Analyser

 • Väljarbarometern 21 augusti 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 39,3 procent
  Rödgröna 40,4 procent
  Blockskillnaden 1,1 procent 

  SD på ny toppnotering (17,8%) signifikant upp
  C signifikant ner (6,1 %)

  Sd fortsätter uppåt. De har ju fått ett starkt stöd genom stor uppmärksamhet
  genom sin annons om tiggeri på en tunnelbanestation i Stockholm och protesterna mot den. Flera undersökningar visar på starkt stöd för ett förbud. Allmänhetens stöd för SDs tiggeriförbud är också klart större än för deras invandringspolitik. Invandrings och integrationsfrågorna har dock ökat i vikt under året och ligger nu bland de översta platserna. I en annan studie visar det sig också integration och invandring kommer på andra plats bland de områden som väljarna tycker är de mest misskötta politikområdena.
  Sammantaget gynnar detta SD. De har nu nästan 40 % fler väljare än vid valet 2014.

  I en djupare analys ser vi hur SD nu blir allt bredare. Partiet gör nu klara inbrytningar i Stockholmsområdet där man nu får 14,6 %. Partiet är nu det största arbetarpartiet. Bland arbetare stöder nu 29,9 procent SD, siffran för S stannar vid 26,1 och för Moderaterna 22,5. Inom LO leder fortfarande S med 36,3 procent. Sd får inom LO 29,9 procent. Bland tjänstemän är det var tionde som stöder SD.

   
  SD har nu nästan 40 procent fler väljare än vid valet 2014. Partiet tar nu väljare från främst socialdemokraterna och moderaterna. De tar nu något fler från M än från S. Den tredje största källan är nymobiliserade väljare som inte röstat förut.

  Åldersmässigt är partiet starkast bland män 30-49 år (25,7%) och kvinnor mellan 50-64 år (15,1%). Partiet har svårast att nå kvinnor under 50 år där stödet stannar på 10,4 procent. Bland män är nu partiet Sveriges andra parti med 23 procent av männen bakom sig.

  Socialdemokraterna tappar lika mycket väljare till SD som till Moderaterna. S stora problem är att nå väljare under 50 år. I den gruppen når man bara 19 procent. men över 50 år når man nästan dubbelt så många (35 %). Miljöpartiet har det omvända problemet. Över 50 år är det bara fyra procent som svarar MP.

  När det gäller KD så når man precis spärren men det nya är att man inte har en så tydlig profil mot de äldre utan man får nu väljare både från under och över 50 år. Stödet är ungefär lika stort från män som kvinnor. Tidigare var den kvinnliga profilen tydligt markerad.
  Vänsterpartiet går bäst i storstäderna där man får drygt 10 procent.

  Det är nu ingen signifikant skillnad mellan blocken.  Hösten kommer att bli väldigt spännande. Hur kommer alliansväljarna att uppfatta det när S och mp förslagen går igenom när Alliansen lägger ner sina röster. Här beror det förstås mycket vad budgeten innehåller. Tvingas alliansen svälja saker som deras väljare inte alls stöder kommer det förmodligen skapa nytt utrymme för SD. Speciellt om Sd lägger förslag nära alliansens förslag. S har nu också många förväntningar att uppfylla. Kommer siffrorna att stiga när de kan regera på en egen budget?

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 17 maj

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 1,1 procent.

  S 25,9 % lägsta sedan januari 2012

  SD på ny toppnotering (14,7%.)

  Gapet mellan blocken forsätter att minska. Den lilla blockskillnaden på 1,1 procent innebär att det inte är någon skillnad mellan blocken statistiskt sett. Alliansen har nu en klar övervikt bland de mellan 30-40 år och det väger jämt i gruppen 65 plus. 

  Socialdemokraterna forsätter att i maj tappa röster och ligger nu hela 5,1 procent under sitt valresultat. En så låg siffra har man inte haft sedan januari 2012 då man fick 24,6 procent. Partiet verkar inte ha vunnit på att presentera sin tilläggsbudget.  Diskussionerna om Rut och Rot, bensinkatter och jobbfrågan har varit negativa för partiet. Just jobbfrågan är ett område som vi ser att S fortsätter att tappa i. Partiet tappar framförallt väljare i åldrarna mellan 30-49 år. Man tappar fler kvinnliga väljare än män. Väljarna går nu för första gången på länge över blockgränsen och då främst till Folkpartiet och Moderaterna. Att dessa partier inte ökar beror på att de i sin tur tappar väljare. M väljare går både till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är nu ett parti som får starkast stöd från väljare över 50 år (35 %) men under 50 är man nere på siffror strax under 19 procent.  I åldergruppen mellan 30-49 år har alliansen en klar övervikt (45,3 % mot 37 %.) Vi ser också att stödet för S blivit svagare både inom TCO och SACO.  Bäst går det bland pensionärerna där man når 36,3 procent.

  Maj månads vinnare är Sverigedemokraterna som når sitt högsta värde någonsin i SIFOs väljarbarometer. 14,7 procent. I april såg vi en nedgång precis då uteslutningarna diskuterades, men efter det har vi både sett en återgång och en ökning. Maj månads ökning är signifikant. Partiet har som tidigare ett starkt stöd bland män (20,4) stödet bland kvinnor stannar på 8,8 procent. Det beror främst på att man har svårt att nå kvinnor under 50 år.

  Vänsterpartiet når 7,5 procent vilket är signifikant över valresultatet ifrån 2014.

  Centerpartiet når 7,2 procent. Vi ser att det nu finns ökade strömmar mellan M och C. 

  Folkpartiet ligger kvar på tidigare nivåer. Man har framförallt svårt att nå männen.

  Kristdemokraterna har trots partiledarbyte inte fått någon effekt på Kd:s siffror. Partiledaren missade förstås den senaste partiledardebatten, så vi får nog vänta till längre fram i höst för att se effekterna av partiledarbytet. Om ett partiledarbyte skall få effekt måste det också paras med politiska förändringar. Partiet har lättast att ta väljare från Moderaterna.

  Miljöpartiets Åsa Romson har utsatts för mycket kritik i samband med partiledardebatten. Våra intervjuer är bara till hälften gjorda efter den debatten. Vi ser dock inga omedelbara effekter av debatten eller efterspelet av den ännu. Om det får några långsiktiga effekter får vi se senare i sommar.

  Partiledardebattens effekter skall inte heller överdrivas. Har någon varit en stor överraskning skulle den kunnat starta en positiv spiral. Nu blev snarare efterspelet kring miljöpartiet som blev fokus. De andra partierna kan mycket väl ha förlorat på det eftersom inget ljus föll på dem i efterspelet.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 19 april 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 2,2 procent.

  S 27,4 % lägsta sedan januari 2012

  Gapet mellan blocken fortsätter att minska.

  Socialdemokraterna ligger nu signifikant under sitt valresultat. Detta trots att man fått mycket uppmärksamhet i media genom olika budgetutspel. Samtidigt har man också fått en svekdebatt om Rot och Rut, och bensinskatt. Hittills har inte väljarna uppfattat att S har lyckts i jobbfrågan. Tvärtom har det blivit allt fler som säger att regeringens politik leder till färre jobb. Det drabbar uppenbarligen S men inte Mp. Partiet tappar framförallt kvinnor under den senaste månaden. Man har svårt att nå väljare under 50 år. I de åldersgrupperna når man runt 22 procent men över de 50 når man runt 33 procent bland männen och 36 procent bland kvinnorna. Övergångarna från de rödgröna till alliansen utgör drygt 2 procent av väljarna. Det är fler kvinnor än män som lämnar de rödgröna och går över till alliansen. Det är framförallt i åldersgrupperna mellan 30-49 år som vi finner de största övergångarna.

  Miljöpartiet går i april signifikant upp och når 8,9 procent. Här handlar det mest om en omfördelning inom de rödgröna samt väljare som inte röstat tidigare.

  Vänsterpartiet får ingen utdelning av sina framgångar i budgetförhandlingarna utan ligger kvar på förra månadens nivå.

  Sverigedemokraterna når 12,5 procent det är lägre än månaden innan men ingen signifikant nedgång. Partiet visar på stora skillnader mellan veckorna och det tycks som att väljarandelen minskade under de dagar som den interna konflikten inom SDU och SD var som störst i media. Så den här mätningen har kommit mitt i och det är i maj vi kommer att se hur den värkt ut. Annars fortsätter SD sin omvandling i väljarkåren. De är nu mycket starka bland äldre kvinnor. I den gruppen når man nu 16,4 % av väljarna. Bland männen i samma ålder stannar stödet på 15 procent. Svårast att nå för partiet verkar vara kvinnor mellan 18-50 år. Överhuvudtaget stärker man sin ställning bland äldre väljare. Missnöjet med decemberöverenskommelsen inom allaisansen har inte gett några effekter för SD. Här beror det förstås mycket på hur allianspartierna lyckas med sin egen politiska berättelse. Men det innebär också att de måste vara mycket tydliga i andra frågor än budgeten.  Försvarsöverenskommelsen var en förhandling där allianspartierna behövde framstå som de kraftfulla och visa att de lyckats inte minst när Folkpartiet lämnade förhandlingarna.

   Moderaterna ligger strax över sitt valresultat på 24,7 procent. Partiet når lika många kvinnor som män. Vilket innebär att man framförallt vunnit kvinnor under den senaste tiden.

   Centerpartiet ligger kvar på samma nivå som i mars. Folkpartiet gör det också.  Kristdemokraterna skall formellt byta partiledare i april men exponeringen av den nya partiledaren har inte gett någon effekt. Vi vet dock att effekter kommer om man byter politiskt profil. Kristdemokratiska väljare är de väljare som är mest kritiska till decemberöverenskommelsen. Partiet är därmed piskat att visa på särskilt kraftig oppositionspolitik. Även i försvarsfrågan är det Kd- väljare som ger det starkaste stödet för en ökning av försvarsanslagen.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna, eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

   

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 mars

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  SD högsta värde i Sifo-mätning 13,9 procent

  MP (6,6 %) lägsta sedan mars 2009 (6,6 %)

  Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 3,3 procent (5,0 %)

  De rödgröna har en klar ledning bland kvinnor och alliansen en svag ledning bland männen. Vilket leder till de rödgrönas övertag med 3,3 procent.

  Miljöpartiet lägger sig i närheten av valresultatet.  Inte sedan mars 2009 har man nått denna nivå då man fick 6,6 procent. Hur partiet påverkas långsiktigt av dagens Saudiaffär går däremot inte att säga än eftersom vi mätt mitt i turbulensen kring avtalet och Arabförbundets agerande.
  Sverigedemokraterna får nu 13,9 procent vilket är deras högsta siffra i en SIFO-undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Var femte man och var tolfte kvinna stöder idag partiet.
  Bland arbetare är det 19,5 procent som stöder partiet och inom LO når stödet nu upp till 23 procent. Partiet är därmed det näst största partiet i både gruppen arbetare som bland LO medlemmar. Partiet är nu tydligt etablerat i landets storstäder där man når över 10 procent i de tre städerna. Denna etablering på en ny högre nivå har huvudsakligen skett efter valet 2014.
  Därmed är partiet större än Miljöpartiet i alla tre storstäderna, så utvecklingen utanför storstäderna har trängt in även där.
  Partiet har ett fäste inom både TCO och SACO där cirka 6 procent stöder partiet.
  Kd verkar inte nu fått någon skjuts av det kommande partiledarvalet utan ligger på 4,0 procent. Däremot kan partiet skaffa sig en tydligare profil med en ny partiledare. Det finns tydligt tomma väljarområden som partiet kan öka i. Vi kan nu se att i den nu diskuterade nya försvarspoltiken så är detta en mycket viktig fråga för Kd-väljarna, försvar kan därmed vara något som adderar till KD-profilen.
  Centerpartiet når 6,6 procent och når betydligt fler väljare under 50 år än över de 50.  Det har inte alltid varit bilden under senare år.

  Folkpartiet får 5,1 procent i mars och ligger därmed kvar på samma låga nivå som tidigare i år.

  Moderaterna ligger nästan exakt på sitt valresultat med sina 23,9 procent. Ett parti som numera drar nästan lika många kvinnor som män. I gruppen män över 50 år är partiet bara nominellt större än Sd

  Socialdemokraterna får 29,8 procent och har fortsatt svårare att nå män (25,8%) än kvinnor (33,9%) men ligger kvar nära valresultatet.

  Vänsterpartiet fortsätter strax över sitt valresultat.

  Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 15 februari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 5,0 procent (5,4 %).

  Läget är fortsatt lugnt, det är förhållandevis få politiska utspel. Det är nog först i och med att olika förslag ur tilläggspropositionen som man kan förvänta större påverkan. Då kommer också decemberöverenskommelsen att prövas. Och Alliansledarna kommer då att åter behöva förklara fördelarna med överenskommelsen. I våra mätningar från januari ser man att de hittills inte lyckats med detta. För moderaternas del är försvarsöverenskommelsen också viktig eftersom den bidrog till M valförluster till Sd. Här kommer man att behöva distansera sig från sin gamla politik på ett trovärdigt sätt.

  Kristdemokraterna har fått ökad uppmärksamhet genom diskussionerna om vem som skall bli ny partiledare. Partiet är nu starkast bland unga män och äldre kvinnor. Den politiska inriktning som partiet kommer att få med en ny partiledare är det viktigaste för de framtida siffrorna. Partiet är nu i stort behov av en tydlig profil. Något som nötts ner under åren i regeringsställning. Integrationsfrågorna kan vara ett sådant område men det återstår att se om det får några varaktiga effekter. Nu står dock partiledarvalet i fokus men det är viktigt att påpeka att ett partiledarbyte i sig inte har så stora effekter utan det är politikens innehåll som avgör framgången. Vem som blir en bra partitledare är också svårt att säga i förväg. Det är först när människor är i rollen som det går att avgöra hur väl de når ut. Vi kommer snart att ha två nya partiledare som skall finna sina roller och skapa sina profiler.

  Moderaterna når i denna mätning 22,1 procent. Det är i närheten av valresultatet men klart lägre än i höstas då man nådde drygt 25 procent. Vid valet hade man 27,7 i Stockholms stad och 32,7 i länet. Nu får man 27 procent i både länet och staden tillsammans. Centern fortsätter att vara det största av de mindre allianspartierna och får 7 procent av väljarnas stöd. Starkast är man på landbygden med 13,3 procent. Majoriteten av väljarna finns dock i medelstora städer och tätorter även om andelen där ligger på 6,4 procent. På landbygden slås centerpartiet av Sd som får 21 procent på lansbyggden. Sd är därmed det näst största partiet på i mindre tätorter och på landsbygden. Moderaterna ligger på tredje plats med 17,7 procent.

  Folkpartiet når endast 5,2 procent och består av tjänstemän och går bäst i storstäderna där man når 7,9 procent. Socialdemokraternas vinster efter decemberöverenskommelsen är nu borta och partiet når 28,9 procent. Partiet har betydligt fler kvinnliga väljare (33,6) jämfört med män (24,7%). Bäst går man bland kvinnor över 50 år där man når runt 40 procent av väljarna.

  Miljöpartiet ligger strax över sitt valresultat och får 7,9 procent och tycks inte få någon större utdelning av sin regeringsmedverkan. Partiet går inte alls så bra i storstadsområdena som man brukade göra. I Stockholmsområdet når man endast 9 procent.  I sina starkaste stunder innan valet hotade man socialdemokraterna i storstäderna. Sammantaget får man nu i landets storstäder endast 9,2 procent.
  Vänsterpartiet når 7,2 procent och är ett tydligt storstadsparti (10,4%).

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern söndag 25 januari 2015

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  S får i denna mätning en signifikant nedgång jämfört med extramätningen just efter decemberuppgörelsen. Man är nu nere strax över den nivå som man hade i november 2014 (28,4). En del av S nedgången går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partiet har klart svårare att nå män (27,3 %) än kvinnor (32,8%)
  I övrigt råder det ett ganska lugnt läge i politiken. Läget har mer handlat om överenskommelsen. När skapa politiska förslag dyker upp kan det säkert förändra läget.
  Alliansen ligger klart under 40 procent och väljarnas stöd för Decemberuppgörelsen sjunker. Nu är det 44 procent som stöder decemberöverenskommelsen jämfört med 56 procent direkt efter uppgörelsen.

  Inom allianspartierna är det 42 procent som tycker att uppgörelsen är rätt och 30 procent fel. Inom S tycker 73 procent att den är rätt.
  Det kommer nu att bli väldigt viktigt hur allianspartierna hanterar uppgörelsen.
  Lika viktigt är förstås vad regeringen lägger in i budgeten.
  I bakgrunden ligger också alliansväljarnas positiva inställning till att samarbeta med SD i frågor där man tycker lika (56%). Alliansen kan få problem med att förklara varför man lägger sig i frågor där man skulle kunna få majoritet. Speciellt om det kommer att bli frågor som går emot vad alliansväljarna tycker är extra viktigt.

  Man kan notera stor könskillander i politiken. Bland män är det 40,5 som är för alliansen och 38,3 som är för de rödgröna men bland kvinnor är det 50,1 som är för de rödgröna och endast 36,4 som svarar alliansen.

  FI ökar signifikant i denna mätning och hamnar nivå med sitt valresultat.
  SD ligger på 13,3. Var sjätte man och knappt var tionde kvinna röstar på partiet. Här sker dock stora underliggande förändringar. Partiet går för första gången starkt framåt i Stockholmsområdet. Det har tidigare varit SD svagaste område men nu gör man en kraftig inbrytning i detta storstadområde.
  I december hade partiet 6,5 procent i Stockholmsområdet och nu når man 11,3 procent. Denna uppgång tas i stort sett från moderaterna som nu får 27,7 i Stockholms län jämfört med32, 9 procent i december 2014.

  Överhudtaget går partiet fram i storstäderna från 7,5 i december 2014 till 13,3 i januari 2015. Det innebär att man går bakåt i några tidigare starka områden. Växlingen gör att partiet nu blir än större hot mot moderaterna.

  Toivo Sjörén

          

 • Väljarbarometern söndag 21 december 2014

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Lugnt inför julhelgen

  Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 4,3 procent

  Skillnaden mellan blocken är nu 4,3 procent det innebär att just nu fortsätter vi med samma läge som vid valet i september.
  Socialdemokraterna ligger nu på sitt valresultat och får 31 procent. Både V och MP ligger också nära sitt valresultat.
  Socialdemokraterna har framförallt vunnit väljare i storstäderna efter höstens bottennotering på 26,6 procent i oktober. För miljöparteit går det inte alls så bra som det gjort tidigare i storstäderna. Siffran stannar på 7,6 procent i landets storstadsområden. I Stockholmsomårdet mäter Miljöpartiet bara 7,2 procent och i Göteborg 7,8 procent.
  I stockholmsomårdet går väljarna istället till Socialdemokraterna.
  S får nu i Stockholmsområdet samma siffror som i landet i övrigt. Skulle denna ökning stå sig så har S åstadkommit något som de inte uppnått på många år.  Även Vänsterpartiet går dåligt i Stockholm och får knappa 5 procent. I göterborgsområdet når man däremot hela 13 procent och S stannar på 24 procent.

  Moderaterna får 24,5 procent. Här befinner vi oss i ett vänteläge. Vad händer när den nya partiledaren väljs och vilket politiskt budskap kommer de nya ledarna och talesmännen att betona.

  Folkpartiet ligger stilla på 5,7 procent. Det är en nivå där varje samarbete med S skulle kunna vara en stor risk om de inte erbjuds något mycket rejält i utbyte.
  Centerpartiet ligger kvar på 6,1 procent. Det vill säga samma som valresultatet och samma resultat som varje månad under hösten

  Kristdemokraterna når endast 3,7 procent. Talen är före deras utspel om förändrade regler för integration och invandring.
  Vilken effekt det utspelet har får vi veta i januari. Det kommer säkert att ändra debatten. Tar moderaterna upp förslaget kommer kanske inte Kd ha så stor nytta av det. Kan de med förslaget skapa sig en ny profil så kan det vara det de behöver för att lägga till något till deras i dag ganska utsuddade profil.

  Vänsterpartiet har svårt att nå fram till väljarna. De ligger kvar på sitt valresultat. De regionala skillnaderna är dock mycket stora, då det går väldigt bra i Göteborgs område (13,2%) men betydligt sämre i storstadsområdet Stockholm (4,7 %).

  Sverigedemokraterna når sitt valresultat på 12,9 procent. Tittar vi bara på sista veckan kan vi se att diskussionen om Björn Söder inte haft några negativa effekter på nuvarande väljare, snarare hamnar de på över 13 procent sista veckan och lägre under föregående vecka.

  Det går mycket bra för partiet bland LO medlemma. Nu röstar var fjärde LO medlem på Sverigedemokraterna.

  På svensk landsbygd är det var femte som röstar SD.  Man är nästan dubbelt så stora som Centerpartiet på landsbygden. Bara S är större med 30 procent av väljarna bakom sig. I Skåne och Blekinge är det 22 procent som säger SD när vi frågar om partisympati.

  Fi fortsätter att ligga kvar klart under 4 procentsspärren och når 2,4 procent.

  Det är nu drygt tre månade kvar till valet, mycket kommer att kunna hända i opinionen fram till dess. Redan nu har 16 procent av väljarna bytt parti sedan valet. Ytterligare 4 procent har gått från ett parti till soffan. Så rörligheten är stor. Även om det mesta sker inom blocken

  Toivo Sjörén

 • Lika viktigt att behålla de gamla som att attrahera de nya

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Många partier vinner väljare utan att gå framåt i opinionen.

  Tittar vi på det senaste valet var det Moderaterna som lyckades sämst med att attrahera nya väljare. Endast 10 procent av väljare utgjordes av nya väljare. Folkpartiet som minskade sitt röstetal från valet 2010 men lyckades ändå rekryterade många nya väljare. Nästan hälften av dagens FP väljare hade inte röstat på partiet i föregående val. Detsamma gäller för Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Vänstern fick cirka 40 procent nya väljare utan några väljarframgångar. Socialdemokraterna rekryterade 27 procent nya.

  Siffrorna visar att förmågan att hålla kvar väljare är minst lika viktig som att attrahera nya. I kampen om de nya får man inte glömma de gamla för då försvinner de ganska lätt.

  Tittar vi exempelvis på de moderata förlusterna till SD så ser vi att de visserligen tyckte SD hade bättre invandringspolitik men att de ekonomiska frågorna och den egna ekonomin var mycket viktiga för dessa väljare. Det var ju något som Moderaterna i princip inte pratade om i valrörelsen utan i stället talade de om jobben som inte alls var lika viktiga för de väljare som lämnade till SD.
  Att partier som går kraftigt framåt som SD och FI får många nya väljare är ju däremot självklart.     

  Nedan presenteras diagram över hur många procent de etablerade väljare respektive de nya väljarna består av för riksdagspartierna och Feministiskt initiativ. 


  Resultaten utgörs av 1747 intervjuer för en mätning gjord den 19 - 28 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts på webben med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågan som har ställts är: Röstade du på samma parti i årets riksdagsval som i valet 2010?

 • Expressen vs Aftonbladet

  Kategori: PR Research analys

  Bakgrund till undersökning av Expressen och Aftonbladet

  Medierna i P1 bad oss undersöka hur Expressen och Aftonbladet i sina pappersutgåvor har gestaltat politiken under perioden 15 augusti – 11 september. Bakgrunden var att de båda mediernas chefredaktörer munhuggits i podden Mattsson/Helin om att de skulle vara respektive blocks ”vallokomotiv”.

  Vi undersökte därför de två största politiska nyheterna per dag i respektive tidning, ledarartiklar undantagna. Artiklar som puffades för på förstasidan läste vi i sin helhet inne i tidningen. Totalt sett gick vi igenom 65 artiklar där riksdagspartierna nämndes totalt 244 gånger.  Det är ett litet antal artiklar, men under en viktig period.

  Vår tes är efter att ha undersökt mediebilder i andra val och med stöd i forskning är att synlighet är viktigt för alla partier. Dessutom är det för de flesta partier viktigt att undvika negativ publicitet.

  Vi kom fram till följande:

  • Expressen är mer negativ i sin publicering av såväl S som SD än övriga partier.
  • Aftonbladet ger ungefär lika stort utrymme åt såväl allianspartierna som de rödgröna. Däremot ger AB större synlighet åt V och MP än vad Expressen gör.
  • Aftonbladet är något mer negativa i sin beskrivning av alliansens partier än av de rödgröna partierna.
  • Båda tidningarna ger Sverigedemokraterna relativt stort utrymme visavi andra partier. Och både Aftonbladet och Expressen har fler negativt vinklade artiklar än positiva vad gäller SD. Expressen är tydligast i detta.
  • Generellt är det dessutom tydligt hur lite sakfrågor är i fokus, vilket stämmer väl överens med andra undersökningar av medieutrymme i valrörelser. Att kommunicera sakfrågor i en valrörelse är svårt.


  Hur kan detta påverka väljare?

  Det går inte att enkelt besvara frågan om detta kan påverka väljare. Efter valet har vi för avsikt att studera flera mediers toppnyheter, totalt mediegenomslag, sociala medier och köpt utrymme. Vi hoppas att vi kan finna olika kommunikationskanalers effekt på väljarna i en sådan undersökning.

  Aftonbladets och Expressens printeditioner står för en liten del av den flod av politiska nyheter som flödar över svenskarna i valtider. Men icke desto mindre är det två viktiga medier. Värt att ha i åtanke är att dessa båda medier inte har ett public service-uppdrag. De behöver skriva för sina läsare. Och de behöver sälja lösnummer.

  Vi vet via vår Orvestoundersökning att Aftonbladets väljare i tydligt större utsträckning har bestämt sig för att rösta rödgrönt än på allianspartierna. Samma undersökning ger vid handen att Expressens läsekrets är ungefär jämbördig vad gäller definitiva alliansväljare vs rödgröna. Att Aftonbladet ur det perspektivet är något mer rödgrön i sin nyhetsvärdering är därför inte överraskande. Att Expressen väljer en motsatt position framstår ur det perspektivet som ganska naturligt.


  För mer information kontakta: 

  Jonathan Wennö - konsultchef TNS Sifo 

  jonathan.wenno@tns-sifo.se, 08-507 421 74, 070-983 95 74

 • Om kvinnorna får bestämma skulle det bli en rödgrön regering, om männen får bestämma skulle det bli en alliansregering

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Kampen om valet intensifieras ju närmare valdagen kommer. Om kvinnorna enbart fick rösta skulle en rödgrön regering vinna valet och om männen enbart skulle få rösta skulle det bli en alliansvinst. 

  • Blockskillnaden, 5,7 % men endast 4 procent i torsdags kväll
  • S, Mp och V har 45,7 procent
  • Alliansen når 40 procent
  • Signifikant upp för FI, SD
  • Signifikant ner för MP

  Vi ser nu flera intressanta rörelser under sista veckan. Här finns både vinnare och förlorare om vi tittar på hur valkampen går.
  Alliansen har under valrörelsen vunnit männen. Så hade bara män fått rösta skulle det bli en alliansvinst med 43,8 mot de rödgrönas 38,7. Hade kvinnorna fått bestämma hade det blivit en förkrossande seger för de rödgröna med siffrorna 52,5 mot 36,6 procent.
  Alliansen har klarat av att vinna valrörelsen bland de äldre där man nu åter har övertaget om än ganska knappt. Den mest rödgröna åldersgruppen är de mellan 50-64 år. Där har de rödgröna en klar majoritet med 52,5 procent.
  Tittar vi närmare på blockskillnaden varierar den dag för dag. Så i de sista 1250 intervjuerna under gårdagen går skillnaden ner till 4 procent.
  I dessa sista dagar pågår nu en intensiv kamp mellan V, S och MP. Vi ser nu att det finns klara flöden mellan dessa partier och på marginalen är det många väljare som bestämmer sig sent. 

  MP kan bli valets förlorare
  Miljöpartiet ser ut att bli valrörelsens verkliga förlorare de ligger nu bara någon procent över sitt valresultat från 2010. Det som verkar ha hänt är att de Moderater som gick över blockgränsen på grund av miljöfrågor nu tvekar när partiet också talar om andra frågor.
  Miljöpartiet går dock mycket bra bland kvinnor 12,2 procent men inte lika bra som tidigare. Partiet tappar stort i Stockholmsområdet där man inte längre hotar Socialdemokraterna på samma sätt som man gjort innan de sista
  veckorna i valrörelsen. De har nu 11,5 procent i Stockholmsområdet.

  Socialdemokraterna tar sig nu upp över 22 procent i landets storstäder. 
  Det sker på bekostnad av V och MP. Socialdemokraterna går nu mycket bra bland kvinnor 34,7 procent men bland männen stannar siffran på 27,5 procent.    

  Vänsterpartiet ligger nu strax över sitt valresultat och når 6,3 procent. Partiet har sitt starkaste fäste i åldersgruppen 50-64 år där man når 8,4 procent. De har sina väljare främst bland de offentlighetsanställda där man når nästan 10 procent.  Överhuvud finns det en klar rödgrön majoritet bland offentlighetsanställda. Det omvända gäller också bland de privatanställda där det är en klar majoritet för Alliansen.

  Var tolfte moderat har gått över blockgränsen
  Moderaterna har nu tappat nästan 9 procent av sina väljare från 2010. 8 procent eller var tolfte moderat har gått över blockgränsen till främst socialdemokraterna. Ett lika stort problem för moderaterna är att många väljare lagt sig i soffan och inte tänker rösta alls. Att ha en stor andel som lägger sig i soffan tyder på att många av deras väljare är missnöjda med partiet utan att tycka att något annat parti är bättre. Frågan är vad dessa väljare är mest missnöjda med. Det är framförallt män som gått till soffan:
  Är det utebliva skattesänkningar eller försvarsfrågan där det funnits ett stor missnöje över partiets bristande satsningar på försvaret. 


  Vi vet från olika undersökningar att ekonomi är partiets starkaste sida bland väljarna ändå är det märkligt att de ägnar så lite tid åt att tala om ekonomi. 
  De väljer att i istället tala om sysselsättning. De mest lättrörliga väljarna över blockgränsen är mer intresserade av ekonomi och personlig ekonomi. Moderaterna tappar också förhållandevis många väljare till SD. En hel del av dessa kom i förra valet från S och vandrar nu vidare till SD.

  Folkpartiet stannar nu på 6,3 procent. Det ryck i opinionen som de fick när försvar och Nato diskuterades verkar nu ha ebbat ut när fokus riktat in sig på andra frågor. Vi ser att det är lättrörliga män som lämnat partiet. Från föregående vecka.

  Centerpartiet har gjort en bra valrörelse och ligger nu i nivå med valresultatet. Partiet har lockat en hel del män över 65 år. I den gruppen når man nu över 9 procent. Partiets omprofilering av politiken verkar också ge resultat på landbygden där antalet väljare går upp till 17 procent. 

  Kristdemokraterna når 5,5 procent och verkar vara ett parti som mår bra av att bli exponerat i en valrörelse men däremellan glöms lite bort. Partiet har främst lyckats fånga fler män än tidigare.

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,3 procent. Exponeringen i pressen verkar inte ha påverkat deras siffror negativt, de går nu signifikant upp i denna mätning. Partiet har som tidigare betydlig fler män (13,9%) än kvinnor (6,7 %) men har tämligen väl lyckats öka andelen kvinnor under valåret. Bästa åldersgrupp är män mellan 30-49 år där man når dryga 18 procent. Partiet går också mycket bra i LO grupper (15,6%). I det tidigare svaga Stockholms län ökar man och når 6,7 procent. Bäst går man i Skåne och Västsverige där man når knappa 15 procent.

  Fi får i denna mätning 3 procent och verkar vara en aning svårfångat i våra mätningar. Uppgången är signifikant från förra mätningen. Partiet har en mycket ung profil och når 8,6 procent i gruppen under 30 år: Vi vet från tidigare mätningar att denna grupp har mycket sena valbeslut och ännu inte bestämt sig för hur man slutgiltigt kommer att rösta.


  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 13 september 2014.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...