Svenskarna positiva till frihandelsavtal mellan EU och USA

Europaportalen har uppdragit åt Sifo att ta reda på hur svenskarna ställer sig till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Resultatet visar att mer än 60% av den svenska befolkningen är positivt inställda.

Förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal är en fråga som har stor relevans inför det annalkande Europaparlamentsvalet. Under nästa mandatperiod förväntas man i Europaparlamentet ta ställning till ett färdigt avtal.

Svenskarna positiva till förhandlingar med USA

I en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen visas att det är fler svenskar som har en positiv än en negativ inställning till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. På frågan om man tycker att EU ska försöka förhandla fram ett frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln svarar 61% ja. 20% svarar nej och 19% vet ej.

Män mer positiva

Män är överrepresenterade bland de som har en positiv inställning. Bland män är det 70% som ställer sig positiva till ett frihandelsavtal vilket är en större andel jämfört med kvinnor som i större utsträckning ställer sig tveksamma. Bland Moderaternas sympatisörer är 69% positivt inställda, vilket bara är en procentandel mer än de som är positivt inställda bland Socialdemokraternas sympatisörer.

Mp- och V-sympatisörer inte lika positiva

Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer indikerar resultatet ett motstånd. Dessa partiers sympatisörer är de enda där andelen negativa och tveksamma är större än andelen positivt inställda.

Undersökningen genomfördes per telefon där frågorna ställts till ett riksrepresentativt och slumpmässigt urval. Totalt har 1000 intervjuer genomförts under perioden 16-23 april. Frågan som ställdes var: "Tycker du att EU skall försöka förhandla fram ett frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln mellan USA och Europa?".

 

Kategori: Europaparlamentsval


Inga kommentarer

Skriv en kommentar