen är mer intresserade av ekonomi och personlig ekonomi. Moderaterna tappar också förhållandevis många väljare till SD. En hel del av dessa kom i förra valet från S och vandrar nu vidare till SD.

  Folkpartiet stannar nu på 6,3 procent. Det ryck i opinionen som de fick när försvar och Nato diskuterades verkar nu ha ebbat ut när fokus riktat in sig på andra frågor. Vi ser att det är lättrörliga män som lämnat partiet. Från föregående vecka.

  Centerpartiet har gjort en bra valrörelse och ligger nu i nivå med valresultatet. Partiet har lockat en hel del män över 65 år. I den gruppen når man nu över 9 procent. Partiets omprofilering av politiken verkar också ge resultat på landbygden där antalet väljare går upp till 17 procent. 

  Kristdemokraterna når 5,5 procent och verkar vara ett parti som mår bra av att bli exponerat i en valrörelse men däremellan glöms lite bort. Partiet har främst lyckats fånga fler män än tidigare.

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,3 procent. Exponeringen i pressen verkar inte ha påverkat deras siffror negativt, de går nu signifikant upp i denna mätning. Partiet har som tidigare betydlig fler män (13,9%) än kvinnor (6,7 %) men har tämligen väl lyckats öka andelen kvinnor under valåret. Bästa åldersgrupp är män mellan 30-49 år där man når dryga 18 procent. Partiet går också mycket bra i LO grupper (15,6%). I det tidigare svaga Stockholms län ökar man och når 6,7 procent. Bäst går man i Skåne och Västsverige där man når knappa 15 procent.

  Fi får i denna mätning 3 procent och verkar vara en aning svårfångat i våra mätningar. Uppgången är signifikant från förra mätningen. Partiet har en mycket ung profil och når 8,6 procent i gruppen under 30 år: Vi vet från tidigare mätningar att denna grupp har mycket sena valbeslut och ännu inte bestämt sig för hur man slutgiltigt kommer att rösta.


  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 13 september 2014.

 • Färre osäkra väljare inför valet på söndag

  Kategori: Sakfråga

  Mätningen gjord den 11 september visar en skillnad gällande att fler väljare nu har bestämt sig för hur de ska rösta i riksdagsvalet än i den förra mätningen. 

  Denna mätning visar att det är färre väljare som inte vet hur de ska rösta. För den förra mätningen låg den totala siffran på svarsalternativet Nej på 32%, nu ligger den på 24%. Denna mätningen visar således att fler väljare slutgiltigt har bestämt sig för hur de kommer att rösta, 74% anger att de redan har bestämt sig. För undergruppen 15-29 år ses också en ökning gällande att fler unga personer har bestämt sig för hur de ska rösta. De största skillnaderna som går att se mellan mätningarna är just sett till de totala siffrorna för alla som har deltagit i undersökningen och att fler unga väljare har bestämt sig för hur de ska rösta i riksdagsvalet. 

  I detta diagram presenteras de totala siffrorna för samtliga personer i undergrupperna som har svarat på frågan: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"


  Nedan presenteras de totala siffrorna för varje enskild undergrupp som har svarat på frågan i underrsökningen.
  Resultaten utgörs av 979 intervjuer undersökningen har gjorts den 11 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågan som har ställts i undersökningen är: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

 • Fler än hälften av väljarna har bestämt sig för hur de kommer att rösta

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot undersökt om de svenska väljarna har bestämt sig för hur de kommer att rösta i riksdagsvalet. Resultatet visar att 66% av de tillfrågade slutgiltigt har bestämt sig.

  Mätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot visar att sett till alla väljare, har ungefär hälften slutgiltigt bestämt sig men ungefär en tredjedel ännu inte bestämt sig för hur de kommer att rösta i riksdagsvalet. Sett till undergrupperna är de främst personerna i grupperna 30-49 år, 50-64 år och 65+ år som menar att de redan har bestämt sig. Undergruppen 15-29 år är högre representerat gällande att det inte har bestämt sig ännu, 61% av de tillfrågade i denna undergrupp har svarat att de ännu inte har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i riksdagsvalet ännu. De äldre personerna i undergruppen 65+ år är de väljare som i högre grad har angett svarsalternativet "Ja, redan röstat", 29% i denna undergrupp svarar att de redan har röstat.

  I detta diagram presenteras de totala siffrorna för samtliga personer i undergrupperna har svarat på frågan: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

   

  Nedan presenteras de totala siffrorna för varje enskild undergrupp som har svarat på frågan i undersökningen.


   

  Resultaten utgörs av 1211 intervjuer, undersökningen har gjorts mellan den 1 september till den 8 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Frågan som har ställts i undersökningen är: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

 • Agendan i valrörelsen spelar en mycket stor roll

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Nu med några få dagar kvar till valdagen spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Stora demografiska skillnader går att se gällande hur valkampanjen går.

  • Blockskillnaden 6,2%
  • S, Mp och V har 47,5%
  • Alliansen når 41,3%
  • S signifikant upp till 30,4%
  • Jämt bland männen och pensionärerna

  Socialdemokraterna starkare utanför storstäderna
  Vi ser ett fortsatt tydligt gap mellan blocken, som nu ligger på 6,2 procent. Vi ser stora skillnader hur valrörelsen går i olika delar av landet. S uppgång kommer från väljare utanför storstäderna. I Göteborgsområdet och Stockholms län hamnar man nu under 20 procent. I Stockholms län har alliansen nu ett övertag på nästan 10 procentenheter.
  Socialdemokraterna ligger nu på samma siffra som man hade inledningsvis i valrörelsen.

  Mer balanserad bild för de unga väljarna
  Det är också stora demografiska skillnader i hur valkampanjen går. Tittar vi på olika åldersgrupper ser vi att Alliansens bästa åldersgrupper är 30-49 år och äldre väljare över 65 där man under valrörelsen vunnit väljare. Man har också hämtat upp det extrema underläget bland de unga väljarna till en mer balanserad bild som liknar väljarkåren i övrigt.

  Vi ser nu stora rörelser bland de mindre allianspartierna. Denna vecka får Centerpartiet en signifikant uppgång. Annie Lööf var ju sist ut bland partiledarintervjuerna i SVT. De som framförallt lockats till partiet är män under 50 år. Folkpartiets uppgång fortsätter inte denna vecka utan de stannar på 7,2 procent. Det är framförallt lättrörliga män som både kommit till partiet och också lämnat det. Här spelar de sista dagarnas valrörelse stor roll.

  Moderaterna får 22,6 procent, 8 procent under sitt valresultat.

  Kristdemokraterna stannar på 4,5 procent i valveckan och kanske därmed behöver stödröster för att vara säkra på att komma in i riksdagen. Vänsterpartiet får 6,8 procent och går allra bäst i Norra Sverige där man når 14 procent och i Göteborgsområdet där man når 12 procent. Miljöpartiet når 10,3 procent och tävlar med Socialdemokraterna i inte minst Stockholmsområdet. Partiet når främst kvinnor, partiet lockar nu klart färre väljare från Moderaterna än vad man gjort tidigare. Det kan vara en effekt av att man breddat sig och försöker skaffa sig en profil i andra frågor än miljö.

  Feministiskt initiativ under riksdagsspärren
  FI når 1,6 procent och ligger därmed långt från riksdagsspärren. FIs problem kommer från att de varit så hårt koncentrerade till Stockholmområdet och till unga väljare där. Vilket gör att basen att gå vidare från EU-valets framgång blev för liten. För att bli stor bör man ha bättre geografisk spridning.

  Nu med några få dagar spelar agendan i valrörelsen mycket stor roll. Kommer frågor upp som partierna är duktiga på så kan de utnyttja det, blir det fel områden förlorar de på det. Här handlar det inte om vad alla väljare tycker utan hur de påverkar lättrörliga eller de som gått till soffan. Några få procent kan man också ta på frågor som annars inte är så betydelsefulla. Försvarsfrågan är ett sådant exempel. Den kan både dra väljare på marginalen men också skrämma väljare att inte rösta på ett parti om man tycker frågan är viktig. Även om den inte är avgörande för alla väljare men mellan FP, KD och M kan den ha betydelse. Den kan också hindra övergång till S om man tror att MP och V får inflytande på dessa frågor. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 10 september 2014.