Innehåll taggat med valet2010

 • Partibytare sedan valet 2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för väljarnas partibyten sedan valet 2010. Genom att själv klicka dig fram kan du se till vilka och från vilka partier väljarna går. Här syns även hur förflyttningarna över blockgränserna ser ut.

  Siffrorna som redovisas i diagrammet utgörs av en mätning som gjordes 11-21 augusti 2014. 2173 personer har intervjuats per telefon och fått besvara vad de skulle rösta på om det vore val idag, respektive vad de röstade på i valet 2010. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt.

 • Partiernas opinionsförändringar inför valen 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för skillnaderna mellan de högsta respektive lägsta noteringarna som gjorts för respektive parti inför valen 2002, 2006 och 2010. Skillnaderna utgår ifrån de mätningar som gjorts första veckan i augusti fram till och med sista mätningen innan valet för respektive år.

 • Opinionsläget: Centerns ökenvandring fortsätter

  Kategori: Toivo Sjörén analys

    

  Fotograf: Patrick Trägårdh

  Opinionsläget i februari sammanfattas med fortsatt dystra siffror för Centern som når rekordlåga siffror, signifikant under fyraprocentsspärren. Inte heller Kristdemokraterna når upp till fyraprocentsspärren. Vänsterpartiet står oförändrat mot föregående mätning. Rödgröna har fortsatt majoritet på hela taget och även om Moderaterna tappar så går det något framåt i Stockholmsområdet där allianspartierna åter är i majoritet. Även Miljöpartiet står starkt i Stockholmsområdet men svagast i samma område är Sverigedemokraterna.

  Centerpartiets ökenvandring fortsätter även i denna mätning. Partiet når idag endast 2,8 procent av väljarna. Siffran innebär att man ligger signifikant under fyraprocentsspärren. Detta är partiets lägsta siffa någonsin i en partisympatiundersökning sedan 1967 då de månatliga mätningarna inleddes. Under mandatperioden har partiet förlorat väljare i alla delar av landet men störst har tappet varit på landsbygden. Partiets strategi har inte heller lett till vinster i storstäderna eller i övriga orter. Ser vi på profilen för Centerpartiet starka frågor så finns det i stort sett inga starka frågor alls. Man har en viss profil i miljöfrågor och i regionalpolitik. 

  Skulle man fortsätta att ligga under 3 procent kan det bli farligt för partiet.
  Blir opinionssiffrorna för låga kan människor tycka att de kastar bort sin röst.
  Vi får se hur det ser ut i mars. Ligger man över de 3 procenten kan man nog ändå räkna med stödröster. 

  Vänsterpartiet når i denna mätning 8,2 procent och ligger därmed kvar på samma nivå som förra månaden. Vilket innebär en rejäl uppgång sedan valets 5,6 procent.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet (52,8%). Man har också etablerat en stark majoritet bland pensionärerna. Den grupp som tidigare oftast varit regieringens stöttepelare. Socialdemokraterna når i denna mätning nästan 35 procent. Fortfarande kan de inte knäcka koden för att vinna väljare i Stockholmsområdet. Där har socialdemokrateran under 25 procent.

  Även om Moderaterna tappar. I landet som helhet går man framåt något i just stockholmområdet. I Stockholm är det åter en majoritet för allianspartierna till skillnad mot läget i januari.
  Det innebär att skillnaderna mellan olika delar av landet ökar. De moderata förlusterna är som störst i åldrarna mellan 30 till 50 år.
  Partiets största förluster sker nu till soffan. 3,3 procent av väljarna har gått från att välja Moderaterna till att inte välja något alls. Därefter sker de största förlusterna till S med 2,9 procent.

  Folkpartiet når 6,7 procent, vilket är just under valresultatet från 2010. Kristdemokraterna når fortfarande inte upp till fyraprocentspärren. Paritet har dock till skillnad mot Centerpartiet några fler frågor där man har en tydligare profil. Det gäller familjepolitik och äldreomsorg.
  Miljöpartiet når 9,7 procent men visar på stora regionala skillnader. Starkast är man i Stockholmsområdet.

  Sverigedemokraterna har nu i en rad mätningar legat strax över 9 procent. Även det partiet visar på stora regional skillnader. Starkast är man i Skåne med ett stöd på 16,3 procent och svagast i Stockholmområdet med 4,5 procent.

   

  Det är nu sju månader kvar till valet i september. Vad kan man då räkna med för utveckling i opinionen? Erfarenheten talar för att det blir jämnare än vad det är nu. Vad det innebär för enskilda partier är däremot högst oklart.

     

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 16 februari i SvD och GP.

 • Opinionsläget: Socialdemokraterna rekryterar från soffan

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Opinionsläget i januari 2014 visar på fortsatt majoritet för de rödgröna. Socialdemokraterna har lyckats bäst med att rekrytera nya väljare. Miljöpartiet står sig mycket starkt och Vänsterparitet går starkt framåt sedan föregående år. I synnerhet i Stockholms län. Inom allianspartierna har Centern och Kristdemokraterna har ett tufft läge. Sverigedemokraterna däremot är betydligt starkare än tidigare. Trots likhet i siffrorna, i jämförelse med valåret 2010, är det idag annan politik och andra frågor som formar debatten.

  Vänsterpartiet når i denna mätning 8,3 procent och har under det senaste året gått starkt framåt från de 4,6 man hade i januari 2013. Partiet har främst vunnit väljare bland LO-medlemmar, män, unga under 30 år.  De har också gått starkt framåt på landsbygden.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet (50,6). Tittar vi tillbaka till valåret 2010 inledde de rödgröna med att nå hela 51,8 procents stöd från väljarna. Socialdemokraterna själva hade stöd från 36,9 procent jämfört med dagens 32,9 procent. Vänsterpartiet hade då en svagare ställning med 5,5 procents väljarstöd.

  De rödgröna verkar nu ha en majoritet i Stockholms län med cirka 3 procentenheter. Miljöpartiet framstår som mycket starkt och når hela 16 procent i Stockholms län. I Göteborgsområdet är läget mer jämnt. Där väger alliansen och de rödgröna jämnt.

  Allianspartierna nådde 41,5 procent i januari 2010. Skillnaden mot då är att Sverigedemokraterna är betydlig starkare än i januari 2010 då man endast nådde 5,0 procent.
  Då såg de rödgröna ut att nå en självklar seger i valet.
  Läget idag är dock knappast detsamma trots likheten i siffrorna. Partierna går till val på i många frågor en annan politik. Socialdemokraterna har bytt politik i skolfrågan och angriper nu regeringen i kunskapsfrågan den som tidigare var alliansens fråga. I den ekonomiska politiken har man lagt sig nära Moderaterna. I Skattefrågorna är debatten helt annorlunda. När Moderaterna har börjat tala om höjda skatter framstår det tydligt att spelplanen flyttats och förändrats.
  Det som fällde de rödgröna 2010 var framförallt ett antal misstag i valrörelsen, som gjorde att opinionen svängde i maj 2010.
  Så även om siffrorna är desamma är läget annorlunda. Vad som är lika är förstås att partier kan begå misstag som påverkar valrörelsen.

  Inom alliansen fortsätter både Centerpartiet och Kristdemokraterna att visa på mycket svaga siffror. Detaljstuderar vi Centerpartiet finner vi att de på landsbygden endast når 8,4 procent. Det innebär att Centerpartiet är mindre än både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på landsbygden. Går vi tillbaka till valåret 2010 hade man 11,4 procent och vid valåret 2006 hade man 14,6 procent bland lansbygdens väljare. Både kristdemokraterna och Centerpartiet låg 2010 på eller just över de fyra procenten. Idag ligger bägge under.

  Sedan valet 2010 har 39 procent av väljare bytt position i politiken. Drygt hälften har bytt från ett parti till ett annat. De andra har antingen gått från soffan (eller är förstagångväljare) till ett parti eller från ett parti till soffan.

  Det är dock bara knappt 7,5 procent av alla väljare som gått över blockgränsen sedan valet 2010.
  Socialdemokraterna har varit bäst på att rekrytera från soffan, 3 procent av deras nuvarande väljare kommer från soffan. Det är framförallt bland de kvinnliga soffliggarna som man lyckats väl (4,4%).
  Det är mindre än 8 månader till riksdagsvalet 2014.

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 26 januari i SvD och GP.