Fråga om tillstånd för Gazprom

Sifo har genomfört en undersökning om i vilken utsträckning den svenska allmänheten anser att regeringen ska ge tillstånd eller inte för ryska Gazpom att använda Slite och Karlshamn för att bygga en gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Undersökningen genomfördes med hjälp av Sifos onlinepanel mellan den 9 och 12 september 2016.

Resultatet visar att en övervägande del anser att regeringen inte bör ge tillstånd samtidigt som att många är osäkra. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att regeringen bör ge tillstånd medan närmare hälften av kvinnorna är tveksamma eller inte vet. Samtidigt så uppger hälften av männen att regeringen inte bör ge tillstånd.

 

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar