EU-valet: Knappt en månad kvar men röstviljan ökar inte

Den senaste mätningen av valdeltagande inför Europaparlamentsvalet visar att röstbenägenheten inte ökar bland den svenska befolkningen. Detta trots att det är mindre än en månad kvar till valet. Bland Alliansens väljare visar sig ett avtagande intresse. Samtidigt ökar engagemanget bland de rödgröna väljarna. Mätningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Europaportalen.

Oförändrad röstbenägenhet

Sett till riket i stort är resultatet i denna mätning nästintill oförändrat. Precis som i förra månadens mätning uppger 35% att de absolut säkert ska rösta i EU-valet. 32% uppger att de troligen kommer att rösta, vilket är endast en procentandel mer från föregående mätning. 31% uppger att de inte eller antagligen inte tänker rösta. Även där är det endast en procentandel mer än i föregående mätning. Andelen tveksamma har minskat med en procentandel, från 4% till 3% i den senaste mätningen. Att röstbenägenheten inte ökar så nära inpå valet är ett slående resultat säger Sifo:s opinionschef Toivo Sjörén i en kommentar till Europaportalens artikel.

Skillnad i röstvilja mellan blocken

Sett till de olika blockens väljare så har röstviljan gått från att vara lika stor mellan blocken för en månad sedan till en rådande skillnad i engagemang mellan de rödgröna och borgerliga väljarna. Alliansen har svårare att mobilisera sina väljare medan engagemanget ökar bland de rödgröna väljarna. Av de borgerliga sympatisörerna uppger var tredje väljare att de absolut tänker rösta i Europaparlamentsvalet. Bland de rödgröna är det 44% som uppger att de absolut ska rösta i EU-valet. 

Stort engagemang bland V och Mp-väljare

Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare visar störst engagemang. 59% av Vänsterpartiets sympatisörer och 48% av Miljöpartiets sympatisörer uppger att de absolut ska rösta. Sverigedemokraternas sympatisörer är de som har minst intresse av att ta sig till valurnorna den 25 maj. 43% uppger att de inte eller antagligen inte kommer att rösta.

Mätningen gjordes mellan den 16-23 april. Totalt har 1000 personer intervjuats per telefon. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt. Respondenterna fick besvara frågan "Hur troligt är det att du kommer att rösta i årets Europaparlamentsval?".

Kategori: Europaparlamentsval


Inga kommentarer

Skriv en kommentar