Opinionsläget: Nu sker en signifikant skillnad mellan blocken

Endast 135 000 väljares röster skiljer blocken åt. Det går nu att se en signifikant skillnad gällande minskningen emellan blocken.

Skillnaden emelllan blocken är nu endast 4,5 %
S, MP och V har 45 %
Alliansen når 40,5 %

Signifikant minskning av blockskillnaden, nu endast 4,5 %

Vi ser nu en signifikant minskning av gapet mellan blocken till dagens 4,5 procent. Det är nu 135 000 väljares skillnad mellan alliansen och de rödgröna.
Vi ser nu att en del väljare går tillbaka till alliansen.
Alliansen lyckas nu väl i gruppen mellan 30-49 år där leder man med siffrorna 46,1 mot 40,6.

Alliansen vinner åldergruppen 30-49 år (alliansen 46,1 de rödgröna 40,6)

Moderaterna får 22,1 procent, 8 procent under sitt valresultat. De går bäst i åldergrupperna mellan 30-49 år (28,1%).

Alliansen når 40,5 procent

Folkpartiet verkar dock ha gjort en bra valrörelse och når nu upp över sitt valresultat från 2010 och ligger nu på 8,4 procent. De lyckas nu väl bland manliga väljare. Där de når 9,6 procent.  samtidigt får Folkpartiet nya kvinnor som främst kommer från socialdemokraterna. Övrigt är det främst Moderaterna som får släppa väljare till Folkpartiet. Frågan är om deras tydliga hållning i försvaret och Nato drar nya väljargrupper till partiet. Vi vet att numera just i försvarsfrågan kan vi se en mycket stark omsvängning bland Fp väljarna. Från drygt fyra av tio som ville stärka försvaret till åtta av tio. Folkpartiet har också varit tydligt när det gäller feminism. Centerpartiet svajar i mätningarna. Centerledaren är sist ut i partiledarutfrågningarna, det kan visa sig vara en fördel att få extra uppmärksamhet i slutet av valrörelsen.
Kristdemokraterna når 5,3 procent och går dubbelt så bra bland kvinnor än bland män.
Moderaterna ligger kvar på dryga 22 procent. Mätningen är gjord huvudsakligen före FOI rapporteringen. Så vi vet inte om det har haft någon effekt på de moderata siffrorna.
Miljöpartiet ligger mellan 10-11 procent. När det gäller miljöpartiet skall man komma ihåg att Miljöpartiet brukar ha mest väljare som bestämmer sig först på valdagen, så de är extremt beroende på innehållet i valrörelsen de sista dagarna. Framgången är starkast i Stockholms län där man når 14,9 procent.

S, Mp och V har 45 procent

Socialdemokraterna får i denna mätning en extremt låg siffra på 27 procent. De förlorar nu väljare i gruppen 30-49 år, kvinnor och väljare i storstäderna.

Väljarna går främst till V, SD och Mp men det finns också en ny ström till Folkpartiet bland tidigare S kvinnor.  Partiet har fortsatt svårt med väljare under 50 år och storstadsväljare.

Vänsterpartiet går bättre än vid valet 2010 då man hade 6,6 procent. Nu får man 7,5 procent. Verkar ha lättare att nå kvinnor (8.5%) än män (6,5 %)

Jämt bland männen

 S
verigedemokraterna verkar gå mot ett val där man får uppåt 10,4 procent av rösterna. Den sista veckan har man lyckats öka andelen kvinnliga väljare där man nu når 7,2 procent. Visserligen lägre än männens 13,9 men klart högre än i tidigare mätningar.

Fi når 1,8 procent med starkast stöd i Göteborg och Stockholm.
Deras väljare består av nya väljare som inte röstat tidigare samt MP och V-väljare. Det är också bland Mp och V som potentialen finns. Väljargruppen finns främst bland de under 30 år.

Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 6 september 2014.

 

Kategori: Toivo Sjörén analys


Inga kommentarer

Skriv en kommentar