Analys

 • Opinionsläget: Blockskillnaden består

  Kategori: Analys

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,8.
  • S, Mp och V har 49,3 procent
  • Alliansen når 38,5 procent 

  Blockskillnaden är 10,8 procentenheter. Den stora blockskillnaden består även i augustis andra mätning. De rödgrönas 49,3 procent innebär att de i praktiken får egen majoritet även om vi tror att C och Kd kommer över spärren. Sverigedemokraterna blir därmed inte vågmästare.

  S kvar på sin valsiffra från 2010

  Socialdemokraterna ligger kvar på sin valsiffra från valet 2010 och får 30,3 i veckans väljarbarometer. Partiet utgör nu 60 procent av de rödgrönas samlade styrka. Partiets valsiffror skiljer sig kraftig över landet. I storstäderna når man bara 23 procent av väljarna.  Bäst går det i norr där man når 43 procent och sämst i Stockholms län (22,9). Partiet har svårt att nå unga väljare. I gruppen under 30 år stannar stödet på runt 16 procent. Bäst går de bland de äldre över 65 år där partiet når nästan 39 procent. 

  V når nu 7,9 procent

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sina siffror från valet 2010 och når nu 7,9 procent. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet där man får stöd från 12 procent av väljarna, men storstäder i allmänhet är starka områden för partiet (10 %). Partiet får sina nya väljare främst från S och MP. Partiet når 10 procent inom TCO. Man går lika bra bland tjänstemän som arbetare. Man är svaga bland de privatanställda (5,8 %) men får 10,3% bland de offentlighetsanställda. 

  Mp får starkt stöd från kvinnorna

  Miljöpartiet når 11,1 procent och har en mycket tydligt kvinnlig prägel med stöd från 15,9 procent av kvinnorna men bland männen stannar stödet på 6,4 procent. Partiet går mycket bra i Stockholms län där stödet ligger på 15,2 procent. Partiet hämtar sina nya väljare från hela den politiska skalan från moderaterna till vänsterpartiet (Sverigedemokraterna undantaget).

  Signifikant uppgång för M

  Moderaterna når nu 24,6 procent och det är en signifikant uppgång sedan juni. Partiets bästa områden är de tre storstäderna. Bäst går det i Stockholmsområdet där man når 32,3%. Partiet når klart fler män (28,4%) än kvinnor (20,7%). Sedan 2010 har partiet tappat 7 procent av sina väljare till S och drygt 3 procent till MP.

  Fp tappar

  Folkpartiet som får 6,7 procent har tappat över 20 procent av sina väljare över blockgränsen. 13 procent har gått till S och 9 procent till MP.

  C och Kd ligger just under spärrgränsen

  Centerpartiet ligger just under spärrgränsen och behöver nu verkligen valrörelsen för att få uppmärksamhet. Centerpartiet går bäst i Småland där man får 10 procent. Kristdemokraterna ligger även de under spärren och behöver utfrågningarna och debatterna för att slå igenom. Deras bästa område är Göteborgsområdet där man når dryga 7 procent.

  Sd når 10,1 procent

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,1 procent. Man har framförallt lyckats skaffa nya kvinnliga väljare. Partiet har nu 12 procent män och 8 procent kvinnor. De har under valåret lyckats nå klart fler kvinnor. Partiet har ett starkt stöd inom LO där man når dryga 16 procent. Var femte manlig LO medlem och var åttonde kvinnlig stöder SD. Inom TCO stannar stödet på dryga 8 procent och inom SACO på 3 procent. Partiet har starkast stöd bland privatanställda (11,7%). Partiet har fortsatt starkt stöd i Skåne (16 %) men har sedan 2010 breddat sig till att omfatta hela landet. Svagast är man i norr (5 %) och i Stockholm (4,1 %). 

  Signifikant nedgång för Fi

  Fi minskar nu för tredje mätningen i rad och det är en signifikant nedgång sedan i juni då man fick 3,4 procent jämfört med veckans 2 procent.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 16 augusti 2014.

 • Centerpartiets utveckling 1967-2014

  Kategori: Val, Analys

  Centerpartiet nådde sin höjdpunkt 29,0% i två Sifo-mätningar 1972 och 1974. Den lägsta noteringen för Centerpartiet inträffade i februari 2014 då partiet nådde 2,8%.  

 • Socialdemokraternas och Moderaterna i väljaropinionen 1967-2014

  Kategori: Val, Analys

  Sifo har undersökt den svenska väljaropinionen sedan 1967. I diagrammet nedan visas Socialdemokraternas och Moderaternas opinionssiffror de senaste 47 åren. Socialdemokraternas toppnotering kom under Olof Palmes tid som partiordförande 1969. Bottennoteringen inträffade under Håkan Juholts period som partiledare runt årsskiftet 2011/2012. Moderaternas bästa resultat i en Sifo-mätning uppnåddes 1997 och den sämsta i början av 1970-talet. 

 • De två politiska blockens utveckling 1967-2014

  Kategori: Val, Analys

  Sifo har studerat den svenska väljaropinion sedan 1967. Nedan följer en sammanställning av väljarstödet för de två huvudsakliga politiska blocken i svensk politik från 1967 till 2014. I det rödgröna/socialistiska blocket ingår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, och sedan 1981 även Miljöpartiet. I det borgerliga blocket ingår Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, och sedan 1974 även Kristdemokraterna. 

 • Opinionsläget: Gapet minskar, Centerpartiet ökar och FI äntrar scenen

  Kategori: Analys

  Senaste opinionsmätningen visar att gapet mellan blocken minskar från 16,8 procent i förra mätningen till 11,5 procent. Centerpartiet når en signifikant ökning och når 4,7 procent. Småpartierna tar allt större plats på scenen med FI på framåttågande med 1,4 procent.

  Både Centerparitet och Kristdemokraterna ligger nu över fyraprocents nivå. Det innebär en signifikant ökning för Centerpartiet som nådde sin lägsta notering någonsin i februari. Centerpartiet har fler kvinnor bland väljarna (5,8 %) än män (3,7 %). Kristdemokraterna når också fler kvinnor (6,1 %) än män (3,3 %). Centerpartiets ökning hämtar man främst från de kvinnliga väljarna.

  Socialdemokraterna ligger kvar på samma nivå som i februari och når i mars 34,1 procent. Partiet når fler kvinnliga väljare (36,5%) än manliga väljare (31,6%)

  Vänsterpartiets minskning till 6,3 procent från februari månads 8,2 procent är signifikant.  Partiet tappar mest väljare i åldersgruppen 50-65 år. Procentuellt tappar man även många unga väljare. Partiet har ungefär lika många män som kvinnor bland de som väljer partiet.

  Miljöpartiet når 10,1 procent och är fortsatt mycket starka i Stockholmsområdet där man når 14 procent av väljarna. Miljöpartiet har klart fler kvinnliga väljare (11,7%) än manliga (8,5%).

  Sverigedemokraterna får 8 procent. Nedgången från 9,5 procent är inte signifikant så vi får vänta till nästa mätning och se om detta är en tillfällig eller en mer varaktig nedgång. Partiet har ett starkt fäste inom LO-området där man når dryga 17 procent av LO:s medlemmar.

  Folkpartiet får 5,4 procent vilket innebär att de tre minsta allianspartierna nu närmat sig varandra i storlek. De har lika många manliga som kvinnliga väljare.

  I mars kan vi se en uppgång av andelen som svarar övriga partier. Vi har därför specialstuderat denna grupp och kan då se att FI utgör cirka 1,4 procent.

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 16 mars i SvD och GP.