Globalisering, invandring, brott och straff

I en ny undersökning från Sifo ställdes ett antal olika frågor som globalisering, invandring, brott och straff. Undersökningen visar att 3 av 4 (75%) inte tycker att Sverige bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige. Totalt 12 procent tycker att Sverige bör förbjuda medborgare medan 13 procent är tveksamma eller inte vet. 3 av 5 (61%) anser att globalisering i huvudsak är positivt medan 1 av 5 (19%) varken tycker att det är positivt eller negativt. Endast 9 procent menar att de tycker att globalisering är negativt. Angående om man tror att brottsligheten i Sverige ökar eller minskar svarar majoriteten (57%) att den ökar. Totalt 29 procent tror att den varken ökar eller minskar medan 9 procent tror att den minskar. Vidare fick respondenterna svara på om de tycker att Sverige bör införa hårdare straff för brottslingar eller inte jämfört med idag. Hela 70 procent uppger att de tycker att Sverige bör införa hårdare straff, 15 procent tycker inte det medan 15 procent är tveksamma. På frågan om det finns något straff eller brott som bör bestraffas med dödsstraff menar 71 procent att de inte tycker det. Nära 1 av 5 (18%) tycker dock att det finns något eller några brott som bör beläggas med dödsstraff. Ett påstående handlade om ifall invandring leder till ökad brottslighet. Varannan (52%) stämmer in i påståendet i någon grad (stämmer ganska bra + mycket bra). Totalt 38 procent anser att påståendet stämmer dåligt (ganska + mycket dåligt). Det sista påståendet handlade om ifall invandring leder till att fler arbetar i Sverige. Totalt 3 av 5 (60%) anser att påståendet stämmer bra i någon grad (ganska + mycket bra) samtidigt som 28 procent tycker att påståendet stämmer dåligt (ganska + mycket dåligt).

 

Följande undersökning bygger på 1039 webbintervjuer under perioden 30 januari-1:a februari med ett riksrepresentativt urval.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar