Europaparlamentsvalet

 • EU-valets preliminära valresultat

  Kategori: Europaparlamentsval

  Nära nog alla röster är räknade. Valresultatet för 2014 års Europaparlamentsval visar att MP, FI och SD är de stora vinnarna medan Moderaterna har haft ett tufft val. Valdeltagandet har ökat sedan 2009.

  Nedan ser du de preliminära valresultaten med siffror från Valmyndigheten. Du kan läsa mer om EU-valet i Toivo Sjöréns analys.

 • EU-valet: Senaste väljarbarometern

  Kategori: Europaparlamentsval

  Senaste väljarbarometern inför Europaparlamentsvalet visar framgångar för Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna.

  Sifo:s senaste mätning som publicerats i SvD visar att FI och Sd når stora framgångar om valresultatet följer den senaste väljarbarometern. FI får i den senaste mätningen 4,3 procent som därmed skulle innebära ett mandat. Sd når 8,6 procent vilket i sin tur skulle ge dem två mandat. 

  Socialdemokraterna och Moderaterna backar från februarimätningens resultat. I februari nådde Socialdemokraterna 32 procent att jämföra med senaste mätningens 28 procent. Moderaterna går från 21,6 procent till 18,1 procent i senaste mätningen. 

  MP når 12,5 procent och V 6,6 procent. Folkpartiet får 8,8 procent och Centerpartiet 5,3 procent enligt den senaste mätningen.

  I denna mätning når Piratpartiet 2,2 procent och skulle därmed åka ut om det vore val idag.

  Mätningen genomfördes 19-21 maj. Totalt har 1691 personer slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon. 34 % valde att inte uppge något parti.

 • EU-valet: röstviljan fortsätter att öka

  Kategori: Europaparlamentsval

  Den senaste mätningen som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen visar att röstviljan fortsätter att öka.

  Mer än hälften tänker absolut rösta eller har redan röstat

  Med bara några dagar kvar till Europaparlamentsvalet visar sig röstbenägenhet fortsätta öka bland den svenska befolkningen. Mer än hälften säger att de absolut säkert ska rösta, eller redan har förtidsröstat. Var fjärde uppger att de troligen ska rösta.

  V och FP-sympatisörer mest röstvilliga

  Vänsterpartiets och Folkpartiets sympatisörer är överrepresenterade bland de som uppger att de absolut säkert tänker rösta eller redan har röstat. Moderaternas sympatisörer är fortfarande underrepresenterade bland de som uppger att de tänker rösta. Likväl syns en skillnad i yrkesgrupper då tjänstemän i större utsträckning än arbetare uppger att de tänker rösta i EU-valet. Äldre är enligt mätningen också något mer röstbenägna än de yngre åldersgrupperna. 

  Mätningen gjordes mellan den 19-21 maj. Totalt har 1497 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon.

 • EU-valet: Röstviljan ökar

  Kategori: Europaparlamentsval

  Med en dryg vecka kvar till Europaparlamentsvalet ökar röstviljan. 52 procent av svenskarna uppger att de säkert ska, eller redan har röstat visar en färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen.

   Markant ökning av röstvilja

  De som uppgett att de helt säkert ska rösta, eller redan har röstat, har sedan senaste mätningen för en månad sedan ökat från 35 till 52 procent. De som svarat att de troligen ska rösta har samtidigt minskat från 32 till 22 procent. Med andra ord tycks fler har tagit beslutet att ta sig till vallokalerna och rösta i EU-valet, om de inte redan gjort det. I mätningen som gjordes den 4 februari uppgav 50 procent att de troligen eller säkert tänkt rösta i det kommande EU-valet. I den senaste mätningen är samma andel 74 procent. Då är även de som har förtidsröstat inräknade. 

  Tveksamheten minskar

  De som uppgett att de är tveksamma eller inte vet om de tänker rösta utgör 2 procent i den senaste mätningen. En förändring som tyder på att tveksamheten minskar. I den senaste mätningen i april var andelen tveksamma 3 procent och den 27 februari visade resultatet att 7 procent svarade tveksam/vet ej.

  Var fjärde tänker inte rösta

  Andelen som uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta i EU-valet den 25 maj är 24 procent. Från förra mätningen har andelen som svarat att de inte tänker rösta minskat med 3 procentenheter. De som svarat att de antagligen inte ska rösta har minskat med 5 procentenheter.

  Undersökningen har genomförts per telefon. Totalt har 1320 väljare över 18 år slumpmässigt valts ut oh fått svara på "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".

 • Miljön är viktigaste EU-frågan enligt väljarna

  Kategori: Europaparlamentsval

  Miljö- och klimatfrågor tycker flest svenskar är den viktigaste EU-frågan. Därefter kommer arbetslöshetsbekämpning och att lösa den ekonomiska krisen.

  Flest tycker att miljö och klimat är viktigast

  På uppdrag av Europaportalen har Sifo undersökt vilken fråga som svenskarna anser vara den viktigaste framtidsfrågan för EU. Den viktigaste frågan enligt 41 procent av väljarna är miljö och klimat. Oavsett partisympati visar sig väljarna tycka att miljö- och klimatfrågor är viktigare än andra frågor. Miljöpartiets egna väljare är klart överrepresenterade med 74 procent som anser miljö och klimat vara viktigast. Endast bland Sverigedemokraternas sympatisörer hamnar en annan fråga i topp som den viktigaste; arbetslöshetsbekämpning. 

  Arbetslöshetsbekämpning

  På andra plats kommer arbetslöshetsbekämpning som var fjärde svensk anser vara den viktigaste framtidsfrågan. Rödgröna väljare tycker i större utsträckning än de borgerliga väljarna att arbetslöshetsbekämpning, liksom miljö och klimat är absolut viktigast inom EU. 

  Att lösa den ekonomiska krisen

  Alliansens väljare är överrepresenterade bland de som anser att den viktigaste EU-frågan är att lösa den ekonomiska krisen. Alliansens väljare stöttar också i större utsträckning säkerheten i Europa och frihandelsavtalet mellan EU och USA som de viktigaste frågorna.

  Undersökningen genomfördes mellan den 16-23 april per telefon. 1000 personer har intervjuats, urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt. Frågan att besvara var "Vilken av följande frågor tycker du är den viktigaste framtidsfrågan för EU?". Respondenterna gavs sex stycken fasta svaralternativ.

 • Svenskarna positiva till frihandelsavtal mellan EU och USA

  Kategori: Europaparlamentsval

  Europaportalen har uppdragit åt Sifo att ta reda på hur svenskarna ställer sig till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Resultatet visar att mer än 60% av den svenska befolkningen är positivt inställda.

  Förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal är en fråga som har stor relevans inför det annalkande Europaparlamentsvalet. Under nästa mandatperiod förväntas man i Europaparlamentet ta ställning till ett färdigt avtal.

  Svenskarna positiva till förhandlingar med USA

  I en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen visas att det är fler svenskar som har en positiv än en negativ inställning till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. På frågan om man tycker att EU ska försöka förhandla fram ett frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln svarar 61% ja. 20% svarar nej och 19% vet ej.

  Män mer positiva

  Män är överrepresenterade bland de som har en positiv inställning. Bland män är det 70% som ställer sig positiva till ett frihandelsavtal vilket är en större andel jämfört med kvinnor som i större utsträckning ställer sig tveksamma. Bland Moderaternas sympatisörer är 69% positivt inställda, vilket bara är en procentandel mer än de som är positivt inställda bland Socialdemokraternas sympatisörer.

  Mp- och V-sympatisörer inte lika positiva

  Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer indikerar resultatet ett motstånd. Dessa partiers sympatisörer är de enda där andelen negativa och tveksamma är större än andelen positivt inställda.

  Undersökningen genomfördes per telefon där frågorna ställts till ett riksrepresentativt och slumpmässigt urval. Totalt har 1000 intervjuer genomförts under perioden 16-23 april. Frågan som ställdes var: "Tycker du att EU skall försöka förhandla fram ett frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln mellan USA och Europa?".

   

 • C, KD och SD riskerar att bli utan mandat

  Kategori: Europaparlamentsval

  Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är tre riksdagspartier som riskerar att bli utan mandat enligt en mätning av väljarnas partisympatier inför Europaparlamentsvalet som Sifo gjort på uppdrag av SVT. Miljöpartiet ser ut att öka kraftigt, mätningen ger dem 16,1%. F! har idag inga mandat i Europaparlamentet men är inte långt från att ta en plats med sina 3,2%. Socialdemokraterna är största parti med 31,2 följt av Moderaterna med 21,7. 

 • Endast en av tio känner sig väl informerade inför EU-valet

  Kategori: Europaparlamentsval

   

  Var tredje svensk uppger att de har diskuterat EU-frågor någon gång under de senaste två veckorna. Majoriteten anser att de vet för lite om partiernas politiska program inför det kommande EU-valet.

  Få känner till partiernas politiska program

  På uppdrag av Europaportalen har Sifo undersökt hur väl svenskarna känner till vilka politiska program och förslag som partierna går till val på i Europaparlamentsvalet om tre veckor. 85% uppger att de inte så väl eller inte alls känner till partiernas politiska program. En av tio tycker sig vara väl eller mycket väl informerad.

  Rödgröna väljare diskuterar mer

  En av tre svenskar uppger att de har diskuterat EU-frågor någon gång under de senaste två veckorna. Av de som diskuterar EU-frågor utgörs 29% av Alliansens sympatisörer och 37% av rödgröna sympatisörer.  Bland Vänsterpartiets väljare har mer än hälften diskuterat EU-frågor under de senaste två veckorna.

  Ukraina och miljö diskuteras mest

  Främst är det Ukraina-krisen som diskuteras. Var tredje av de som uppger att de diskuterat EU-frågor senaste två veckorna säger att de diskuterat krisen i Ukraina. Därefter kommer miljö- och klimatfrågor.  Andelen som uppger att de diskuterar Europaparlamentsvalet då de pratar EU är endast 6%. 


  Undersökningen genomfördes per telefon mellan den 16-23 april. Totalt har 1000  slumpmässigt valda personer besvarat frågorna ”I maj är det val till Europaparlamentet. Hur väl känner du till vilka politiska program och förslag som partierna går till val på inför valet till Europaparlamentet?” och ”Har du själv diskuterat EU-frågor under de senaste 14 dagarna?” .

 • EU-valet: Knappt en månad kvar men röstviljan ökar inte

  Kategori: Europaparlamentsval

  Den senaste mätningen av valdeltagande inför Europaparlamentsvalet visar att röstbenägenheten inte ökar bland den svenska befolkningen. Detta trots att det är mindre än en månad kvar till valet. Bland Alliansens väljare visar sig ett avtagande intresse. Samtidigt ökar engagemanget bland de rödgröna väljarna. Mätningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Europaportalen.

  Oförändrad röstbenägenhet

  Sett till riket i stort är resultatet i denna mätning nästintill oförändrat. Precis som i förra månadens mätning uppger 35% att de absolut säkert ska rösta i EU-valet. 32% uppger att de troligen kommer att rösta, vilket är endast en procentandel mer från föregående mätning. 31% uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta. Även där är det endast en procentandel mer än i föregående mätning. Andelen tveksamma har minskat med en procentandel, från 4% till 3% i den senaste mätningen. Att röstbenägenheten inte ökar så nära inpå valet är ett slående resultat säger Sifo:s opinionschef Toivo Sjörén i en kommentar till Europaportalens artikel.

  Skillnad i röstvilja mellan blocken

  Sett till de olika blockens väljare så har röstviljan gått från att vara lika stor mellan blocken för en månad sedan till en rådande skillnad i engagemang mellan de rödgröna och borgerliga väljarna. Alliansen har svårare att mobilisera sina väljare medan engagemanget ökar bland de rödgröna väljarna. Av de borgerliga sympatisörerna uppger var tredje väljare att de absolut tänker rösta i Europaparlamentsvalet. Bland de rödgröna är det 44% som uppger att de absolut ska rösta i EU-valet. 

  Stort engagemang bland V och Mp-väljare

  Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare visar störst engagemang. 59% av Vänsterpartiets sympatisörer och 48% av Miljöpartiets sympatisörer uppger att de absolut ska rösta. Sverigedemokraternas sympatisörer är de som har minst intresse av att ta sig till valurnorna den 25 maj. 43% uppger att de inte eller antagligen inte kommer att rösta.

  Mätningen gjordes mellan den 16-23 april. Totalt har 1000 personer intervjuats per telefon. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt. Respondenterna fick besvara frågan "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".

 • Intresset ökar för Europaparlamentsvalet

  Kategori: Europaparlamentsval

  I januari gjordes en mätning som indikerade låg kännedom och lågt valdeltagande inför Europaparlamentsvalet. Nu har Sifo på nytt undersökt allmänhetens inställning till det kommande valet, på uppdrag av Europaportalen. Denna gång visar siffrorna på ett större intresse.

  I januari svarade 45 % att de inte eller antagligen inte tänker rösta i Europaparlamentsvalet som hålls den 25 maj i år. En ny mätning som Europaportalen ånyo uppdragit åt Sifo att göra visar på att allt fler tänker rösta. Bland de som svarat att de inte ska rösta har andelen minskat från 20 %  till 15 %  .  Samtidigt har andelen som uppger att de absolut säkert ska rösta ökat från 18 % i januari, till 24 % i senaste mätningen.

  Utifrån dessa mätningar indikeras ett ökat valdeltagandetill kommande Europaparlamentsval. Toivo Sjörén har kommenterat resultatet och menar att ett ökande intresse är en utveckling som kan förklaras och förväntas genom att vi närmar oss valet i fråga. Sjörén menar dock att någon sorts konflikt är nödvändig för att få upp intresset och valdeltagandet betydligt mer. Detta är viktigt inte minst på grund av att valrörelsen i Europaparlamentsvalets fall är så kort.

  Den senaste mätningen genomfördes 19-25 februari genom telefonintervjuer med 1000 slumpmässigt valda personer ur den svenska befolkningen.

 • 1
 • 2