Intresset ökar för Europaparlamentsvalet

I januari gjordes en mätning som indikerade låg kännedom och lågt valdeltagande inför Europaparlamentsvalet. Nu har Sifo på nytt undersökt allmänhetens inställning till det kommande valet, på uppdrag av Europaportalen. Denna gång visar siffrorna på ett större intresse.

I januari svarade 45 % att de inte eller antagligen inte tänker rösta i Europaparlamentsvalet som hålls den 25 maj i år. En ny mätning som Europaportalen ånyo uppdragit åt Sifo att göra visar på att allt fler tänker rösta. Bland de som svarat att de inte ska rösta har andelen minskat från 20 %  till 15 %  .  Samtidigt har andelen som uppger att de absolut säkert ska rösta ökat från 18 % i januari, till 24 % i senaste mätningen.

Utifrån dessa mätningar indikeras ett ökat valdeltagandetill kommande Europaparlamentsval. Toivo Sjörén har kommenterat resultatet och menar att ett ökande intresse är en utveckling som kan förklaras och förväntas genom att vi närmar oss valet i fråga. Sjörén menar dock att någon sorts konflikt är nödvändig för att få upp intresset och valdeltagandet betydligt mer. Detta är viktigt inte minst på grund av att valrörelsen i Europaparlamentsvalets fall är så kort.

Den senaste mätningen genomfördes 19-25 februari genom telefonintervjuer med 1000 slumpmässigt valda personer ur den svenska befolkningen.

Kategori: Europaparlamentsval


Inga kommentarer

Skriv en kommentar