Carl Bildt högre förtroende än Margot Wallström i rollen som utrikesminister


När den svenska allmänheten får svara på frågan vem de har störst förtroende för i rollen som utrikesminister, får Carl Bildt högre förtroendesiffror än den sittande utrikesministern Margot Wallström. 47 % av de tillfrågade har störst förtroende för Carl Bildt och 24 % har störst förtroende för Margot Wallström. 20 % uppger att de inte har högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna och 9 % svarar vet ej.

Män har i signifikant högre utsträckning än kvinnor förtroende för Carl Bildt (56 %) i rollen som utrikesminister. Kvinnor har i signifikant högre utsträckning än män förtroende för Margot Wallström (29 %) i samma roll. 38 % av kvinnorna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt medan 21 % av kvinnorna inte upplever någon skillnad och 11 % svarar vet ej.

Bland alliansens väljare finns ett större förtroende för Carl Bildt i rollen som utrikesminister (74 %) än bland övriga väljare. Endast 6 % av alliansens väljare har störst förtroende för Margot Wallström som utrikesminister och 15 % av alliansväljarna upplever ingen skillnad i förtroende mellan de båda ministrarna.  

Bland de rödgröna partiernas väljare finns i stället ett signifikant större förtroende för Margot Wallström som utrikesminister (50 %) än bland övriga väljare. 20 % av de rödgröna väljarna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt i rollen och 24 % har varken högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna.  

Det finns således ett starkare stöd bland borgerliga väljare för den före detta utrikesministern Carl Bildt än det finns bland de rödgröna partiernas väljare för den sittande utrikesministern Margot Wallström. Dessutom får Carl Bildt högre förtroendesiffror av rödgröna väljare än Margot Wallström på motsvarande sätt får av alliansens väljare.   

 

Ovanstående fråga ställdes till 1000 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten i Sifos telefonbuss 9-12 mars 2015. Frågan var formulerad som; Vem har du störst förtroende för i rollen som utrikesminister?Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar