Fler tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val 2018 med en annan partiledare

Under perioden 15-21 mars genomförde Sifo 1000 slumpmässigt valda telefonintervjuer till allmänheten över 15 år där vi frågade om Anna Kinberg Batras påverkan på moderaternas valutgång.

Resultatet visar att nästan hälften av allmänheten tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Vidare indikerar resultaten på en stor osäkerhet i frågan, nästan var fjärde person uppger att de är osäkra. Färre än en tredjedel (29 %) tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med Batra som partiledare istället för någon annan.

Om vi studerar resultatet nedbrutet på om respondenten skulle rösta på något av allianspartierna idag (C+L+M+KD) eller något av de rödgröna partierna (V+S+MP) ser vi inga signifikanta skillnader mellan blocken. Både bland alliansväljare och rödgröna tror en majoritet att pariet skulle göra bättre utan sin nuvarande partiledare.

Bland respondenter som skulle rösta på Moderaterna idag anger nästan hälften (48 %) att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Det är fler i denna nedbrytning som inte tror att ett partiledarbyte skulle vara gynnsamt jämfört med allmänheten och hela gruppen av alliansväljare. Det är något fler än var tredje moderat som anger det svaret, vilket är en avsevärt mindre andel än de som tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar