Allmänheten alltmer skeptisk till decemberöverenskommelsen och endast tre av tio alliansväljare anser att det var rätt av regeringen och allianspartierna att ingå decemberöverenskommelsen

Fyra av tio anser att det var rätt av alliansen och regeringen att ingå decemberöverenskommelsen om hur de ska agera i budgetomröstningar. När allmänheten tillfrågas svarar 40 % att det var rätt att ingå uppgörelsen, 30 % att det var fel och 30 % att de är tveksamma. Dessa siffror visar på en tydlig nedgång jämfört med december 2014 då en majoritet av allmänheten, 56 %, ansåg att det var rätt att ingå överenskommelsen, 28 % ansåg att det var fel och 15 % var tveksamma till att ingå den s.k. decemberöverenskommelsen.

Det är i synnerhet bland alliansens väljare som stödet för uppgörelsen sjunkit. I december 2014 ansåg 56 % av alliansens väljare att det var rätt att ingå överenskommelsen medan samma siffra i april 2015 ligger på 29 %. Av alliansens väljare anser i april dessutom 43 % att uppgörelsen var fel. 

Stödet för decemberöverenskommelsen är särskilt lågt bland kristdemokratiska väljare men högre bland centerpartistiska väljare. Endast 18 % av kd-väljarna anser att det var rätt att ingå uppgörelsen medan motsvarande siffra för centerväljarna är 44 %.

Hos de rödgröna väljarna är stödet för decemberöverenskommelsen betydligt högre. 68 % av dessa anser i april att det var rätt att ingå överenskommelsen. I december 2014 ansåg emellertid hela 85 % av de rödgröna väljarna att det var rätt att ingå denna vilket innebär att en allt mindre positiv inställning till decemberöverenskommelsen är synlig även inom de rödgröna partiernas väljargrupper.

Trots att tveksamheten bland allmänheten kring decemberöverenskommelsen fortfarande är stor är trenden tydlig. Väljarna (och i synnerhet alliansväljarna) är inte längre lika positivt inställda till uppgörelsen. Företrädarna för allianspartierna har således en utmaning vad gäller att motivera för sina väljare varför man ingått den s.k. decemberöverenskommelsen.

TNS Sifo genomförde 7 april 2015 en webbaserad opinionsundersökning om den svenska befolkningens inställning till decemberöverenskommelsen vilken slöts mellan regeringen och allianspartierna i slutet av december 2014. Frågan som ställdes var ”Var det rätt eller fel av alliansen och regeringen att ingå Decemberöverenskommelsen om hur de ska agera i budgetomröstningar? Frågan ställdes dessutom 29 december 2014 respektive 19 januari 2015 via Sifos webbpanel till ca 1200 personer i respektive mätomgång.

 

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar