Hur skulle Stockholmarna rösta idag jämfört med valet 2014?

Kantar SIFO har undersökt hur partisympatierna ser ut bland allmänheten i Stockholms län under perioden 23 januari till 16 februari. Det är tydligt att stora förändringar bland väljarna har skett sedan valet.

Påfallande är att Feministiskt initiativ minskar med nästan 50 %, från 4,6 till 2,4 % sedan valet. Partiet är fortfarande relativt starka i gruppen kvinnor i åldern 18-29 år där partiet vinner förtroende hos 8,39 % av Stockholmarna. Samtidigt är partiet nära obefintliga bland män där partiet får 0,66 %, och sympatierna hos personer äldre än 65 år är nära 0 %.  

Vänsterpartiet har ökat sedan valet med drygt 20%, från 6 % till 8,6 %. Ökningen består främst av väljargrupper som i valet röstade på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som nu sympatiserar med Vänsterpartiet. Den åldersgrupp där sympatierna är som störst finns bland väljare 20 till 24 år. Vidare är partiet mer populära bland kvinnor än bland män, och i synnerhet bland kvinnor i åldern 30-49 år där sympatierna uppgår till 13,5 %. Partiet är också framgångsrikt bland medelålders personer med en hushållsinkomst mindre än 250.000 per år, där uppgår andelen vänsterpartister till 33,3 %.

Socialdemokraterna minskar med 2,1 % mot valresultatet. Partiet är populära bland äldre väljargrupper och i synnerhet bland personer med inkomster under 250.000 per år. Bland unga LO-medlemmar i åldern 18-29 år uppgår stödet för Socialdemokraterna till 8,6 %, partiets sympatier är betydligt större bland Saco-medlemmar i samma åldersgrupp där sympatierna uppgår till 22,5 %.

Miljöpartiet minskar med över 30 % sedan valet, från 9,2 % till 5,9 %. Av gruppen som inte längre stödjer partiet skulle 15,6 % rösta på Centerpartiet om det vore val idag. Vidare har många väljare gått till Socialdemokraterna (13,6 %) och Vänsterpartiet (12,1 %). Partiet är impopulära bland äldre väljargrupper, bara 1,3 % av personer i åldern 50-64 skulle rösta på Miljöpartiet idag. Partiet har däremot större sympatier bland personer i åldern 18-23 år (12 %) och i synnerhet bland kvinnor i åldern 18-29 år där stödet uppgår till 13,9.

Centerpartiet har sedan valet mer än tvådubblat sina sympatier bland Stockholmarna, från 5 % till 13,6 %. De nya väljarna kommer i synnerhet från Miljöpartiet där 15,6 % som röstade på det partiet idag skulle rösta på Centerpartiet. Andra väljarströmmar kommer från Kristdemokraterna (11,6 %), Moderaterna (11,1 %) och Socialdemokraterna (5 %). Vidare ser vi att Centerpartiet är signifikant större bland kvinnor än män där partiet vinner sympatier från 16,3 % av kvinnorna och 10,5 % av männen i länet. Vidare vinner partiet stora andelar av medlemmar i fackförbundet SACO (27,4%) och personer sysselsatta i tjänstemannayrken (29,8 %). Om vi studerar partisympatierna kontrollerat för olika inkomstfördelningar ser vi att partiet är överrepresenterat (17,8 %) bland de som har en hushållsinkomst som årligen överstiger 600.000. Bland de undergrupper där partiet är impopulärt utmärker sig personer i ålder 50-64 år anställda i offentlig tjänst; där uppgår sympatierna till 6,2 %.

Liberalerna står i princip stilla vid jämförelse med valresultatet, från 7,4 % 2014 till 7,5 %. Partiet är populära bland pensionärer (10,5 %) och i synnerhet bland personer över 75 år (11,8 %), bland män anställda i offentlig sektor (15,9 %), bland manliga Saco-medlemmar (16,1 %) och TCO-medlemmar (11,5 %).

Kristdemokraterna förlorar mer än hälften av sina väljare sedan valet. Partiet är obefintliga bland yngre väljare i åldern 18-23. Vidare kan vi se att många som röstade på Kristdemokraterna i skulle idag skulle lägga sin röst på Moderaterna och Centerpartiet. Dessa andelar går upp till 33,4 % för Moderaterna och 11,6 % för Centerpartiet. Vi kan se att partiet vinner vissa sympatier bland TCO-medlemmar där Kristdemokraterna uppgår till 7,2 %. Vidare är partiet tämligen populära bland äldre medelinkomsttagare; bland personer i åldern 50- 64 år med en hushållsinkomst mellan 250.000 och 600.000 kronor uppgår partiet till 12,9 %. En annan undergrupp där partiet vinner stort förtroende är bland unga personer i åldern 18-29 år anställda i offentlig tjänst, där är andelen kristdemokrater 12,95 %.

Moderaterna tappar mer än 5 % sedan valresultatet. Deras tappade väljare har i hög utsträckning gått till Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Det är 2,6 % som röstade på Moderaterna vid valet 2014 som idag skulle rösta på Sverigedemokraterna. Motsvarande siffra för Centerpartiet är 3,1 %. Denna opionsförändring kan i huvudsak förklara partiets tapp i Stockholms län. De väljargrupper där partiet är starka är bland unga personer i åldern 18-23 år där partiet får 38,3 % i mätningen. Vi ser också att partiet är starkt bland kvinnor över 65 år där sympatierna uppgår till 34,3 %. Partiet är även populära bland äldre höginkomsttagare, bland personer i åldern 50-64 år vinner partiet stöd från 36,6 % av allmänheten. Partiet är dubbelt så populärt bland personer anställda i privat sektor jämfört med offentlig sektor; 31,3 % jämfört med 14,4 %. Moderaterna är i synnerhet svaga bland kvinnor i offentlig sektor där stödet uppgår till 11 %.

Sverigedemokraterna ökar från 8,4 % till 12,5 %. Partiet är populära bland män där andelen sympatisörer uppgår till 20,1 % och i synnerhet bland unga män mellan 18-29 år där 26 % anger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna idag. Samtidigt är partiet tämligen impopulära bland kvinnor där 5,7 % sympatierserar bland partiet, i synnhet bland unga kvinnor i åldern 18-29 år där enbart 1,7 skulle rösta på Sverigedemokraterna idag. Vidare är partiet populära bland personer med grundskoleutbildning (20,7 %) och gymnasieutbildning (21,1 %), Bland högskoleutbildade personer anger enbart 6,6 % stöd för partiet. Partiet har däremot stor framgång bland LO-medlemmar vinner sympati från nästan var tredje medlem (31 %). Bland Saco-medlemmar uppgår sympatierna till enbart 0,8 %.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar