Expressen vs Aftonbladet

Bakgrund till undersökning av Expressen och Aftonbladet

Medierna i P1 bad oss undersöka hur Expressen och Aftonbladet i sina pappersutgåvor har gestaltat politiken under perioden 15 augusti – 11 september. Bakgrunden var att de båda mediernas chefredaktörer munhuggits i podden Mattsson/Helin om att de skulle vara respektive blocks ”vallokomotiv”.

Vi undersökte därför de två största politiska nyheterna per dag i respektive tidning, ledarartiklar undantagna. Artiklar som puffades för på förstasidan läste vi i sin helhet inne i tidningen. Totalt sett gick vi igenom 65 artiklar där riksdagspartierna nämndes totalt 244 gånger.  Det är ett litet antal artiklar, men under en viktig period.

Vår tes är efter att ha undersökt mediebilder i andra val och med stöd i forskning är att synlighet är viktigt för alla partier. Dessutom är det för de flesta partier viktigt att undvika negativ publicitet.

Vi kom fram till följande:

  • Expressen är mer negativ i sin publicering av såväl S som SD än övriga partier.
  • Aftonbladet ger ungefär lika stort utrymme åt såväl allianspartierna som de rödgröna. Däremot ger AB större synlighet åt V och MP än vad Expressen gör.
  • Aftonbladet är något mer negativa i sin beskrivning av alliansens partier än av de rödgröna partierna.
  • Båda tidningarna ger Sverigedemokraterna relativt stort utrymme visavi andra partier. Och både Aftonbladet och Expressen har fler negativt vinklade artiklar än positiva vad gäller SD. Expressen är tydligast i detta.
  • Generellt är det dessutom tydligt hur lite sakfrågor är i fokus, vilket stämmer väl överens med andra undersökningar av medieutrymme i valrörelser. Att kommunicera sakfrågor i en valrörelse är svårt.


Hur kan detta påverka väljare?

Det går inte att enkelt besvara frågan om detta kan påverka väljare. Efter valet har vi för avsikt att studera flera mediers toppnyheter, totalt mediegenomslag, sociala medier och köpt utrymme. Vi hoppas att vi kan finna olika kommunikationskanalers effekt på väljarna i en sådan undersökning.

Aftonbladets och Expressens printeditioner står för en liten del av den flod av politiska nyheter som flödar över svenskarna i valtider. Men icke desto mindre är det två viktiga medier. Värt att ha i åtanke är att dessa båda medier inte har ett public service-uppdrag. De behöver skriva för sina läsare. Och de behöver sälja lösnummer.

Vi vet via vår Orvestoundersökning att Aftonbladets väljare i tydligt större utsträckning har bestämt sig för att rösta rödgrönt än på allianspartierna. Samma undersökning ger vid handen att Expressens läsekrets är ungefär jämbördig vad gäller definitiva alliansväljare vs rödgröna. Att Aftonbladet ur det perspektivet är något mer rödgrön i sin nyhetsvärdering är därför inte överraskande. Att Expressen väljer en motsatt position framstår ur det perspektivet som ganska naturligt.


För mer information kontakta: 

Jonathan Wennö - konsultchef TNS Sifo 

jonathan.wenno@tns-sifo.se, 08-507 421 74, 070-983 95 74

Kategori: PR Research analys


Inga kommentarer

Skriv en kommentar