Försvaret

Tre av fem anser att anslaget till Försvaret ska öka medan 19 procent menar att det ska vara som det är. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att anslaget till Försvaret ska öka jämfört med kvinnor.

Undersökningen genomfördes 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1102 intervjuer.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar