Analyser

 • Väljarbarometern 19 juni 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Svag ledning för alliansen Småpartierna behöver barriärbrytande frågor

  Alliansen 42,7 %
  Rödgröna 37,9 %
  Blockskillnaden 4,8 %

  Regeringsstöd 30,8%

  Alliansen har nu ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Frågan är dock om man kan säga att det är en stark eller svag position. Tittar vi tillbaka till 2012 två år före valet 2014 finner man att den dåvarande oppositionen då hade egen majoritet med 51,8 procent. Enbart socialdemokraterna nådde 38,8 procent. Går man ytterliga fyra år bakåt till 2008 hade socialdemokraterna 41,6 procent. Man kan därför inte säga att alliansen har något starkt utgångläge inför resten av mandatperioden. Med historien i ryggen borde en opposition ha ett betydlig bättre utgångläge två år före nästa val om man tänkte vinna. Inte heller regeringen med sitt stöd från 30,8 procent befinner sig i någon gyllne position. Hårt trängda av låga siffror utan någon tydlig framgångformel. Man har visserligen en mycket stark ekonomi i ryggen. Problemet är att väljarna noterar detta men ändå verkar uppleva att Sverige är på fel väg. Det politiska landskapet verkar ha mist i tydlighet. Varken de stora partierna eller de små är idag tillräcklig spetsiga. Detta läge kan möjliggöra för den som hittar ut med nya skarpa förslag.

  De mindre partierna behöver ha några frågor som är barriärbrytande, något som kan göra dem tydliga. Störst behov av detta har uppenbarligen Kristdemokraterna som inte förmår komma in i debatten. För Miljöpartiet innebär energiöverenskommelsen att de också mister en profilfråga. Miljön återstår dock i stort. För Centern gäller också att energi är en viktig fråga som försvunnit.

  Moderaterna når nu 27,4 procent och har något fler kvinnliga väljare (28,2%) än män (26,7%). Bäst går man i de unga åldrarna under 30 år där man når dryga 34 procent.

  Liberalerna når 5,8 procent och har inte hittills kunnat dra nytta av att ha ställt sig utanför både energi- och försvarsöverenskommelserna. Kristdemokraterna verkar förtvivlat leta efter en fråga att bli tydlig i. Hur skall man skilja ut sig på ett lockande sätt. Idag är Moderaterna den största konkurrenten så svaret ligger kanske i att titta på vad de moderata väljarna tycker är svaga men viktiga områden i det egna partiet. Centerpartiet får 6,3 procent och går bra bland kvinnor med 8,4 procent men får bara stöd från 4,3 procent av männen.

  Socialdemokraterna med 26,4 procent går bäst bland väljare över 65 år där man når 35 procent. Storstadsväljarna är svårast att nå (23,1%). Det går också dåligt bland de unga under 30 år. I den gruppen når man knappt 14 procent. Miljöpartiet befinner sig fortfarande i någon form av krisläge med ett stöd på endast 4,4 procent av väljarkåren. Det största stödet finner man bland kvinnor mellan 30-49 år där stödet är drygt 8 procent. Partiledarbyten brukar inte ge några direkta effekter det vet man från en lång rad byten i de mindre allianspartierna.

  Vänsterpartiet når 7,1 procent och verkar inte kunna omforma sin oppositionella roll i brunkols- och välfärdsfrågor till nya väljare.

  Sverigedemokraterna når 15,8 procent och ligger kvar på vårens nivå. Man kan notera att det bland väljarkåren sker en utjämning. Man är inte lika starka inom LO som tidigare och man dominerar inte så tydligt i Skåne som tidigare, men samtidigt ökar man i andra grupper och områden så effekterna tar ut varandra. Fortfarande har man svårt att nå kvinnor mellan 30-49 år.

  Fi når 2,7 procent och hämtar väljarna i åldersgruppen under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 15 maj 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Mp får 4,1 procent

  Alliansen 42,2 %

  Rödgröna 38,5 %

  Blockskillnaden 3,7 %

  Den förra veckans nedgång i opinionen för Miljöpartiet bekräftas nu i maj månads ordinarie mätning när man når 4,1 procent. Något som man hade i januari 2006. Partiet har nu förlorat 96 000 väljare till S och V. (Främst S). 73000 väljare har gått till ett alliansparti (främst M). Ytterligare drygt 50 000 väljare har gåt från miljöpartiet till soffan. De största förlusterna kommer från kvinnor mellan 30 till 49 år. I gruppen kvinnor under 50 år är dock stödet fortfarande betydligt större än i andra grupper (8,5%). Partiet är starkast i storstäderna med 5,3 procent med Stockholmsområdet som starkaste fäste (6,8%). Över 50 år når partiet bara 2,1 procent av väljarna.

  Frågan är om dessa siffror kommer att återgå till sin förra nivå efter partiets kongress när ett språkrör är utbytt? Vad vi vet från tidigare studier är att vad som framförallt bär väljarna till ett parti är dess politik. Partiledare är ett fönster in till partiet. Har man högt förtroende är det lättare att tala med väljarna men det är vad man talar om som är avgörande. Fridolin var ju det språkrör som framförallt orsakade krisen genom sitt stöd till Kaplan och hanteringen av Yasri Khan som gjorde skillnad på män och kvinnor vid hälsning. Detta innebar också att partiets profil förändrades i väljarnas ögon och dess praktiska politik blev ifrågasatt. Var står partiet egentligen? 2

  Fridolin bär ju också på 2014 års valresultat som av medlemmarna upplevdes som en stor besvikelse. Valresultatet var ju frukten av strategiska överväganden från partiet. Man talade helt enkelt alldeles för lite om miljö för att locka väljare. Sammanfattningsvis så innebär inte nya partiledare att partiet automatiskt får nya väljare. Det kan vi se på ett stort antal partiledarbyten både inom alliansen och bland de rödgröna. I ett avseende blir maj månads barometer exceptionell. Den vanliga politiska debatten har i stort sett blivit blockerad av miljöpartiets kris. Det har låst fast partierna och övriga förslag från olika partiet har drunknat i historien om miljöpartiet och dess språkrör. Sverigedemokraternas nedgång under våren verkar också ha stannat upp. Man kan dock notera att andelen tveksamma väljare gått upp från 11,5 procent till 14,8 procent. Det kan antyda på att väljarna kan komma att röra på sig framöver i större utsträckning än vanligt. De mest osäkra väljarna är kvinnor under 50 år. I den gruppen är hela 18 procent tveksamma om sitt partival.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 17 april 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Lugnt ibland väljarna i april

  Alliansen 42,1
  Rödgröna 39,9  
  %
  Blockskillnaden 2.2 %

   

  Det verkar som den politiska arenan idag är rätt vilsen. Frågorna har så tydligt dominerats av flyktingpolitiken utan att den gett några större intryck på väljarnas syn på partierna. Undantaget är att en del
  Sverigedemokratiska väljare återgått till M och S under våren. Vi ser därför en signifikant nedgång för SD sedan årsskiftet. I december hade man 19 %. Så den nedgången på 3,3 procent är signifikant. Partiet ligger dock klart över sitt valresultat. Man verkar dock ha hamnat i bakvattnet i och med de nya flykting- och invandringspolitiken.
  partiet är fortsatt största parti i Skåne (utom Malmö). Västsverige är fortsatt ett starkt område med 22,5 procent.

  Kan vårbudgeten ändra på stiltjen i väljarbarometern. Det är en fråga som vi får svar på i maj.

  Vi vet att synen på politiken under året ändrats och förtroendet för de politiska institutionerna som regering och riksdag visar på mycket starka nedgångar. Partierna kan också visa på ett mycket svaga förtroendesiffror.
  Vi vet att detta kan öppna upp för stora förändringar i politiken.
  Det kan antingen ske genom att de gamla partierna förnyar sig eller att nya partier skapas. Vem tar initiativ och visar på nya bilder om framtiden.

  Kristdemokraternas försök i den riktningen har hittills inte varit så lyckade.
  Om detta beror på att man bara gjort spridda utspel och inte orkat driva sin linje med större kraft eller om det beror på osynligheten hos den nya partiledaren Ebba Busch Thor är svårt att veta. Det finns klart ett utrymme för partier att ta för sig av i det läge vi nu är i. Men nu ligger man stabilt under spärren. När varken ny eller gammal politik fungerar, är krisläget uppenbart. Vad och vem skall rädda kristdemokraterna?

  Centerpartiet fortsätter strax över sitt valresultat. Här ser vi dock att partiet lyckas allt bättre bland yngre. Under 50 år har man 9 procent. Bland kvinnor under 50 år har man 11,5 procent. Så man har delvis hittat en fungerade formel för sin politik. Det är på det hela taget ett annat parti än det var bara för några år sedan.

  Liberalerna har fortsatt det svårt.  5,5 procent i april kan inte uppfattas som någon större succé.   Bäst går det i storstäderna med 8,6 procent.

  Miljöpartiet idag hårt utsatt från många håll ligger kvar runt 6 procent:

  Om Kaplan-affären påverkar vet man ännu inte. Den bidrar dock knappast till att stärka partiet. Den kommande stämman kan också få stor betydelse för synen på partiet.

  Socialdemokraterna, nu på 26,7 procent, ligger en bit över vårens bottennotering. Partiet är största parti i norra Sverige och norra mellan Sverige samt på västkusten utanför Göteborgsregionen. 

  Vänsterpartiet fortsätter strax över de sju procenten. Partiet har ett mycket starkt fäste i Göteborgsområdet där man når hela 11,7 procent

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 13 mars 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  M största kvinnopartiet (29,2%)

  Alliansen 41.5 (-0.5%)
  Rödgröna 39,6  
  %(+0.4)
  Blockskillnaden 1,9 %

   

  Ytligt sätt händer nu mycket lite i väljaropinionen. Men tittar vi närmare på siffrorna ser vi att M nu seglar upp som det största kvinnopartiet och får 29.2 procent. Partiet får därmed klart fler kvinnliga väljare än manliga (24,6 %)
  Näst störst bland kvinnor är S med 24,6 procent.
  Tre
   
  partier har nu tydlig kvinnlig övervikt och det är M, Coch Mp
  Det är framförallt yngre kvinnor som lockats till Moderaterna. Bland kvinnor under 50 år får partiet 31,8 procent.  Tittar vi vidare i undergrupper ser vi att M framförallt är starkt bland TCO:s kvinnliga medlemmar (31%). Partiet är också störst bland såväl kvinnor i offentlig tjänst (28,7%) som privat tjänst (32%).

  Socialdemokraterna når 26,2 procent och det innebär att man haft en signifikant uppgång sedan sin bottennotering i januari på 23,1 procent.
  dramatiken ökar dock för partiet med stora variationer mellan olika grupper  Bland kvinnor under 50 år stannar stödet på 16,2 procent men över 50 är stödet  34,6 procent. S starkaste fäste är pensionärerna med 36.5 procent.

  Vänsterpartiet når 7,4 procent och har sitt starkast fäste bland anställda i offentlig tjänst. Partiet går också bra i Göteborgsområdet där man når hela 11,7 procent.

  Miljöpartiet ligger kvar kring 6 procent men får 8,4 procent bland kvinnor.

  Centerpartiet med sina 6,1 procent hamnar precis på sitt valresultat och verkar ha svårt att nå ut till väljarna.
  Bäst går det bland kvinnor (7,2%).

  Kristdemokraterna fortsätter under spärren och har trots nya partiledaren inte förmått att ta sig över de 4 procenten. De måste nog snart göra något.
  partiledaren måste synas med en tydlig ny politik. Nu verkar det snarast som man bara ibland förmår komma med utspel och nya positioner.

  Liberalerna  verkar också lida av samma brist på förmåga att profilera sig som övriga små allianspartier. 5 procent av väljarna är partiet inte haft sedan maj 2002 då man dippade ner till 4,3 procent.  Bäst går det inom SACO med dryga procent.

  Sverigedemokraterna ligger på 17 prcoent och den tidigare nedgången verkar ha stoppats upp.

  Fi ligger väldigt nära till att försvinna med sina 1,1 procent. Ett litet parti kan dock uppvisa förhållandevis stora hopp.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 14 februari 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

   

  Alliansen 42,1% (-0,6%)
  Rödgröna 39,2 % (+2%)
  Blockskillnaden 2,9 %

   

  Den politiska debatten har varit hårt präglad av invandring och flyktingpolitiken under den senaste tiden. Den har också präglats av att S och M bytt politik i flykting- och invandringsfrågor. Man skall dock komma ihåg att de andra frågorna inte försvinner från väljarnas sinnen. Så när S och M ändrar sin flyktingpolitik får andra frågor som de är starka i åter större vikt. Vi kan se en sådan tendens i dagens mätning där SD inte fortsätter sin resa upp utan tappar.

  SD får 16,6 procent och det är en signifikant nedgång sedan december 2015 då man nådde 19 procent. Det är troligen en effekt av Socialdemokraternas och Moderaternas ändrade politik i invandrings och flyktingfrågor.
  Det handlar dock inte huvudsakligen om väljare som lämnade S och M vid valet 2014 utan om väljare som under 2015 valde att lämna S och M.
  En liten ström av 2014 års förluster har dock Moderaterna lyckats återvinna från SD.
  SD har framförallt svårt att nå kvinnor mellan 18-29 år. Där man endast når dryga 7,9 procent i gruppen. Hade SD lyckats nå kvinnor i samma utsträckning som män skulle man ha varit ett betydligt större parti.
  Man är inte längre störst bland LO-medlemmarna med 27,3 procent utan slås Av S med 30,7 procent. Skillnaden är dock inte signifikant.

  SD visar fortsatt på mycket stora regional skillnader. I Skåne utom Malmö får man 31 procent men i Stockholm är stödet dryga 10,3 procent.

  Blockskillnaden minskar i denna mätning utan är nu endast 2,9 procent.

  Socialdemokraternas tapp i januari verkar vara en bottennotering även om dagens uppgång inte är signifikant så kan man ändå säga att nedgången stoppats upp. S grundläggande problem i väljarkåren ligger dock kvar.

  Moderaterna får 25,4 procent och fortsätter därmed på samma nivå som i januari.
  Centerpartiet når 7,1 procent och profilerar sig nu starkt i olika frågor kring integration och ingångslöner. Det återstår att se om detta kommer att ge frukt framöver. Hittills har utslaget i opinionen varit svagt.
  Liberalerna fortsätter just under sitt valresultat och når 6 procent.

  Kristdemokraterna verkar inte få till det i opinionen de ligger runt 4 och halkar i denna mätning ner till 3,5 procent.
  Den nya partiledaren gör insatser för att förnya profileringen men verkar inte nå ut med en ny politik.  Frågan är om hon syns tillräcklig i media.

  Miljöpartiet når 6,5 procent och verkar ha ett stabilt stöd strax under sitt valresultat.

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sitt valresultat och når 7,5 procent. Partiet är ett storstadsparti med sitt starkaste stöd i Göteborgsområdet (10,3%).  Starkast stöd har man bland kvinnor mellan 50-64 år (13%).

  Fi fortsätter att ligga under 2 procent. Det starkaste stödet finns hos kvinnor i åldern 18-29 (4,3%)

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 24 januari 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Signifikanta förändringar;

  • S ned till 23,2% (- 2,8%)
  • M 25,6% (+3,5%)
  • Signifikant blockskillnad
  • Alliansen 42,71 % (+4,1%)
  • Rödgröna 37,2  %(-2,75)
  • Blockskillnaden 5,5 %

  S ligger nu på 23,2 procent, vilket är det lägsta värde vi någonsin uppmätt för Socialdemokraterna. Det är 1,4 procent lägre än det värde vi mätte upp under de mest turbulenta dagarna under Håkan Juholt.

  Under hösten såg vi små rörelser i opinionen och nu verkar det även som den turbulenta tiden fått effekt. Krisen i flyktingfrågan och dess lösning har inte gynnat regeringen. Den har trängt bort frågor där Socialdemokraterna normalt sett är starka. Välfärdsfrågorna verkar ha kommit bort.

  Socialdemokraterna förlorar väljare främst till Moderaterna. Men även SD och V är mottagare av socialdemokratiska väljare. Soffan tar också emot en tydlig ström väljare.
  I storstäderna ligger partiet mellan 17,5% och 20,2%.
  Socialdemokraterna har fortsatt mycket svårt att nå väljare under 50 år.
  I åldersgruppen under 50 får man endast stöd av 18,0 procent. Det svaga stödet under 50 är dock inget som skett nu utan är ett långsiktigt problem.
  Över 50+ år når man 29,2. Bäst går det bland kvinnor över 65 år där man når 35,6 procent. 

  Moderaterna går nu upp med 3,5 procent. De får främst sina väljare från Socialdemokraterna och från soffan. Partiet är starkare bland de under 50 år (29,3%) än de över 50 år (21%). Det verkar som politikens inriktning på flykting och integration har gynnat Moderaterna. De är också de frågor som nu ligger högt uppe på väljarnas agenda. Decemberöverenskommelsens upphörande har också minskat den interna kritiken mot partiet. Det kan ha fått en del soffliggare att återgå till partiet. Frågor som normalt sett gynnar Moderaterna har dock inte varit så vanligt förekommande, så frågan är vad det är som gynnar partiet. Är det Moderaterna som drar eller är det missnöjet med Socialdemokraterna som får väljarna att gå till M från S. Starkast är Moderaterna i Stockholmsområdet med 32,9 procent.

  I januaris väljarbarometer når Kristdemokraterna över spärren, (4,4%).

  Det kanske mest intressanta är att man nu når helt nya väljargrupper. Förr kunde man lite karikerat säga att partiet var bäst bland äldre kvinnor. Idag når man klart fler väljare under 50 år än över 50 år. Man når också fler män än kvinnor även om skillnaden inte är så stor mellan könen men tidigare gällde omvända. Bäst går partiet nu i storstäderna vilket är ytterligare ett tecken på nya väljargrupper. Rörelserna är inte jättestora med tanke på att 4,4 procent inte är så mycket men ändå tydliga. Den nya partiledaren har tydligt påverkat väljarsammansättning i partiet.

  Liberalerna når 6 procent. Här frågor vi både om Folkpartiet och Liberalerna i samma svarsalternativ.
  Centerpartiet får 6,8 procent.

  Alliansen når 42,7 procent. Skillnaden mellan blocken är nu hela 5,5 procent. Starkaste övervikten har allianspartierna i de aktiva åldersgrupperna mellan 30-49 år. Här har Alliansen 46,7 procent mot de rödgrönas 34,6 procent. Starkast är de rödgröna i åldrarna mellan 50-64 år där de har 39,5 procent mot alliansens 35,2 procent.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 december 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 38,6 %

  Rödgröna 39,9  %

  Blockskillnaden 1,3 %

  Sd på högsta (19%) notering någonsin i SIFO

  S tappar 35000 väljare genom dödsfall varje år

  Trots väldigt turbulenta tider är rörelserna i politiken inte så stora
  under november/december. Tittar man på det gånga året ser vi förstås helt andra rörelser där det framförallt är försvagningen av S som kan få stora konsekvenser på längre sikt. Uppgången för Sd är också dramatisk. Både när det gäller totalen men också genom att det förändrar stödet för S inom LO på ett än mer dramatiskt sätt.  Att S inte är största parti inom LO kanske är årets största förändring inom opinionen.

  Sverigedemokraterna når nu sin högsta siffra i vår väljarbarometer.
  Nästan var fjärde man (24,5% röstar på partiet.) Det gör det till det största partiet bland män även om marginalen till S (24%) och M (23,9%) är marginell. Även bland kvinnor stärks nu partiet och når 13,2 procent bland kvinnorna. Speciellt bra går det för SD inom LO där var fjärde kvinna (26,6%) röstar på SD. Bland männen stöder 34,6 procent SD. Åldersmässigt går det nu bäst i åldern 50-64 år (24,2%) men även i åldern 65 plus går det bra (22,3%).  

  Stödet för S är 28,9 bland LO-medlemmarna. Det är en mycket stor förändring sedan årsskiftet då S hade stöd från 45,9 % av LO-medlemmarna. Det är sällan vi ser så stora förändringar i undergrupper.
  26 procent stöder nu socialdemokraterna. Partiet fortsätter därmed att ligga 5 procent under sitt valresultat på 31 procent. Det betyder att man tappat 300 000 väljare sedan valet 2014.  Regeringsmakten och dess påfrestningar är en förklaring men samtidigt ser vi långsiktiga strukturella förändringar som kvarstår och förstärks. I de äldre åldersgrupperna över 75 år har man stöd från 37,2 procent men i de nya väljargrupperna stannar stödet på runt 20 procent. Det innebär att varje år så förlorar S genom dödsfall 35000 röstande (över en fyraårs mandatperiod innebär det 140 000 väljare) och antalet nytillkomna är betydligt lägre. Lite beroende på årskullarnas storlek.

  Moderaterna ligger på 22,1 procent av väljarna. Bäst går det i åldergruppen mellan 30-49 år. Och då speciellt bland männen (30,9%).

  I denna mätning är det första gången vi använder Liberalerna som namn. Vi kompletterar visserligen med att det rör sig om fd. Folkpartiet.  Partiet får
  6,6 procent och når fler kvinnor (7,6%) än män (5,6%). Bäst går Liberaleran bland 65 plus där man når 9,4 procent. Speciellt bra går det bland kvinnorna i denna ålder (12,2%)

  Centerpartiet når 6,4 procent och är också ett parti som lockar fler kvinnor (7,4%) än män (5,5%).

  Kristdemokraterna ligger fortsatt under spärren och den nya partiledaren har ännu inte tagit någon stor plats i den politiska agendan.

  Miljöpartiet har trots påfrestningarna med flyktingpolitiken inte tappat några röster utan ligger på 6,1 procent. Dess profil är fortsatt kvinnlig med ett stöd bland kvinnor på 7,7 procent (män 5,2%).

  Vänsterpartiet når 7,8 procent.  Även detta parti har fler kvinnliga röstande (9,8%) än män (5,1%).

  Fi märks inte så mycket och får 1,6 procent av väljarna. De är företrädesvis under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 22 november 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent
  Rödgröna 39,2 procent minus
  Blockskillnaden 1,9 procent (2,1)

  Rekordlågt stöd för S inom LO.

  De rödgröna stärks efter terrordåden. I veckan före terrordåden har allianspartierna en klar övervikt över de rödgröna med 5,3 procent. I veckan efter har man ett underläge med 1,5 procent. Det innebär att man alliansen gått från att ha ett signifikant övertag över de rödgröna till att man inte längre kan se någon signifikant skillnad mellan blocken. Tittar man på enskilda partier finner man att S ökar från 24,9 första veckan, till 28,6 procent den andra veckan i mätperioden. Den skillnaden är dock inte signifikant men med tanke på att blockskillnaden utjämnas ser man ändå att regeringen tydligt har stärkts av den senaste veckans händelser. Om detta kommer att vara varaktigt eller en effekt av det omedelbara terrorläget i Sverige och i omvärlden går inte att veta nu

  Det är framförallt kvinnor och personer över 50 år som ökat sitt stöd för S, och de 
  är nu ett parti som har en stark övervikt av kvinnor med 31,1 procent jämfört med männens 22,3 procent. Starkast är man bland kvinnor mellan 50 och pensionen där man når 40,6 procent.

  SD är nu nominellt det största partiet inom LO med 29,4 procent. S får 28,4 procent. Skillnaden är för liten för att vara signifikant men tidigare har S varit klart större inom LO än SD. Bland män är SD klart större än S inom LO. Inom LO kommer de nya väljarna främst från S. 

  Vänsterpartiet får 6,6 procent(-0,7). Miljöpartiet får 5,8 % (minus 1,3). Det är Miljöpartiets lägsta notering sedan augusti 2008.
  Moderaterna ligger stilla på 24,6 procent.
  Folkpartiet når 5,8 procent (+0,2).
  Centerpartiet får 6,8 procent (-1,3).
  Kristdemokraterna fortsätter nedanför fyraprocentsgränsen och får 3,9 procent (+0,2).

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 18 oktober 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,1 procent + 2,9 %

  Rödgröna 39,0 procent minus -2,5

  Blockskillnaden 2,1 procent

  S lägsta siffra sedan Juholt.

  Nominellt skiftar nu majoriteten till alliansens fördel även om skillnaden mellan blocken inte är signifikant. Rörelserna för partierna kan i oktober synas små, men i de underliggande mönstren hittar vi stora utmaningar för partierna. Moderaterna som nu ligger mycket nära sitt valresultat både vinner och förlorar väljare. De största förlusterna går till Sverigedemokraterna och till Centern, men man förlorar även väljare till Folkparteit och Kd. Det som kompenserar dessa förluster är vinster från socialdemokraterna 2 procentenheter samt personer som inte röstade 2014. Det finns också smärre strömmar från Folkpartet och Centern. Bland män över 50 år är Sd betydligt större (26,3%) än Moderaterna (21,5%). Frågan är vad i Moderata politiken som kan fortsatt locka S väljare och vad är det som gör att väljare går till C och SD från moderaterna. De som kommer från S är främst väljare mellan 30-49 år. Strömmen består både av män och kvinnor, även om det är något fler män som går över. Skattefrågorna och ekonomi är sannolikt det viktigaste för dessa grupper och inte sysselsättningsfrågorna. Dessa grupper har jobb och är inte oroade att förlora det heller.

  Folkpartiet får 5,5 procent och är jämt spridd i alla åldersgrupper.

  Centerpartiet med sin populära partiledare får 8,0 procent i denna mätning, vilket är det högsta värdet sedan valet även om man tidigare nått 7,9 %. Uppgången är signifikant jämfört med augusti 2015 om än ej från september. Partiet går bra i alla åldersgrupper även om man går bäst bland kvinnor i åldern över 50 år. Den största överströmningen har man dock fått bland män mellan 30-49 år och bland kvinnor mellan 50 och 64 år.

  Kristdemokraterna som utlöste DÖ s död når 3,7 procent. Vår mätning är gjord till hälften före beslutet och till hälften efter beslutet. Tittar vi på de enskilda veckorna finner vi att partiet ligger på 4,6 procent efter beslutet och 2,9 % före. Om detta är en varaktig effekt eller något som Kd-ledningen förmår att utnyttja för att få fram sin politik återstår att se. Partiet kan ju inte leva på att upplöst överenskommelsen utan måste också fylla på med en politisk plattform som framförallt skall nå moderatväljarna där man verkar hitta det största potentiella stödet. Här gäller det som alltid att hitta en profil som inte genast tas upp av de andra. Det blev ju en mycket kort tid som Kd stod ensamma om att lämna Decemberöverenskommelsen. Annorlunda men inte så långt bort att man inte kan ingå i alliansen.

  Miljöpartiet når 7,1 procent och ligger fortsatt nära sitt valresultat. Regeringsinnehavet verkar inte negativt på partiet utan man behåller sitt stöd. De negativa effekterna av regeringsinnehavet drabbar däremot Socialdemokraterna.

  Socialdemokraterna får nu sin lägsta siffra (24,6 %). Endast en gång tidigare tangerat under Juholas tid. Partiet går klart bättre bland kvinnor (27,1%) än bland män (22,3%). Under 50 år når man bara 21,7 procent av väljarna. Förlusterna är störst i grupperna under 50 år och i områden där man tidigare varit starkast, det vill säga utanför storstäderna. De allra största förlusterna hittar man i LO-kollektivet där hela var åttonde LO-medlem har lämnat partiet. LO-medlemmarna går både till M och till Sd. S förlorar en procentenhet till V från vänsterflygeln inom S. Partiet har en tydlig ström till M om 2,1 procent av alla väljare samt en till SD om 2,1 procent.

  Vänsterpartiet fortsätter att dra nytta av det nuvarande politiska läget. De har inflytande på budgeten och drar nytta av de delar som upplevs positivt men slipper det negativa som drabbar S. Detta beroende på att S och V riktar sig till olika väljargrupper.

  Sverigedemokraterna ligger still i denna barometer. Det kan tyckas underligt att de trots den tydliga fokusen på invandring och integration under den sedanste tiden. Partiet gynnas inte av att man talar om hur man ska lösa omhändertagandet. De gynnas tydligen främst av när debatten handlar om invandringens storlek eller negativa effekter, inte akut omhändertagande. Frågan är om detta ändras om debatten åter skulle ändra karaktär. Partiet är största parti i Sydsverige om man undantar Malmö. SD har små förluster och då främst till M.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 september 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ett år efter valet har de rödgröna tappat 1,7 procent och alliansen 1,2 procent. Sd har ökat med 4,8 procent. Alliansen har med andra ord inte kunnat dra fördel av sin oppositionsroll.

  I takt med att invandring och integrationsfrågorna har blivit viktigare har också SD ökat från sina 12,9 i valet till dagens 17,7 procent. Deras tillströmning kommer främst från män som tidigare röstat på M eller S. Moderaterna får i stället en ström från S som gör att de ligger nära sitt valresultat.

  Kd brukar tappa lite i mellanvalsperioderna och ligger nu strax under spärrgränsen. Folkpartiet når 5 procent vilket också är nära valets siffror. Centerpartiet ligger strax över.

  SD har i denna mätning fortsatt upp bland männen och är nu det största partiet bland män och får där 25,5 procent. Det näst största partiet bland män är M med 22,8 procent och S med 22,4 procent. Bland kvinnor är SD tredje störst med 9,7 procent. På första plats ligger S med 31,7 procent och på andra plats M med 22,8 procent. Av de män som går över till SD är den största andelen över 50 år men bland kvinnorna finns det ingen tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper.

  Vänsterpartiet som delvis har en oppositionsroll ligger över sitt valresultat. Hälften av de nya väljarna kommer från S. Men S förlorar betydligt fler till SD och M än till V.

  Socialdemokraterna har minskat med 4 procentenheter sedan valet. De förlusterna har gått till soffan, M och SD. Till soffan går fler kvinnor än män och det omvända gäller strömmen till SD och M. S fortsätter med sina kraftiga ålderskillander i partistöd. Under 50 år är stödet 20,4 procent men över 50 år är stödet 34 procent.

  Miljöpartiet når 7,2 procent och ligger därmed nära sitt valresultat. Man har därmed inte tappat stöd på grund av sitt regeringsinnehav.

  Toivo Sjörén

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...