Innehåll taggat med valdeltagande

 • EU-valet: Röstviljan ökar

  Kategori: Europaparlamentsval

  Med en dryg vecka kvar till Europaparlamentsvalet ökar röstviljan. 52 procent av svenskarna uppger att de säkert ska, eller redan har röstat visar en färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen.

   Markant ökning av röstvilja

  De som uppgett att de helt säkert ska rösta, eller redan har röstat, har sedan senaste mätningen för en månad sedan ökat från 35 till 52 procent. De som svarat att de troligen ska rösta har samtidigt minskat från 32 till 22 procent. Med andra ord tycks fler har tagit beslutet att ta sig till vallokalerna och rösta i EU-valet, om de inte redan gjort det. I mätningen som gjordes den 4 februari uppgav 50 procent att de troligen eller säkert tänkt rösta i det kommande EU-valet. I den senaste mätningen är samma andel 74 procent. Då är även de som har förtidsröstat inräknade. 

  Tveksamheten minskar

  De som uppgett att de är tveksamma eller inte vet om de tänker rösta utgör 2 procent i den senaste mätningen. En förändring som tyder på att tveksamheten minskar. I den senaste mätningen i april var andelen tveksamma 3 procent och den 27 februari visade resultatet att 7 procent svarade tveksam/vet ej.

  Var fjärde tänker inte rösta

  Andelen som uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta i EU-valet den 25 maj är 24 procent. Från förra mätningen har andelen som svarat att de inte tänker rösta minskat med 3 procentenheter. De som svarat att de antagligen inte ska rösta har minskat med 5 procentenheter.

  Undersökningen har genomförts per telefon. Totalt har 1320 väljare över 18 år slumpmässigt valts ut oh fått svara på "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".

 • EU-valet: Knappt en månad kvar men röstviljan ökar inte

  Kategori: Europaparlamentsval

  Den senaste mätningen av valdeltagande inför Europaparlamentsvalet visar att röstbenägenheten inte ökar bland den svenska befolkningen. Detta trots att det är mindre än en månad kvar till valet. Bland Alliansens väljare visar sig ett avtagande intresse. Samtidigt ökar engagemanget bland de rödgröna väljarna. Mätningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Europaportalen.

  Oförändrad röstbenägenhet

  Sett till riket i stort är resultatet i denna mätning nästintill oförändrat. Precis som i förra månadens mätning uppger 35% att de absolut säkert ska rösta i EU-valet. 32% uppger att de troligen kommer att rösta, vilket är endast en procentandel mer från föregående mätning. 31% uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta. Även där är det endast en procentandel mer än i föregående mätning. Andelen tveksamma har minskat med en procentandel, från 4% till 3% i den senaste mätningen. Att röstbenägenheten inte ökar så nära inpå valet är ett slående resultat säger Sifo:s opinionschef Toivo Sjörén i en kommentar till Europaportalens artikel.

  Skillnad i röstvilja mellan blocken

  Sett till de olika blockens väljare så har röstviljan gått från att vara lika stor mellan blocken för en månad sedan till en rådande skillnad i engagemang mellan de rödgröna och borgerliga väljarna. Alliansen har svårare att mobilisera sina väljare medan engagemanget ökar bland de rödgröna väljarna. Av de borgerliga sympatisörerna uppger var tredje väljare att de absolut tänker rösta i Europaparlamentsvalet. Bland de rödgröna är det 44% som uppger att de absolut ska rösta i EU-valet. 

  Stort engagemang bland V och Mp-väljare

  Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare visar störst engagemang. 59% av Vänsterpartiets sympatisörer och 48% av Miljöpartiets sympatisörer uppger att de absolut ska rösta. Sverigedemokraternas sympatisörer är de som har minst intresse av att ta sig till valurnorna den 25 maj. 43% uppger att de inte eller antagligen inte kommer att rösta.

  Mätningen gjordes mellan den 16-23 april. Totalt har 1000 personer intervjuats per telefon. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt. Respondenterna fick besvara frågan "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".