Bordsbön

Sifo har på uppdrag av tidningen Dagen genomfört en undersökning om i vilken utsträckning den svenska allmänheten ber bordsbön. Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer mellan den 12 och 15 september och omfattar 1000 svar.

Resultatet visar att de allra flesta i regel aldrig ber bordsbön. Män tenderar att i något högre utsträckning än kvinnor uppge att de aldrig ber bordsbön. Vi ser även att det är mer vanligt att be bordsbön någon gång per år, exempelvis vid jul än att be bordsbön mer frekvent. Personer bosatta i Sydsverige ber bordsbön varje eller nästan varje i signifikant större utsräckning än boende i Norra Sverige.

 

 

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar